Riešenie problémov obehového čerpadla MAGNA3

Zistite, ako riešiť problémy obehového čerpadla MAGNA3

Kontrolka Grundfos Eye nad displejom ukazuje stav čerpadla. Ak je zelená, všetko je v poriadku a bez upozornení či alarmov. 

Žltá znamená, že čerpadlo hlási výstrahu, ale môže pokračovať v prevádzke, zatiaľ čo červená signalizuje, že sa vyskytol alarm a čerpadlo nemôže ďalej pokračovať v prevádzke.

Ak má čerpadlo poruchu vnútorného snímača, ďalšie informácie získate po stlačení šípky vľavo. Viac informácií tiež nájdete v brožúrke. 

Ak došlo ku komunikačnej chybe medzi viacerými čerpadlami (multi-pump), informácie môžete získať rovnako z displeja čerpadla, alebo v brožúrke.

Ak je čerpadlo zablokované, viac informácií nájdete na displeji čerpadla a v brožúrke.

Znovu, ak došlo k vnútornej poruche, pozrite na displej čerpadla či nedochádza k turbínovej prevádzke a či nie je nestabilné napájacie napätie.

Aj v tomto prípade sa viac dočítate v brožúrke.

Z domovskej obrazovky sa viete dostať do položky „Stav“, kde nájdete zoznam predchádzajúcich varovaní a alarmov v denníku alarmov.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná