Úvod do solárnych sústav na čerpanie vody

Preskúmajte základy solárnych sústav na čerpanie vody a aplikácií, v ktorých môžu byť použité.

Niektoré zdroje energie ako napr. nafta môžu byť zbytočne nákladné, keď ide o prevádzku čerpadla. Našťastie existuje riešenie: solárna energia. Solárne panely poskytujú spoľahlivú energiu bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov, vďaka čomu sú dokonalým partnerom pre akúkoľvek sústavu na čerpanie vody. Bez ohľadu na to, či je určená na výrobu vody alebo distribúciu vody.

V tomto školiacom module vám predstavíme solárne sústavy na čerpanie vody. Ako prvé vám predstavíme solárnu energiu všeobecne a tiež typický výkon, ktorý môžete očakávať.

Potom sa bližšie pozrieme na hlavné výhody sústav na čerpanie vody so solárnym pohonom. Nakoniec použijeme konkrétny príklad, na ktorom vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať solárne sústavy na čerpanie vody.

Poďme na to. Používanie slnečnej energie ako zdroja energie sa stáva stále viac a viac populárne po celom svete a využíva sa na rôzne účely vrátane poskytovania energie pre domácnosti a komerčné budovy. Slnečné žiarenie môže poskytnúť až 600 – 1000W/m2 za slnečného dňa.

Počas zamračeného dňa zvyčajne dosiahnete 50 – 300W/m2. Ale výkon neurčuje len množstvo slnka. Panely sú tiež ovplyvnené teplotou. Napríklad, keď je teplota vysoká, napätie klesá, zatiaľ čo prúd ostáva viac-menej nezmenený, čo znamená, že sa vyrába menej energie. Počas perfektného dňa máte okolo 10 hodín slnka.

Neznamená to však, že počas všetkých 10 hodín dostanete rovnaký výkon. Napríklad, ak slnko vychádza o 6:00 ráno, úroveň žiarenia nebude dostatočne vysoká na napájanie solárnych panelov. Vaša solárna čerpacia sústava získa najviac energie typicky medzi 10:00 a 16:00, keď je slnko najvyššie.

Pokiaľ ide o pohon vodných čerpacích sústav, solárne čerpacie technológie sú v posledných rokoch čoraz populárnejšie. Poďme sa bližšie pozrieť na to, prečo tomu tak je. Po prvé, je tu cena. Počiatočné náklady na solárne panely boli predtým pomerne vysoké.

Ale dnes, cena solárnych panelov stále klesá, čo znamená, že návratnosť sa dosahuje skôr, ako predtým. A keďže energiu dodáva slnko, prevádzkové náklady sú nulové. Pre porovnanie, naftový generátor má extrémne vysoké prevádzkové náklady. Ďalšou hlavnou výhodou solárnych čerpacích sústav je nenáročnosť údržby.

V skutočnosti, jediná forma potrebnej údržby je príležitostné čistenie solárnych panelov. Naftový generátor, na druhej strane, vyžaduje vysokú úroveň údržby a dokonca si vyžaduje plnú pozornosť, pretože potrebuje pravidelné dopĺňanie paliva. Ďalej je tu životné prostredie – šetrnosť solárnej sústavy. Jednou z najzreteľnejších výhod solárnej technológie je využívanie čistej, prírodnej energie.

V porovnaní so znečisťujúcou energiou z naftových generátorov, ide o zďaleka energeticky najúčinnejšie riešenie. Teraz, keď sme popísali hlavné výhody používania solárnej energie, obráťme pozornosť na to, ako solárne sústavy na čerpanie vody fungujú. Pre túto ukážku použijeme jednu malú farmu.

Naším cieľom bude zabezpečiť vodu hospodárskym zvieratám, pričom našim zvoleným čerpadlom bude ponorné čerpadlo Grundfos SQFlex. V prvom rade musíte nainštalovať čerpadlo do vrtu alebo studne. Čerpadlo bude potom čerpať vodu k žľabu pre dobytok pomocou solárnej energie.

Keď je žľab plný, čerpadlo sa automaticky vypne, keď obdrží signál zo snímača hladiny vyslaným prostredníctvom riadiacej jednotky CU200. Avšak môžete tiež pokračovať v čerpaní vody a jednoducho ju uskladniť do cisterny na vodu na neskoršie použitie.

To je len jeden príklad toho, ako je možné využiť solárnu sústavu na čerpanie vody. Medzi ďalšie možné aplikácie patrí čerpanie vody do domov v odľahlých oblastiach, zavlažovanie polí a zásobovanie vidieckych oblastí vodou, ktoré nie sú pripojené na rozvodnú sieť.

Toto boli teda základy solárnych sústav na čerpanie vody. Poďme si ešte raz prejsť hlavné výhody. Ceny solárnych panelov klesajú.

Pridajte k tomu fakt, že nevznikajú žiadne prevádzkové náklady a obdobie návratnosti sa čoraz viac skracuje. Po uvedení do prevádzky vyžadujú solárne sústavy na čerpanie malú alebo žiadnu údržbu.

A konečne, solárne sústavy na čerpanie vody využívajú čistú, prírodnú energiu.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná