Vývoj diaľkových systémov dodávky energie – úvod

Vydajte sa na cestu z roku 1895 do nového tisícročia, na ktorej preniknete do základov diaľkovej energetiky

Do roku 2050 narastie svetová populácia zo 7 miliárd na 9 miliárd ľudí. 70 % z nich bude žiť v mestách. Aby sme naplnili budúce energetické potreby, potrebujeme udržateľné riešenia, ktoré sú energeticky, aj nákladovo efektívne a vhodné na zavedenie vo veľkom merítku. Našťastie takéto riešenie už existuje: diaľková energetika (Centrálne vykurovanie a chladenie – CZT). V tomto module sa bližšie pozrieme na diaľkovú energetiku a na vývoj tejto technológie, kým sa z nej stala rentabilná odpoveď na mnohé z dnešných energetických výziev. Najprv však definícia:

Diaľková energetika je spôsob vykurovania a chladenia, v ktorom sa ohrievaná alebo chladená voda prepravuje z centrálneho závodu k celému radu spotrebiteľov prostredníctvom uzavretej siete potrubí. Voda sa používa na reguláciu teploty vnútri budov a ohrev vody v domácnostiach v zmysle diaľkového vykurovania. Centralizovaná výroba ohriatej a chladiacej vody odstraňuje potrebu individuálnych riešení a ponúka oveľa efektívnejšie využitie palív.

Samotné palivo predstavuje príležitosť na zníženie výrobných nákladov, aj emisií CO<sub>2</sub>, pretože mnohé závody dokážu fungovať na obnoviteľných zdrojoch energie, ako je slnečná tepelná, geotermálna, veterná energia, či energia z komunálneho odpadu. V sústave diaľkovej energetiky môžete tiež prepínať medzi zdrojmi energie, čím sú radikálne zmeny oveľa jednoduchšie ako v iných systémoch zásobovania. Pre spotrebiteľa znamená tento spôsob hotovú energiu priamo predo dvermi. Nie sú potrebné kotly, ani chladiace jednotky, ktoré zaberajú miesto a vyžadujú si drahú údržbu, navyše bez potreby kapitálových investícií. 

Diaľková energetika je tu už viac ako storočie. Dnes zásobuje energiou celé mestá, vysoké školy, veľké podniky, či dokonca Biely dom. Zhruba povedané, vývoj diaľkovej energetiky možno rozdeliť do štyroch generácií:

Prvá generácia diaľkovej energetiky bola poháňaná hlavne naftovými kotlami, ktoré vyrábali obrovské množstvá pary pri 200 °C, pričom 2/3 energie vypúšťali hore komínom. Sústavy pokrývali malé oblasti, trpeli však rozsiahlymi stratami tepla kvôli zle izolovaným potrubiam a extrémne vysokej teplote. Hoci ich efektivita sa len ťažko dá porovnávať s dnešným štandardom, v tom čase šlo o skutočnú revolúciu vo vykurovaní a určite splnili svoj cieľ znížiť znečistenie v mestách.

Druhá generácia diaľkovej energetiky vyriešila niektoré z prvotných problémov prechodom z pary na tlakovú vodu a zlepšením kvality potrubí. To umožnilo zavádzať diaľkovú energetiku v oveľa väčšom meradle. Vtedy sa stali populárnymi kombinované závody na výrobu tepla a elektriny. Použitím prebytočného tepla z výroby elektrickej energie na vykurovacie účely boli tieto závody schopné radikálne zredukovať náklady na palivo.

Tretia generácia, ktorá sa využíva vo väčšine dnešných energetických sústav pozostáva z veľkej časti z kombinovaných teplární a elektrární. Jedným z najväčších rozdielov je, že teplota distribuovanej vody je teraz nižšia ako 100 °C, čo umožňuje poháňať výrobu alternatívnymi zdrojmi energie, napríklad solárnou energiou. Krátkodobé skladovanie energie tiež umožňuje majiteľom závodov znížiť výrobné náklady produkovaním elektrickej energie, keď sú ceny vysoké a skladovaním prebytočného tepla, keď sú ceny nízke.

Technológia sa však stále vyvíja a prvé sústavy štvrtej generácie už uzreli svetlo sveta. Sústavy diaľkovej energetiky štvrtej generácie distribuujú vodu s oveľa nižšou teplotou na vykurovanie a vyššou teplotu na chladenie. Znamená to menej spotrebovanej energie a menšie energetické straty. Poskytuje to tiež možnosť využiť nízkoteplotné udržateľné zdroje energie, napríklad geotermálnu energiu, čím sa ešte viac znižuje vplyv na životné prostredie.

K tomu všetkému, nová technológia umožňuje uchovávať energiu celé mesiace. Okrem toho môžu závody vyrovnávať svoju každodennú spotrebu energie, čo im umožňuje používať nevyhnutný objem počas špičky a výrazne znižovať prevádzku počas pokojnejších období, a teda uskladňovať energiu na neskoršie použitie.

Samozrejme, počiatočná investícia potrebná na vybudovanie infraštruktúry je značná. Ale všetko naznačuje tomu, že v husto osídlených alebo industrializovaných oblastiach je diaľková energetika riešením budúcnosti. Ak to zhrnieme, prínosy diaľkovej energetiky zahŕňajú:

- spoľahlivejšie vykurovanie a chladenie,

- nízke náklady vďaka úsporám z rozsahu,

- výrazne nižší vplyv na životné prostredie

- a pohodlie spotrebiteľov.

- Vyhnite sa nepredvídaným nákladom.

- Bez zbytočných komplikácií, bez údržby.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná