Ako zvoliť veľkosť a vybrať solárnu sústavu na čerpanie vody

Získajte komplexného podrobného sprievodcu, ktorý vás prevedie procesom dimenzovania a výberu čerpadla SQFlex v Grundfos Product Center.

Pri dimenzovaní solárnych sústav na čerpanie vody je dôležité, aby bolo čerpadlo nadimenzované podľa typu využitia a osobitných požiadaviek na účel použitia. V tomto module sa bližšie pozrieme na proces dimenzovania čerpadla SQFlex.

Na základe hypotetického príkladu vychádzajúceho z realistických údajov vás krok po kroku prevedieme sprievodcom dimenzovania čerpadla SQFlex v dimenzovacom programe Grundfos – Grundfos Product Center. Ale skôr, ako začneme, pouvažujme nad jednou dôležitou vecou, ktorú stojí za to si uvedomiť skôr, ako začneme s procesom dimenzovania.

Po prvé, v porovnaní s klasickými čerpacími sústavami nie je výber čerpadla podľa hárkov s údajmi taký priamočiary, keď pracujete so solárnymi sústavami na čerpanie vody. Dôvodom je, že výkon čerpadla v priebehu dňa vychádza z množstva slnečného žiarenia – a ako všetci vieme, v lete máme viac hodín slnka ako v zime.

Preto je veľmi dôležité nastaviť referenčný mesiac pre dimenzovanie sústavy ako mesiac, v ktorom je dopyt po vode najvyšší. Takže si predstavme, že používame ponorné solárne čerpadlo na ranči a naším zámerom je zabezpečiť vodu pre hospodárske zvieratá. Zvážiť potrebujeme niekoľko dôležitých parametrov, aby bolo možné správne dokončiť proces dimenzovania čerpadla.

Ide o miesto inštalácie, požadovanú dennú produkciu vody a celkovú dynamickú dopravnú výšku, čo je súčet statického výtlaku nad zemou a dynamickej hladiny vody. V tomto príklade máme tieto údaje: Umiestnenie nášho projektu je v Seville, Španielsko.

Požadovaný prietok za deň je 10 m3 (2650 galónov). Celková dynamická dopravná výška je 110 m (360 stôp). Statický výtlak je 10 m. Dynamická hladina vody je 100 m. A čerpadlo je ponorné. Systém je schopný určiť, či by malo ísť o sústavu SQFlex alebo RSI.

Nie je to potrebné vopred zadávať. Na základe týchto údajov máme všetko, čo potrebujeme na dimenzovanie a výber sústavy. Prejdime teda do Grundfos Product Center a začnime. Na hlavnej obrazovke máte možnosť vytvoriť si zadarmo vlastný účet, do ktorého si môžete ukladať údaje o svojich solárnych paneloch, čo vám umožní rýchly prístup k všetkým zadaným informáciám.

Odporúčame vytvoriť si takýto účet, ale nie je to nevyhnutné a môžete pokračovať aj bez toho. Teraz ste pripravení začať s dimenzovaním. Začnite kliknutím na tlačidlo „Dimenzovanie podľa typu aplikácie“ alebo „Pokročilé dimenzovanie čerpadla podľa typu aplikácie“.

V tomto videu vás prevedieme cez „Pokročilé“ dimenzovanie. Na tomto mieste si potrebujete zvoliť typ aplikácie, umiestnenie, sústavy a rad ďalších dôležitých parametrov. Začneme vybraním „Obnoviteľné systémy energie“ ako našou zvolenou aplikáciou a zmeníme umiestnenie do Sevilly v Španielsku.

Teraz si musíte vybrať typ sústavy a inštalácie. Ako typ sústavy jednoducho vyberte „Solárna“. Keďže sme pre toto dimenzovanie zvolili ponorné čerpadlo, vyberte možnosť „Vrt“ ako typ inštalácie. Ďalej zadáme denný objem vody. V tomto prípade sme určili, že denný dopyt po vode je 10 m3 alebo 2650 galónov.

V prípade, že nepoznáte denný dopyt po vode, je všeobecným pravidlom použiť 6-násobok ustáleného prietoku za hodinu. Potom potrebujete zadať statický výtlak nad zemou a dynamickú hladinu vody. Tieto informáciami obvykle získate od firmy vykonávajúcej vrt. V tomto príklade sme už stanovili obe hodnoty, takže tieto informácie jednoducho zadáme.

Môžete tiež vypočítať prípadné straty z trenia v potrubnom systéme. Je to obzvlášť dôležité, ak je statický výtlak nad zemou vysoký, alebo ak budete musieť vodu čerpať na veľkú vzdialenosť, ale v tomto príklade necháme políčko prázdne. Nastavenie dimenzovacieho mesiaca je dôležité, aby ste dosiahli svoj prevádzkový bod.

Napríklad v prípade zavlažovacieho systému by mal byť nastavený na mesiac, v ktorom kulminuje rast. V prípade pitnej vody by ste mali vybrať mesiac, v ktorom je slnečné žiarenie najslabšie. Všeobecné pravidlo, ak ste na severnej pologuli, je nastavenie na júl a na január, ak ste na južnej pologuli. Keďže sme v Seville, nastavíme júl. Ďalej je potrebné vybrať typ solárneho modulu.

Ak chcete, môžete vybrať aj dva na porovnanie dvoch rôznych typov. Necháme štandardný model, v tomto príklade – GF270. Keď už máme všetky hlavné nastavenia, môžeme sa pozrieť na výsledky dimenzovania. Ak však chcete svoj projekt ešte viac prispôsobiť, pozrite si dostupné nastavenia po rozkliknutí rôznych menu – všetky je možné prispôsobiť podľa vášho projektu.

Ak sú vybraté všetky vstupné hodnoty, je načase pozrieť si výsledky dimenzovania. Kliknite na „Začať dimenzovanie“. Uvidíte zoznam výsledkov dimenzovania. Môžete medzi nimi prepínať a prezerať si rôzne parametre, ako je počet solárnych modulov, priemerná denná produkcia vody a výkon solárnej sústavy. Získate tiež prehľad o výkone čerpadla počas rôznych mesiacov v roku.

Kliknite na preferované riešenie. Ukáže vám podrobnú výkonnostnú krivku, pričom sa môžete posúvať po rôznych špecifikáciách, komponentoch sústavy a ďalších podrobnostiach výsledku dimenzovania. Nakoniec môžete vygenerovať správu kliknutím na tlačidlo „Tlačiť/PDF“. Sem môžete pridať obsah, ktorý si želáte – tak, aby správa obsahovala presne tie informácie, ktoré chcete zobraziť.

Odporúčame, aby ste si ako minimum vybrali „Výsledky dimenzovania“ a „Príslušenstvo“. Teraz kliknite na Generovať PDF a zobrazí sa vám správa. A to by bolo asi všetko.

V krátkosti, všetky informácie, ktoré potrebujete na nadimenzovanie solárnej čerpacej sústavy v Grundfos Product Center, sú umiestnenie projektu, prietok za deň, statický výtlak a dynamická hladina vody.

Je to také jednoduché. Teraz je rad na vás!

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná