Dimenzovanie čerpadiel v GPC

78 - Dimenzovanie čerpadiel v GPC

Tento kurz vysvetľuje, ako Grundfos Product Center zjednodušuje a urýchľuje inak nesmierne časovo náročné procesy ako výber a dimenzovanie čerpadiel, či už vo forme rýchleho dimenzovania na základe použitia, projektového návrhu alebo skupiny čerpadiel, dimenzovania konkrétnej oblasti použitia, ako sú obnoviteľné zdroje, prípadne pomocou vašich vlastných hodnotiacich kritérií.

Začať kurzy

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 10 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná

Prehľad kurzu

00:01:17

Rýchle dimenzovanie čerpadla podľa použitia

Informácie o rýchlom dimenzovaní čerpadiel podľa použitia pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:26

Rýchle dimenzovanie čerpadla podľa projektového návrhu

Zistite, ako rýchlo dimenzovať čerpadlá podľa projektového návrhu pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:37

Rýchle dimenzovanie podľa skupiny čerpadiel

Zistite, ako rýchlo dimenzovať podľa skupiny čerpadiel pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:53

Kontrola hodnotiacich kritérií pri dimenzovaní čerpadiel

Získajte informácie o kontrole hodnotiacich kritérií pri dimenzovaní čerpadiel pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:36

Inteligentný a jednoduchý spôsob dimenzovania obnoviteľných zdrojov

Oboznámte sa s inteligentným a jednoduchým spôsobom dimenzovania obnoviteľných zdrojov pomocou nástroja Grundfos Product Center

Otestujte si svoje vedomosti

Odpovedzte na niekoľko otázok a otestujte si Vaše znalosti