Ako čítať krivku čerpadla?

Získajte základné informácie o tom, ako čítať rôzne aspekty krivky čerpadla.

Dokázať čítať krivku čerpadla je dôležité pre každého, kto pracuje s čerpadlami,  pretože vám to vždy uľahčí výber toho správneho čerpadla  pre konkrétnu hydraulickú sústavu.  

V tomto module vám ukážeme, ako čítať krivku čerpadla.  Poďme na to.  

V prvom rade, ak chcete porozumieť krivkám čerpadla,  musíte poznať charakteristiky svojej sústavy.  

Charakteristika sústavy ukazuje tlakové straty v sústave  ako funkciu prietoku.  

A na mieste kríženia  charakteristiky sústavy a výkonu čerpadla  dostanete špecifický pracovný bod.  

Vezmite si napríklad túto krivku výkonu konkrétneho čerpadla Grundfos.  

Ak vaša sústava vyžaduje prietok 140 m³/hod  a dopravnú výšku 6,3 m,  krivka výkonu ukazuje, že toto konkrétne čerpadlo  je pre tieto požiadavky ideálne.  

Technicky povedané, bude spĺňať aj systémové požiadavky  akéhokoľvek iného priesečníka prietoku a dopravnej výšky v oblasti pod krivkou.  

Avšak predimenzovanie a poddimenzovanie čerpadla  môže mať dôsledky na výkon,  takže by ste sa mali držať čo najbližšie k pracovnému bodu.  

Teraz sa pozrime na niekoľko bežných kriviek čerpadiel, konkrétne:  

-        krivka QH  

-        krivka ŋ  

-        krivka P2  

-        a krivka NPSH.  

Spolu tieto štyri krivky  poskytujú dobrý prehľad o výkone konkrétneho čerpadla,  preto ich odporúčame zahrnúť do rovnakého údajového listu.  

V krivke QH, ktorá meria prietok s dopravnú výšku,  vidíte, že nízky prietok má za následok vysokú dopravnú výšku  a vysoký prietok má za následok nízku dopravnú výšku.  

Po identifikácii požiadaviek na vašu aplikáciu  vám prietok (Q) a dopravná výška (H) pomôžu  určiť celkové rozmery čerpadla.  V tomto príklade môžete vidieť,  že prietok 71 m³/hod. sa rovná dopravnej výške 42 m.  

Krivka ŋ zvýrazňuje účinnosť čerpadla.  Celková účinnosť je pomer medzi hydraulickým a dodávaným výkonom.  

Tento obrázok ukazuje krivky účinnosti osobitne pre čerpadlo  a pre kompletnú čerpaciu jednotku.  

Je potrebné poznamenať, že účinnosť je vždy nižšia ako 100 %,  pretože dodávaný výkon je vždy väčší ako hydraulický výkon  v dôsledku strát v komponentoch motora a čerpadla.  

Aj preto je účinnosť kompletnej čerpacej jednotky  nižšia ako účinnosť samotného čerpadla.  

Ďalej je tu krivka P2,  ktorá meria vzťah medzi spotrebou energie čerpadla a prietokom.  

Energetická spotreba čerpadla určuje veľkosť elektroinštalácie,  ktorá musí zásobovať čerpadlo energiou.  

Spotreba energie závisí aj od hustoty kvapaliny.  Ak je hustota kvapaliny vyššia ako hustota, povedzme vody,  musia sa použiť motory s príslušným vyšším výkonom.  

Ako tu môžete vidieť, hodnota P2 sa zvyšuje, keď sa zvyšuje prietok.  Nakoniec tu máme čistú pozitívnu saciu výšku  alebo krivku NPSH.  

Keďže NPSH sa zobrazuje v metroch a nie v kW,  nie je potrebné brať do úvahy hustotu rôznych tekutín.  

NSPH popisuje stavy súvisiace s poškodzujúcou kavitáciou.  A práve tu príde vhod krivka NSPH.  

Ak chcete zistiť, či môže čerpadlo bezpečne fungovať v sústave,  hodnota NPSH musí byť známa pre najväčší prietok a teplotu  v prevádzkovom rozsahu.  

Odporúčaná minimálna bezpečnostná rezerva je 0,5 m,  ale môže byť potrebná vyššia bezpečnostná rezerva v závislosti od vašej aplikácie.  

Výkonovú krivku čerpadla môže ovplyvniť aj dizajn čerpadla.  Existujú ploché aj strmé krivky čerpadla.  

Ploché krivky sa vyskytujú, keď dôjde k malej zmene dopravnej výšky,  čoho výsledkom je veľká zmena prietoku, ako môžete vidieť tu.  

Na druhej strane strmé krivky nastanú,  keď dôjde k malej zmene dopravnej výšky aj prietoku, ako je znázornené tu.  

To by bolo všetko z nášho modulu o tom, ako čítať krivky čerpadla.  Dúfame, že sa vám páčil.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná