Úvod o počasí

Získajte prehľad o kľúčových prvkoch, ktoré vytvárajú počasie a zistite, ako počasie v našom okolí vzniká

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná