57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT

V tomto kurze o nakladaní s odpadovou vodou sa dozviete o niektorých otázkach, ktoré je potrebné zvážiť pred investovaním do čerpadla a o tom, ako ich riešia ponorné kalové čerpadlá UNILIFT.

Začať kurzy

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 12 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná

Prehľad kurzu

00:04:44

Požiadavky na čerpanie kalovej, sivej, dažďovej a čiernej vody

V tomto module sa dozviete o niektorých problémoch pri odčerpávaní čistej alebo sivej vody, odvádzaní odpadových vôd, dokonca obsahujúcich vlákna, alebo pri nakladaní so splaškami, vrátane odpadu z toalety.

Rad ponorných kalových čerpadiel Grundfos UNILIFT

V tomto module vám predstavíme kompletný sortiment ponorných kalových čerpadiel UNILIFT a porozumiete výhodám, ktoré prinášajú pre jednotlivé aplikácie.

Otestujte si svoje vedomosti

Odpovedzte na niekoľko otázok a otestujte si Vaše znalosti