6 otázky Základná

ECADEMY test

SCALA2 domáca vodáreň

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 5 z 6 Základná

5 Vďaka čomu môže SCALA2 zaručiť maximálnu hladinu akustického tlaku pri bežnom používaní 47 dB(A)?

Otázka 6 z 6 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste SCALA2 domáca vodáreň

Dosiahnuté vyznamenania:

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste SCALA2 domáca vodáreň testom tentokrát

Correct
01.
Q: Čo z nižšie uvedeného nemá vplyv na tlak vody v kohútikoch?
A: Teplota vody v distribučnej vodovodnej sústave
Correct
02.
Q: Je SCALA2 vhodná na inštaláciu v exteriéri?
A: Áno, ale treba ju chrániť pred mrazom
Correct
03.
Q: Čo je hlavnou úlohou domácej vodárne SCALA2?
A: Zaistiť konštantný tlak vody vo všetkých kohútikoch v domácnosti
Correct
04.
Q: Pre aký typ budov je SCALA2 optimalizovaná?
A: Pre obytné domy až s 3 podlažiami a 8 kohútikmi
Correct
05.
Q: Vďaka čomu môže SCALA2 zaručiť maximálnu hladinu akustického tlaku pri bežnom používaní 47 dB(A)?
A: Vďaka vodou chladenému motoru s permanentným magnetom
Correct
06.
Q: Je SCALA2 schopná čerpať vodu z hĺbky viac než 6 metrov?
A: Áno, maximálna hĺbka je 8 m, ale je možné, že budete musieť znova zavodniť čerpadlo