Kontrola hodnotiacich kritérií pri dimenzovaní čerpadiel

Získajte informácie o kontrole hodnotiacich kritérií pri dimenzovaní čerpadiel pomocou nástroja Grundfos Product Center

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 10 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná