Odčítanie záťažového profilu z krivky sústavy

Naučte sa, ako interpretovať záťažové profily pre typické spôsoby využitia čerpadiel.

Pochopenie záťažového profilu vašej aplikácie  je nevyhnutnou súčasťou výberu čerpadla.  Záťažový profil však v podstate nie je aspektom krivky čerpadla,  ale krivky sústavy.  Práve preto budú čerpadlá s konštantným pracovným bodom onedlho zastarané.  

V tomto module  sa pozrieme na to, ako zníženie počtu vyrovnávacích nádrží, regulačných ventilov  a popularizácia pohonu s premenlivými otáčkami  povedie k tomu, že väčšina sústav bude mať variabilný dopyt.  Vzorec spotreby vody v sústave závisí od typu aplikácie.  

Napríklad v obytnej budove  je špička spotreby teplej a studenej vody ráno,  keď sa všetci sprchujú  a nízky dopyt je v noci, keď všetci spia.  Iným príkladom je vzorec spotreby vody  v klimatizačnej sústave komerčnej budovy,  ktorá závisí od tepelného zaťaženia vnútri budovy.  

Ovplyvňujú ju aj iné faktory,  ako je napríklad počet ľudí v danom čase,  klíma,  izolácia budovy,  orientácia budovy voči slnečnému žiareniu,  osvetlenie budovy  a vybavenie a výber chladiča.  Ak sa pozrieme na zavlažovaciu sústavu rozdelenú na zóny,  vidíme, že vzorec spotreby vody závisí od:  druhu plodín,  typu zavlažovacej sústavy,  úrovne zrážok,  okolitej teploty,  odparovania a vlhkosti.  

Posledným príkladom je priemyselný závod,  kde môže byť vzorec spotreby vody úplne nepredvídateľný a viazaný na:  objemy výroby,  počet zmien za deň  a odber vody pre špecifické stroje.  Záťažový profil pre všetky tieto príklady možno určiť  odhadom počtu hodín denne,  keď si sústava vyžaduje špecifický prietok.  

Keď už poznáme záťažový profil,  môžeme prejsť na grundfos.sk a vybrať si čerpadlo.  Ak takúto informáciu nemáme k dispozícii,  nástroj na dimenzovanie na grundfos.sk môže navrhnúť  nešpecifický profil zaťaženia pre mnohé aplikácie.  

Najdôležitejšie, čo je potrebné zvážiť pri výbere čerpadla na variabilný prietok,  je fakt, že väčšinu času nedochádza k špičke prietoku,  preto je nanajvýš dôležité vyberať čerpadlá,  ktoré ponúkajú najvyššiu účinnosť pri častejších nižších prietokoch.  Ide to proti našej intuícii,  pretože máme tendenciu vybrať čerpadlo s najlepšou účinnosťou v špičke prietoku.  Tým ale sústava spotrebuje oveľa viac energie, ako je potrebné.  

V nasledujúcom príklade si vyberieme čerpadlo na čerpanie vody  v typickom 13-poschodovom paneláku so 146 bytmi.  Konzultant monitoroval spotrebu v tejto budove  a dospel k záveru, že 95 % času  bola spotreba vody nižšia ako 10% naprojektovaného prietoku.  Nástroj na dimenzovanie na grundfos.sk  poskytne optimálny výber vhodný pre daný typ aplikácie.  Začnete tak, že stačíte „Skupina čerpadiel“,  „Hydro MPC“  a „Hydro MPC-E“.  

Zadajte prietok a dopravnú výšku a kliknite na šípku.  Posuňte sa nižšie na „Kalkulácia nákladov životného cyklu“ a roztvorte.  Vyberte „Štandardný profil“  Tak bude môcť dimenzovací nástroj  použiť nešpeficikovaný záťažový profil na zvyšovanie tlaku sústavy.  K dispozícii sú aj ďalšie možnosti.  Môžeme napr. vybrať „Proporcionálny tlak“ s nulovým poklesom pri nízkom prietoku  na simuláciu „konštantného výstupného tlaku“ a nastaviť úrokovú sadzbu na 0,3 %.  Kliknite na „Začať dimenzovanie“.  Vyberte si ten najlepší výsledok, ktorý má najnižšie náklady na životný cyklus.  Každý oranžový kruh v krivke čerpadla  zodpovedá pracovnému bodu v záťažovom profile.  Čím väčší je oranžový kruh,  tým dlhšie bude čerpadlo fungovať v tomto pracovnom bode.  Oranžová čiara cez oranžové kruhy  je kontrolná krivka.  Čerpadlo je možné vybrať aj pomocou prispôsobeného záťažového profilu.  Táto možnosť je pre pokročilých používateľov.  Ak tak chcete urobiť, začnite nový výber produktov,  vyberte „Aplikácie“, „Komerčné budovy“  a „Zvyšovanie tlaku – komerčné budovy“.  Kliknite na šípku.  Vyberte možnosť „Zvyšovanie tlaku z prerušovacej nádrže“  a zadajte hodnoty pre „Prietok“,  „Geodetická výška“,  „Straty spôsobené trením“,  „Tlak na výtlačnej strane“.  

V tomto príklade vynecháme straty trením, aby to zodpovedalo profilu zaťaženia.  Posuňte sa nadol.  Rozbaľte „Zmeniť záťažový profil“,  vyberte „Užívateľský profil“,  a „Priamy Q/H vstup“.  Všimnite si, že pri tejto možnosti  je bezpečnostný faktor 25% pre maximálny prietok.  Zadajte hodnoty záťažového profilu.  Rozbaľte „Konfigurácia“ a vyberte  „2 čerpadlá“ bez záložného čerpadla.  Kliknite na „Začať dimenzovanie“.  Môžete si vybrať najlepší produkt, ktorý má najnižšie náklady na životný cyklus,  alebo produktový rad, ktorý vyhovuje požiadavkám.  V tomto prípade nám vyhovuje Hydro MPC-E,  pretože ponúka nižšiu spotrebu energie.  Záťažový profil je dôležitý pre odhady spotreby energie,  ktoré možno použiť na porovnanie alternatív čerpadla.  

Teraz ste pripravení využiť svoje nové poznatky o záťažových profiloch  a lepšie sa rozhodnúť pri výbere čerpadla.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná