Úvod do základných typov čerpadiel

Pozrite si krátku prezentáciu najbežnejších typov čerpadiel a na aké účely sa používajú.

Pokiaľ ide o čerpadlá, môžete si vyberať z mnohých rôznych riešení.

V tomto module vám ponúkame základný prehľad dvoch hlavných typov čerpadiel a niektorých bežných, aktuálne dostupných čerpadiel.

Poďme začať. Odstredivé čerpadlá sú zďaleka najčastejšie používaný typ čerpadla. Odstredivé čerpadlo prečerpáva kvapalinu pomocou rotačnej energie, ktorá vzniká zvyčajne pomocou motora alebo elektromotora.

Ďalším hlavným typom čerpadla je objemové čerpadlo. V objemových čerpadlách závisí prietok od otáčok čerpadla. Tieto čerpadlá sú často vhodnejšie na čerpanie kvapalín hustejších ako voda.

Uviedli sme dva hlavné typy čerpadiel a teraz sa pozrime na niekoľko najbežnejších čerpadiel.

Patria medzi ne:

  • Čerpadlá s axiálnym vstupom
  • In-line čerpadlá
  • Ponorné čerpadlá
  • Viacstupňové čerpadlá
  • Prúdové čerpadlá
  • Čiastočne ponorné čerpadlá
  • Dávkovacie čerpadlá
  • Čerpadlá s deleným puzdrom

Pozrime sa na ne jedno po druhom. Čerpadlá s axiálnym vstupom sú najčastejšie používanými odstredivými čerpadlami vo všetkých odvetviach.

Nazývajú sa čerpadlá s axiálnym vstupom, pretože nasávanie majú na koncovej strane.

Čerpadlá s axiálnym vstupom je možné rozdeliť do dvoch skupín: malé čerpadlá s axiálnym vstupom používané v tlakových sústavách v domácnostiach a veľké čerpadlá s axiálnym vstupom využívané na zavlažovanie, zásobovanie vodou a priemyselné procesy.

In-line čerpadlá sú charakteristické tým, že nasávanie a vypúšťanie sú usporiadané v rade za sebou - teda in-line - od toho majú odvodený názov. Inline čerpadlá sa bežne používajú ako obehové čerpadlá, ak je potrebné natlakovať vodu pretekajúcu potrubným systémom.

In-line čerpadlá sa zvyčajne používajú na cirkuláciu teplej vody, alebo v chladiacich sústavách v komerčných budovách. Ako už názov napovedá, ponorné čerpadlá sú navrhnuté tak, aby fungovali pri úplnom ponorení celého čerpadla a motora.

Ponorné čerpadlá sa používajú v domácnostiach, komerčných a priemyselných aplikáciách a sú schopné prečerpávať tuhé látky, ako aj celú škálu kvapalín. Viacstupňové čerpadlo sa skladá z niekoľkých stupňov odstredivého čerpadla namontovaných na spoločnom hriadeli.

Viacstupňové čerpadlá sú ideálne pre ponorné vrty a na zvyšovanie tlaku alebo prečerpanie vody v oblastiach, kde dochádza k výrazným výškovým rozdielom. V porovnaní so štandardným odstredivým čerpadlom sú prúdové čerpadlá vybavené dýzou a Venturiho trubicou. Ako voda prúdi dýzou, zvyšuje sa jej rýchlosť, pričom tlak klesá, čím vzniká sací efekt.

Aj keď ide o optimálne riešenie pre sací vztlak až do 6 metrov, prúdové čerpadlá môžu byť pomerne hlučné. Prúdové čerpadlá sa zvyčajne využívajú v domácnostiach, napríklad v domácich vodárňach a na zavlažovanie záhrady, alebo v ľahkých komerčných aplikáciách. Ďalším typom sú čiastočne ponorné čerpadlá.

Na rozdiel od úplne ponorných čerpadiel je do kvapaliny ponorené len samotné čerpadlo, pričom motor je chladený vzduchom. Čiastočne ponorné čerpadlá sa hodia predovšetkým na priemyselné aplikácie, ako sústavy na obrábanie, umývanie, a reguláciu teploty.

Potom tu máme dávkovacie čerpadlá. Dávkovacie čerpadlá sú navrhnuté tak, aby vydávali stanovené množstvo určitej látky v nepravidelných intervaloch. Existujú tri rôzne typy čerpacích mechanizmov dávkovacích čerpadiel: plunžerové čerpadlá, piestové čerpadlá a membránové čerpadlá, ktoré sú všetky objemové čerpadlá.

Dávkovacie čerpadlá sa zvyčajne používajú pri procesoch priemyselnej úpravy vody, pri ktorých sa vyžaduje dávkovanie chemikálií, ako je napríklad zmiešavanie roztokov. Napokon tu máme čerpadlá s deleným puzdrom.

Aj keď sa podobajú na čerpadlá s axiálnym vstupom, čerpadlá s deleným puzdrom sa odlišujú tým, že puzdro, sacia dýza a vypúšťacia dýza sa všetky spolu nachádzajú v jednej komore. Okrem toho majú čerpadlá s deleným puzdrom navrhnuté puzdro tak, aby bolo ideálne pre aplikácie s požadovaným vysokým prietokom vody.

To bol základný úvod do bežných typov čerpadiel. Dúfame, že ste teraz pripravení ponoriť sa hlbšie do sveta čerpacích riešení.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 13 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná