Ako určiť požiadavky na vodáreň do domácnosti na zvýšenie tlaku vody v systéme a ako si zvoliť to správne čerpadlo

Zistite viac o zvyšovaní tlaku vody vo vodovodnom systéme a o tom, čo je potrebné zvážiť pri výbere správneho čerpadla na tento účel.

V niektorých oblastiach je nízky alebo kolísavý tlak vody vo verejnom potrubí bežným problémom v dôsledku zmien dopytu a vyťaženosti v priebehu dňa. Na stabilizáciu tlaku vody z vodovodného potrubia v domácnosti je možné nainštalovať domácu vodáreň. Avšak, zvyšovanie tlaku priamo z potrubia nie je v niektorých krajinách povolené.

Namiesto toho sa musí namontovať zásobník vody, alebo zberná nádrž, z ktorých je možné zosilniť tlak vody do domu alebo až do strešnej nádrže. Vždy najprv skontrolujte miestne právne predpisy pred inštaláciou domácej vodárne priamo do vodovodného potrubia. Domáce vodárne na zosilnenie tlaku vody z potrubia sa často inštalujú vo vnútri, čo si vyžaduje tichý chod čerpadla, ktorý nebude rušiť obyvateľov.

Aj pri vonkajšej inštalácii sa odporúča čerpadlo s tichým chodom, aby nedošlo k rušeniu susedov, ak sa čerpadlo spúšťa v noci. Tlak vody vo vodovodnom potrubí môže byť občas veľmi vysoký. Preto si musíte vybrať čerpadlo s dostatočnou pevnosťou materiálu, aby zvládlo celkový tlak, ktorý je súčtom vstupného tlaku a tlaku čerpadla.

Keďže tlak vody vo vodovodnom potrubí počas dňa výrazne kolíše, je výhodné vybrať si domácu vodáreň, ktorá je schopná nielen tlak zvýšiť, ale ho aj stabilizovať tak, aby mal koncový používateľ konštantný tlak vody po celý deň, bez ohľadu na výkyvy vo vodovodnom potrubí.

Pozrime sa na príklad: Ak je tlak v potrubí 2 bary a výkon čerpadla je 5 barov, vytvorí sa tým kombinovaný tlak 7 barov, čo môže byť problém, ak čerpadlo nie je schopné zvládnuť tlak viac ako napríklad 6 barov.

Ak však ide o vodáreň s možnosťou riadenia na konštantný tlak, tlak bude zvyšovať len na požadovanú hodnotu. V našom príklade, ak je nastavený bod čerpadla 4 bary, otáčky čerpadla sú upravené na výkon 2 bary, takže celkový tlak bude 4 bary. V neposlednom rade, čerpadlá používané na zvýšenie tlaku vody v potrubí musia byť schválené pre pitnú vodu.

Na zosilnenie tlaku vody v potrubí odporúčame samonasávacie čerpadlá a vodárne Grundfos JP-PT, SCALA1 alebo SCALA2. Čerpadlá a vodárne JP-PT zvládnu základné požiadavky na zvýšenie tlaku z potrubia vďaka robustnému materiálu až do 6 barov a schváleniu pre pitnú vodu.

Avšak kvôli ich výraznej hlučnosti by sa čerpadlá a domáce vodárne JP-PT mali používať len pri vonkajšej inštalácii pod prístreškom alebo v prístavbe.

SCALA1 ponúka nižšiu hladinu hluku vhodnú na vnútorné inštalácie, zatiaľ čo SCALA2 ponúka najnižšiu hladina hluku a je tak najpokročilejšou voľbou pre zvyšovanie tlaku z vodovodného radu s konštantným tlakom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o čerpadlách a vodárňach Grundfos JP-PT, SCALA1 a SCALA2, navštívte stránku www.grundfos.sk.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná