6 otázky Základná

ECADEMY test

75 - Rozšírený kurz o základných hydraulických princípoch

Tento kurzový test obsahuje 6 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 1 z 6 Základná

1 Čo nastane, ak zdvojnásobíte prietok aj dopravnú výšku čerpadla?

Otázka 2 z 6 Základná

2 Vytvárajú implodujúce molekuly vyparenej vody hluk vo vnútri čerpadla?

Otázka 4 z 6 Základná

4 Aká je zvyčajná merná jednotka prietoku?

Otázka 5 z 6 Základná

5 Ak je dopravná výška čerpadla 20 metrov, do akej výšky dokáže čerpadlo vodu vytlačiť?

Otázka 6 z 6 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste 75 - Rozšírený kurz o základných hydraulických princípoch

Dosiahnuté vyznamenania:

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste 75 - Rozšírený kurz o základných hydraulických princípoch testom tentokrát

Correct
Q: Čo nastane, ak zdvojnásobíte prietok aj dopravnú výšku čerpadla?
A: Využitie energie sa zväčší štvornásobne
Correct
Q: Vytvárajú implodujúce molekuly vyparenej vody hluk vo vnútri čerpadla?
A: Áno
Correct
Q: Čo znamená strata trením?
A: Kontakt medzi prúdiacou kvapalinou a jej okolím
Correct
Q: Aká je zvyčajná merná jednotka prietoku?
A: m3/h
Correct
Q: Ak je dopravná výška čerpadla 20 metrov, do akej výšky dokáže čerpadlo vodu vytlačiť?
A: 20 m
Correct
Q: Čo môžete k čerpadlu pripojiť, aby sa zabránilo chodu nasucho?
A: Plavákový spínač