Úvod do základov hydrauliky

Prečítajte si o najzákladnejších hydraulických faktoch vrátane pojmov, ako je prietok a dopravná výška.

Pokiaľ ide o hydrauliku vo vodných čerpacích sústavách, musíme zvážiť tri hlavné parametre: Prietok, dopravnú výšku a výkon – alebo Q, H a P.

V tomto krátkom module vám predstavíme tieto základné parametre a ako sa navzájom ovplyvňujú.

Poďme začať. Prietok (Q) sa zvyčajne meria v m³/h. Jednoducho povedané, prietok označuje množstvo vody čerpané potrubím v danom časovom období.

Presne preto sa meria v m³/h. Dopravná výška (H) čerpadla je vztlak, ktorý je schopné vyvinúť.

Udáva výšku, do ktorej dokáže čerpadlo vodu vytlačiť.

Takže, ak je dopravná výška čerpadla, povedzme 20 metrov, znamená to, že dokáže vytlačiť vodu 20 metrov do vzduchu.

A napokon tu máme výkon (P). Ako už názov napovedá, výkon označuje silu a rýchlosť, ktorou sa voda pohybuje. Výkon sa meria v kilowattoch.

Keďže výkon závisí od spomínaného prietoku (Q) a dopravnej výšky (H), môžete ho vypočítať pomocou tohto vzorca: P = Q × H × c.

Pri tomto výpočte je „c“ konštanta závislá od výkonnosti vášho čerpadla, nadmorskej výšky a čerpanej tekutiny.

Pamätajte, že ak zdvojnásobíte prietok čerpadla alebo jeho dopravnú výšku, automaticky zdvojnásobíte aj výkon čerpadla.

A ak zdvojnásobíte prietok aj dopravnú výšku, využitie energie zvýšite až štvornásobne.

To by bolo asi všetko na úvod k základom hydrauliky. Ďakujeme, že ste sa pozerali.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 8 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná