Úvod do problematiky zvyšovania tlaku vody v domácnostiach

Zistite viac o rôznych aplikáciách domácich vodární a o tom, čo je potrebné pri výbere domácej vodárne zvážiť.

Domácnosti môžu byť rôzne veľké – od bytu s rozlohou menšou ako 50 m² po apartmán s rozlohou viac ako 400 m²; od jedno- alebo dvojposchodových budov po byty v bytových domoch; všetky spoločne charakterizuje to, že sú domovom ľudí. A bez ohľadu na veľkosť alebo typ domova, všetky potrebujú dostatočný a stabilný tlak vody.

Domáce vodárne môžu tlak vody zvyšovať z rôznych zdrojov. Nie všetky domáce vodárne sú však rovnaké, aby ste si mohli vybrať tú správnu pre danú úlohu, je dôležité porozumieť typu aplikácie a myslieť na zdroj čerpanie vody.

Napr. zvyšovanie tlaku vody môže byť z: vodovodného radu plytkej studne zásobníka vody zbernej nádrže alebo pomocou prečerpávacieho čerpadla. Kľúč k výberu správneho typu čerpadla spočíva v konkrétnej aplikácii. Tento ECADEMY kurz vám predstaví niektoré z najdôležitejších charakteristík, ktoré je dobré mať na pamäti pri výbere domácej vodárne pre danú aplikáciu.

Tlak vody v potrubí sa môže značne meniť kvôli vyťaženosti a dopytu. Na stabilizáciu tlaku vody v domácnosti je možné nainštalovať domácu vodáreň na zvýšenie a/alebo vyrovnanie tlaku, ak to miestne právne predpisy umožňujú. Ak sa chcete dozvedieť, ako vybrať správne čerpadlo na zvýšenie tlaku vody z radu, pozrite sa na modul „verejný vodovod“.

Čerpanie vody z plytkej studne vyžaduje čerpadlo, ktoré si poradí s negatívnym vstupným tlakom a je vhodné na vonkajšiu inštaláciu. Ak sa chcete dozvedieť, ako vybrať čerpadlo na zvýšenie tlaku vody z plytkej studne, pozrite si modul venovaný plytkým studniam. Zásobníky na vodu môžu byť umiestnené nad alebo pod zemou, môže sa v nich meniť hladina vody a voda často môže obsahovať nečistoty.

To sú len niektoré z vecí, ktoré treba mať na pamäti pri výbere správneho čerpadla na zosilnenie tlaku zo zásobníka vody. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si modul venovaný zásobníkom vody. Na prečerpanie vody z jednej nádrže do druhej potrebujete čerpadlo, ktoré dokáže vodu prečerpať čo najrýchlejšie a najčastejšie smerom nahor.

Ak sa chcete dozvedieť viac o vlastnostiach prečerpávacích čerpadiel, prezrite si modul venovaný prečerpávacím čerpadlám.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná