Úvod do MAGNA1 Model C v oblasti obehových čerpadiel

Získajte stručný úvod k MAGNA1 Model C ako takému a k aplikáciám, ktoré sa k nemu hodia. Taktiež získate náhľad, ako na čerpadlá s jedno hlavou, tak aj na čerpadlá s dvomi hlavami, a kedy sa máte rozhodnúť pre jedno alebo druhé.

Obehové čerpadlo MAGNA1 Model C rozširuje komplexný produktový rad obehových čerpadiel Grundfos.

V tomto module Vám stručne predstavíme čerpadlo MAGNA1 Model C, ukážeme Vám, ako zapadá do produktového radu obehových čerpadiel Grundfos a v akých aplikáciách je možné ho použiť. Taktiež sa bližšie pozrieme na fungovanie dvojitého čerpadla a kedy sa odporúča vybrať si tento variant. Poďme na to.   

Po prvé, MAGNA1 je postavené na rovnakej spoľahlivej a vysoko účinnej technológii MAGNA, ako jeho predchodcovia. Je určené hlavne pre komerčné budovy, ako sú školy, nemocnice a rezidenčné budovy. S jeho schopnosťou pripojiť sa k jednoduchým riadiacim a monitorovacím systémom je ideálnym riešením pre jednoduché práce. 

Čerpadlo MAGNA1 je možné nainštalovať v akejkoľvek novej komerčnej budove ako hlavné čerpadlo bez ohľadu na aplikáciu, v ktorej beží. A vďaka jeho nízkym investičným nákladom a vysoko efektívnej prevádzke je to taktiež ideálne náhradné čerpadlo pre staré, neefektívne trojstupňové čerpadlá, ktoré neponúkajú rovnaké možnosti pripojenia, ktoré mnoho nových budov vyžaduje od svojich čerpadiel.

MAGNA1 je navrhnuté pre mnoho aplikácií vrátane: 

 

- Vykurovacie sústavy

- Domáce sústavy pre cirkuláciu teplej úžitkovej vody

- Klimatizačné a chladiace systémy

- Systémy čerpadiel geotermálneho tepla

- Solárne vykurovacie sústavy 

 

Okrem toho MAGNA1 zvládne teploty kvapalín od -10 °C do +110 °C.

MAGNA1 je dostupné ako čerpadlo s jednou, ako aj s dvomi hlavami. V ďalšej časti modulu sa bližšie pozrieme na variant zdvojeného čerpadla, a na to, kedy je tou pravou voľbou.

U variantu zdvojeného čerpadla MAGNA1 dve hlavy čerpadla zdieľajú rovnaké teleso čerpadla a sú pripojené bezdrôtovo. Jedno z nich vystupuje ako redundantné záložné k druhému, čo zabezpečuje, že ak jedno čerpadlo nie je k dispozícii, to záložne na seba automaticky prevezme prevádzku.

Toto sa nazýva prevádzkový/pohotovostný režim. To zaručuje nepretržitú dodávku vykurovania alebo chladenia, čo prináša pokoj v duši Vám, rovnako ako koncovému užívateľovi. Zdvojené čerpadlá pracujú v striedavom režime, čo zaisťuje, že prevádzková doba je rozdelená rovnakým dielom medzi dve čerpadlové hlavy.

Takže kedy je správnou voľbou vybrať si zdvojené čerpadlo a nie jednohlavové čerpadlo? No, ak nie sú tolerované prestoje, dvojité čerpadlo je optimálnou voľbou.  Napríklad v nemocnici, kde je nevyhnutné, aby neexistovali žiadne prestoje, je dôležité, aby ste vybrali dvojitý variant, pracujúci v prevádzkovom/pohotovostnom režime. 

Každopádne pre niektoré pracovné miesta je však jednohlavové čerpadlo MAGNA1 dostatočné a nákladovo efektívne riešenie. Pokiaľ je zdvojené čerpadlo optimálnym riešením, špecifikátor zvyčajne poskytne odpoveď konštatovaním, že napájanie je redundantné.

To zahŕňa základný úvod k obehovým čerpadlám Grundfos MAGNA1 Model C. Takže si to zrekapitulujme:

MAGNA1 je určené hlavne pre komerčné budovy.

Je možné ho pripojiť k jednoduchým riadiacich a monitorovacím systémom.

Je navrhnuté tak, aby pracovalo v mnohých aplikáciách, či už ako hlavné čerpadlo, alebo ako pomocné čerpadlo.

Je k dispozícii v prevedení s jednou hlavou a dvomi hlavami– zdvojené prevedenie zaisťuje nepretržité napájanie vykurovania alebo chladenia, čo prináša kľud mysle ako inštalatérovi, tak aj konečnému užívateľovi, zatiaľ čo prevedenie s jednou hlavou ponúka nákladovo efektívnu alternatívu.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 22 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná