Kompletný prehľad príslušenstva pre solárne riešenia

Na doplnenie celého prehľadu vás prevedieme rôznym príslušenstvom k solárnym čerpacím sústavám.

K solárnym vodným čerpacím sústavám existujú rôzne doplnkové produkty, ktoré je všetky možné pridať k solárnym čerpacím staniciam. Od spínačov pri chode nasucho, až po systémy monitorovania na diaľku – tento krátky modul vás od A po Z prevedie cez príslušenstvo, ktoré spoločnosť Grundfos ponúka k svojim solárnym produktom. Poďme na to.

Ako prvý tu máme istič pre jednosmerný prúd. Istič DC je určený pre SOLÁRNE panely a jeho hlavnou funkciou je umožniť odpojenie napájania tak, aby bolo možné panely počas údržby bezpečne obsluhovať. Okrem toho môžete použiť DC istič na každom reťazci v poli solárnych panelov – vďaka čomu je oveľa jednoduchšie zistiť miesto poruchy, pretože môžete odpojiť konkrétny reťazec a skontrolovať jeho elektroinštaláciu a ďalšie prípadné problémy.

Ďalším doplnkom je prepäťová poistka. Táto jednotka chráni pred blízkymi údermi blesku a búrkami – neochraňuje však pred priamym zásahom bleskom. Vďaka svojej schopnosti chrániť pred týmito prírodnými poveternostnými javmi predlžuje životnosť obnoviteľných solárnych meničov, pričom zároveň chráni solárne panely.

Ďalej tu máme rozvodnú skriňu. Úlohou rozvodnej skrine je skombinovať výstup z niekoľkých solárnych reťazcov. Rozvodné skrine sa vyrábajú v rôznych tvaroch. Prvý typ je jednoduchým riešením, v ktorom sú vodiče pripojené priamo na reťazce v paneloch, pričom druhý typ je pokročilejší a obsahuje poistky, možnosť odpojenia jednosmerného napájania, ako aj vyššie uvedenú prepäťovú poistku na ochranu skrine.

Potom je tu sínusový filter. Sínusový filter je učený len pre externé frekvenčné meniče na 380 V AC alebo viac. Ide o kľúčový prvok, pretože chráni motor pred opotrebovaním.

Dôvodom je skutočnosť, že externé frekvenčné meniče využívajú moduláciu šírky impulzu na vytvorenie sínusovej vlny, ktorá vytvára napätie a prúdové špičky – čím spôsobuje narušenie izolácie motora.

Vďaka filtru sínusových vĺn sa predlžuje životnosť motora, sústava je menej vystavená namáhaniu a minimalizuje sa hluk.

Ďalším doplnkom je spínač pri chode nasucho. Je dôležité, aby bolo čerpadlo vždy ponorené do vody. V opačnom prípade hrozí vysoké riziko poškodenia čerpadla. Čerpadlo SQFlex má vstavaný spínač pri chode nasucho, ale pre čerpadlo SP budete potrebovať ďalšie príslušenstvo na detekciu chodu nasucho. Ak môže dôjsť k chodu nasucho, odporúčame, aby čerpadlá používali spínač pre chod nasucho.

Vďaka spínaču pri chode nasucho v ponornom čerpadle dokáže váš systém detegovať neprítomnosť vody, alebo ak jej hladina vo vrte klesne. Pri povrchových čerpadlách odporúčame použiť spínač s ultrazvukovým snímačom na rozoznávanie vody v potrubí.

Ďalej tu máme galvanickú ochranu, pozostávajúcu zo zinkových anód. Pomáhajú predchádzať korózii vo vode. Galvanizačné anódy okrem toho pomáhajú chrániť pred vysokým obsahom chloridov – alebo brakickou vodou. V závislosti od kvality vody by sa zinkové anódy mali z času na čas vymeniť.

Ďalším doplnkom je prietoková objímka. Prietoková objímka zaisťuje chladenie motora. Takáto objímka je nanajvýš dôležitá, ak voda vstupuje do vrtu nad miestom inštalácie čerpadla, pretože piesok a nánosy pretekajú okolo sacieho hrdla čerpadla. Bez prietokovej objímky by sa piesok a nánosy dostali do čerpadla a spôsobili jeho poškodenie.

Potom tu máme riadiace skrinky. CU200 – čo je riadiaca skrinka pre čerpadlo Grundfos SQFlex – vám umožňuje pridať plavák. Keď sa zásobník naplní, plavákový spínač signalizuje jednotke CU200, aby vypla čerpadlo.

Ďalšou možnosťou je ovládač IO101. Umožňuje automaticky prepínať medzi solárnymi panelmi a napájaním striedavým prúdom podľa prevádzkovej potreby vášho čerpadla. Oba ovládače sú osobitne navrhnuté pre čerpadlo SQFlex, aj keď IO101 bude fungovať tiež s čerpadlom CRFlex.

A nakoniec tu máme riešenie pre monitorovanie na diaľku. Keďže solárne inštalácie sa zvyčajne nachádzajú na odľahlých miestach, nemôžete sa vždy spoliehať na to, že v blízkosti budú ľudia, ktorí by sústavu sledovali a riadili manuálne. Preto je obzvlášť dôležité používať monitorovacie riešenia, ako napríklad Grundfos Remote Management na monitorovanie solárnych čerpacích staníc.

Týmto spôsobom môžete okamžite získať konkrétne informácie o prevádzke, ako aj krivky výkonu, alarmy a výstrahy. Umožní vám reagovať na akékoľvek problémy a minimalizovať množstvo servisných výjazdov.

To bol teda rad doplnkov pre solárne riešenia ponúkané spoločnosťou Grundfos, ktorá sa stará o to, aby ste boli dobre vybavení pri výbere príslušenstva pre solárne čerpacie stanice.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 18 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Pokročilá