Prečo si vybrať obehové čerpadlo Magna1 Model C?

Ďalšie informácie o hlavných prínosoch nového čerpadla MAGNA1, ako sa odlišuje od predchádzajúcich obehových čerpadiel, rovnako ako dôvod, prečo je to ideálne náhradné čerpadlo pre staršie obehové čerpadlá.

Grundfos MAGNA1 Model C ponúka celý rad výhod, ktoré ho odlišujú od svojich predchodcov.

V tomto module sa bližšie pozrieme na tieto výhody a zdôrazníme, prečo má pre Vás ako inštalatéra zmysel vybrať si MAGNA1 Model C. Poďme začať.  

Po prvé, MAGNA1 má nízke investičné náklady. Takže ak hľadáte nahradenie jedného z mnohých starých, neefektívnych obehových čerpadiel, prítomných v komerčných budovách, MAGNA1 je dobrou voľbou. Nízke investičné náklady v kombinácii s vysokou účinnosťou čerpadla znamenajú, že návratnosť investícií je krátka, takže je to ideálna náhrada čerpadla pre staršie obehové čerpadlá.

Koncový užívateľ ďalej ocení vysoké energetické úspory. MAGNA1 je charakterizované ako najlepšie vo svojej triede, pokiaľ ide o efektívnosť – dosahuje index energetickej účinnosti rovný alebo nižší, než je neuveriteľných 0,20 pre jednoduché čerpadlá, a rovný alebo nižší než 0,23 pre zdvojené čerpadlá. 

Predstavte si staré, neefektívne obehové čerpadlo s veľmi vysokou spotrebou energie. Nahradením tohto čerpadla čerpadlom MAGNA1, doba návratnosti bude necelé dva roky – opäť to demonštruje účinnosť čerpadla vo svojej triede. 

Pre inštalatérov ako ste Vy, je čas luxusom. Našťastie u MAGNA1 je jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky. Stačí umiestniť čerpadlo do jeho zamýšľaného miesta medzi rúrkami a utiahnuť skrutky, a mechanická inštalácia je dokončená. Po oprave potrubia môžete uvoľniť upínací krúžok pre jednoduché premiestnenie hlavy čerpadla, ak je to potrebné.  

Okrem toho nastavenie zdvojeného čerpadla by obvykle vyžadovalo značné úsilie z hľadiska zapojenia. Ale to sa nevzťahuje na MAGNA1. Prepojenie medzi dvoma čerpadlovými hlavami je bezdrôtové, čo je skutočnou úsporou reálneho času z hľadiska pripojenia a inštalácie.

Vďaka svojmu jednoduchému užívateľskému rozhraniu je uvedenie do prevádzky čerpadla jednoduché a je možné ho vykonať pomocou jedného tlačidla. Jednoducho stačí stlačiť tlačidlo na prepínanie medzi riadiacimi funkciami. Môžete si vybrať medzi tromi vopred definovanými riadiacimi funkciami, z ktorých každá má tri úrovne: 

Existujú tri krivky proporcionálneho tlaku, zvlášť vhodné pre radiátorové systémy,

tri krivky konštantného tlaku pre systémy podlahového vykurovania

a tri konštantné krivky, pokiaľ chcete, aby čerpadlo bežalo na fixných otáčkach.

Čerpadlo je z výroby nastavené na prevádzku na druhej riadiacej funkcii proporcionálneho tlaku. 

Rozhranie Vás taktiež informuje o stave čerpadla prostredníctvom kruhového LED indikátoru – to je nazývané Grundfos Eye. Dokáže svietiť v rôznych farbách a sekvenciách, ktoré označujú rôzne stavy.

Napríklad, keď je zapnuté napájanie a čerpadlo beží, Grundfos Eye svieti na zeleno a otáča v smere otáčania čerpadla. Ak sa čerpadlo zastaví, ale napájanie je stále zapnuté, svietia dve permanentné svetielka. 

V prípade varovania sa svetlo zmení na žlté, a v prípade poruchy čerpadla bude Grundfos Eye svietiť permanentných červeným svetlom.

Jedným z hlavných rysov MAGNA1 Model C je, že môže byť ľahko integrované do jednoduchých monitorovacích a riadiacich systémov. Je to vďaka jeho digitálnemu vstupu pre spustenie a zastavenie čerpadla, ako aj jeho výstupu relé alarmu, ktoré po pripojení umožňuje systému odosielanie správ do externých monitorovacích systémov. To prináša kľud mysle pre koncového užívateľa a znižuje celkové výpadky systému. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ako to funguje.

Predstavte si situáciu v suteréne hotela. Zdroj tepla je plynový kotol a úlohou čerpadla MAGNA1 je cirkulovať ohrievanú vodu u radiátorového systému. Vďaka výstupu relé alarmu u MAGNA 1 radič PLC môže informovať kotol, aby sa nespustil, pokiaľ prijme správu o chybe od relé alarmu. Podobne digitálny vstup u MAGNA1 umožňuje čerpadlu spustiť sa alebo zastaviť pomocou externého vstupu. 

Pokiaľ ide o monitorovanie systému, existujú tri rôzne úrovne monitorovania. 

Po prvé je to Grundfos Eye na rozhraní čerpadla, ktoré Vám umožní monitorovať čerpadlo lokálne z miestnosti čerpadla.

Po druhé, je tu externé monitorovanie. Ak je Vaše čerpadlo pripojené na externý monitorovací systém inde v budove, môžete prijímať výstražné signály vzdialene, pokiaľ Váš systém správy budovy ponúka túto funkciu. 

Napokon, môžete skontrolovať poplašné signály v Grundfos GO Remote, ak čerpadlo je pripojené k aplikácii. Grundfos GO umožňuje taktiež generovať správy. 

Okrem toho Grundfos GO ponúka jednoduché riešenie problémov čerpadla. Jednoducho prejdite na menu alarmov a upozornení, kde nájdete vysvetlenie poruchy, rovnako ako nájdete jej riešenie.

To zahŕňa hlavné vlastnosti MAGNA1 Model C. 

Ak hľadáte pokročilejšie funkcie čerpadla pre optimalizáciu systému, obehové čerpadlo Grundfos MAGNA3 ponúka dobrú alternatívu.

Poďme si zhrnúť výhody, ktoré prináša MAGNA1 Model C.

Má nízke investičné náklady – čo je ideálna náhrada čerpadla pre staršie obehové čerpadlá.

Jeho účinnosť najlepšia vo svojej triede bude mať za následok významné úspory energie pre koncového užívateľa.

Je jednoduché na inštaláciu a užívateľsky prívetivé rozhranie umožňuje uvedenie do prevádzky iba jedným tlačidlom.

Je možné ho pripojiť k jednoduchým monitorovacím a riadiacim systémom, prispieva k lepšiemu kľudu mysle inštalatéra i koncového používateľa.

Napokon, sú tu tri rôzne úrovne monitorovania: Lokálne monitorovanie na čerpadle, externé monitorovanie alebo pomocou Grundfos GO. To umožňuje monitorovať čerpadlo, akokoľvek si budete priať.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 22 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná