Tajomstvo podzemnej vody - Ničíme ju?

Podzemná voda je v podstate udržateľným zdrojom, ak sa spravuje opatrne. Trvalo udržateľné využívanie si vyžaduje znalosti o podzemných vrstvách a poznatky o tom, čo môže zdroj podzemnej vody ohrozovať. Vypočujte si profesora Andersa Vesta Christiansena, ktorý vysvetľuje riziká – a čo s tým môžeme spraviť.

Podzemná voda je veľmi užitočný zdroj. 

Ak sa s ním zaobchádza správne  udržateľne poskytuje čistú vodu na zavlažovanie, ako aj pitie.  

Podzemnú vodu však ohrozuje veľa faktorov.  

Najmä znečistenie a zmena klímy.  

Klimatická zmena má rôzne podoby.  

Typickým obrazom však je, že suché zóny sa stávajú suchšími a vlhké vlhkejšími.  

Pokiaľ ide o podzemnú vodu, najväčším problémom je nedostatok zrážok.  

Vidíme to v mnohých oblastiach sveta,  kde sa obdobia sucha predĺžili a v posledných dekádach prešli do extrému.  

Dažde sú navyše silnejšie a extrémnejšie.  

Predĺžené obdobia sucha spôsobia pokles hladiny podzemnej vody.  Všetko ďalšie odčerpávanie podzemnej vody na pitie alebo zavlažovanie  len urýchli tento prirodzený úbytok.  

Okrem všeobecného problému so suchom sú dažde tiež extrémnejšie,  čo tiež prekáža dopĺňaniu podzemnej vody.  

Je to preto, že počas extrémnych dažďov  veľa vody odteká priamo do potokov a riek  a nemá čas sa vsiaknuť a vytvoriť novú podzemnú vodu.  

Ďalšie oblasti, ako napríklad Dánsko, zažívajú iný účinok zmeny klímy.  V tejto oblasti vidíme skôr viac zrážok počas celého roka.  

Okamžitým dôsledkom je stúpajúca hladina podzemnej vody.  

V niektorých častiach Dánska  vystúpila hladina tak, že dosahuje menej ako jeden meter pod povrch.  

Bezprostredným dôsledkom v prípade silného dažďa  bude pravdepodobne záplava.  

Dôvodom je fakt, že kapacita zeme  zadržiavať vodu je veľmi limitovaná.  

Posledný veľký vplyv klimatických zmien je prenikanie slanej vody.  Ako sa vo všeobecnosti dvíha hladina morí,  slaná voda preniká hlbšie do pobrežných akviferov  a tým vytláča sladkovodné zdroje.  

Dôsledky je možné zmierniť  presunutím miesta čerpania podzemnej vody ďalej do vnútrozemia.  

Na druhej strane, veľa ľudí žije v týchto pobrežných oblastiach  a sú závislí od zdrojov sladkej vody.  

Zmena klímy ovplyvňuje zdroje podzemnej vody mnohými spôsobmi.  Akokoľvek sa na to pozrieme, tieto procesy prebiehajú,  ešte len začíname vidieť všetky dôsledky.  

Okrem zmeny klímy je pre podzemnú vodu vážnou hrozbou znečistenie.  

Znečistenie má mnoho podôb, ako je únik z nechránených skládok,  alebo pesticídy z poľnohospodárstva.  

Podzemná voda je často veľmi stará, čo znamená, že môže trvať niekoľko dekád,  kým uvidíme plný rozsah znečistenia.  

V Dánsku je priemerný vek podzemnej vody približne 50 rokov.  

To znamená, že pravdepodobne uvidíme znečistenie našej podzemnej vody  aj keď zdroje, ktoré znečistili podzemnú vodu už nebudú aktívne.  

Vyriešenie alebo zmiernenie následkov zmeny klímy alebo znečistenia  si vyžaduje vedomosti.  

Vedomosti o tom, kde sa voda nachádza. 

Je akvifer malý alebo veľký?  

Je pod povrchom slaná voda? Odkiaľ sa voda dopĺňa?  

Nachádza sa v blízkosti zdroj znečistenia?  

Mnohé z týchto otázok sa riešia pri navrhovaní nových studní.  Snažíme sa získať čo najviac informácií.  

Mapujeme vrstvy pod zemou.  Určujeme oblasti, odkiaľ sa voda dopĺňa, aby sme našli možné zdroje kontaminácie.  

Napokon tiež modelujeme tok vody na určenie udržateľnej miery čerpania vody.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná