Tajomstvo podzemnej vody - Prečo je taká užitočná?

Ako voda prechádza rôznymi vrstvami podložia, prirodzeným spôsobom sa čistí, pričom čistiaci účinok vrstiev podložia závisí od geologického zloženia pôdy. Vypočujte si profesora Andersa Vesta Christiansena hovoriť o tom, prečo podzemná voda spĺňa toľko našich základných potrieb.

Podzemná voda je v mnohom dôležitá.  

Je podstatnou súčasťou kolobehu vody  a zásobuje rieky a jazerá sladkou vodou.  

Je nevyhnutná pre živočíchy a vegetáciu.  

Prirodzenými procesmi čistí povrchovú vodu.  

Tiež je životne dôležitou zásobárňou vody pre ľudstvo,  ktoré sa nachádza vo svete, v ktorom dopyt po vode stále rastie.  

Keď voda presakuje cez vrstvy podložia,  prirodzene sa filtruje a čistí.  Proces čistenia môže mať rôzne podoby.  

Pri fyzickom čistení sa veľké častice zadržia  a prvky ako železo sa naviažu na povrch pôdnych zŕn.  

Ďalej tu máme čistenie baktériami,  keď celý rad baktérií interaguje so zlúčeninami vo vode.  

Niektoré baktérie interagujú s organickými zlúčeninami vo vode  a rozkladajú ich na jednoduchšie formy.  

Nakoniec skončia ako čistý CO₂ a voda. 

Chemické procesy a životné prostredie majú vplyv na zloženie vody.  V anoxickom prostredí, v ktorom nie je prítomný kyslík v priestore pórov,  efektívne dochádza k odstráneniu škodlivých baktérií, ako je E. coli.  

Čistiaci efekt sa začína od okamihu, keď voda vstúpi do zeme.  

Ale účinnosť čistenia závisí od typu horniny, pôdy a sedimentov,  cez ktoré voda prechádza.  

Aby mohli baktérie poriadne rozložiť prítomné zlúčeniny,  potrebujú na to čas.  

Čím dlhší čas, tým úplnejšie rozloženie.  

To znamená, že menší čistiaci účinok sa dosiahne v hrubom piesku,  cez ktorý voda pretečie rýchlo, narozdiel od materiálov bohatších na íl,  kde je prietok vody veľmi pomalý.  

Týmto spôsobom môže aj plytká ílovitá vrstva  chrániť piesočnatú vrstvu hlbšie pod povrchom, ktorá zadržuje vodu,  pred prienikom škodlivých látok z povrchu.  

Podpovrchová vrstva tak čistí vodu, vďaka čomu sa z nej stáva bezpečný a cenný zdroj.  

Okrem toho, že je zdrojom čistej vody, zohráva úlohu aj ako veľký zásobník vody.  

Zásoby povrchovej vody sa často používajú na zavlažovanie, aj ako pitná voda.  

Hrozí im však riziko vyschnutia v prípade dlhých období sucha,  ako sme nedávno videli v Kapskom meste.  

Podzemné vody, na druhej strane, reagujú pomaly a s oneskorením  na podobné ročné výkyvy zrážok.  

Znamená to, že podzemnú vodu je možné použiť ako bezpečný zdroj pitnej vody  v období sucha.  

V miestach, kde sa dodávka sladkej vody spolieha na povrchové zdroje,  môže mať podzemná voda dôležitú úlohu ako zásobáreň v suchých obdobiach.  

Jednoducho povedané: podzemná voda je veľmi dôležitá pre kolobeh vody v prírode.  Je tiež veľmi účinnou čističkou vody.  

V tomto zmysle môžu podzemné vody slúžiť ako udržateľný zdroj v suchých regiónoch.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná