Článok

Zvýšte inteligenciu budovy, znížte spotrebu energie

Zvyšujúca sa globalizácia sveta prispieva k významnému využívaniu energie. Samotný globálny dopyt po chladení sa za menej ako 20 rokov zdvojnásobil. A voda a energia idú ruka v ruke. Všeobecne platí, že vodné čerpadlá v súčasnosti predstavujú obrovskú časť svetovej spotreby elektrickej energie - ale s energeticky účinnejšími čerpadlami sa toto množstvo môže výrazne znížiť.

Ako vieme, tento nárast spotreby energie je hlavnou hnacou silou zmeny klímy. Na niektorých miestach vedú klimatické zmeny k veľkým suchám, zatiaľ čo na ďalších klimatických podmienkach sa predpokladá, že spôsobia o 30% väčšie zrážky, čo môže viesť k extrémnym záplavám, ako aj k úniku odpadových a morských vôd, ktoré znečisťujú našu podzemnú vodu a ovplyvňujú jej kvalitu. Záplavy postihujú približne 250 miliónov ľudí na celom svete a každoročne spôsobujú straty vo výške 40 miliárd USD.

Existuje veľa inteligentných vodných riešení, ale nanešťastie nie sú implementované rovnakou rýchlosťou, ako vidíme technológie, ako je vietor a solárna energia, ktoré sú implementované v energetickom priemysle. Preto v komerčných budovách musí byť zodpovedná spotreba vody a energeticky účinné riešenia prioritou v boji proti klimatickým zmenám, ktorým čelíme.

Fakty

Emisie a zmena klímy

Výroba energie zodpovedá za 80% emisií CO2 - hrá kľúčovú úlohu pri zmene klímy.

Zdroj: Organizácia spojených národov pre vodu

Spotreba el. energie

Spotreba energie na chladenie miestností sa od roku 2000 takmer zdvojnásobila

Zdroj: Medzinárodná energetická agentúra, 2018

Čerpadlá a spotreba

Ako dnes, čerpadlá spotrebujú obrovské množstvo svetovej elektrickej energie.

Zdroj: Európska únia - pracovný dokument útvarov Komisie

Vykonávanie s účelom - a veľké výsledky

Inteligentné riešenia sú k dispozícii a sú pripravené na implementáciu. Tieto riešenia môžu drasticky prospieť ľudstvu aj zemi, v ktorej žijeme. Takže v snahe znížiť spotrebu energie a vody, ako aj zvýšiť účinnosť, títo zákazníci a mestá urobili veľké zmeny - a videli veľké výsledky.

Moderné budovy v Dubaji dosahujú až 80% úspor energie pomocou jednoduchých výmen čerpadiel

Všetko, čo potrebovali nešťastní nájomníci vedieť, boli informácie ako zmodernizovať budovu, a zároveň sa vyznať vo vládnych nariadeniach, ako sa dajú lepšie využiť zdroje energie. V kombinácii s ambíciami znížiť spotrebu energie, Grundfos implementoval jednoduché riešenie, ktoré nakoniec zaplatilo za seba.

Modernizácia čerpadla pre rastúce mesto prináša efektívnosť

V Číne v meste Qujiang dodávkam vody tradične pomáhal gravitačný tok - ale urbanizácia bola výzvou. To, čo sa začalo ako projekt na zlepšenie účinnosti čerpadiel, prinieslo výhody - napríklad úspory energie až 33% a spoľahlivé zásobovanie vodou.

Čerpacia stanica rieši chronické záplavy, zvyšuje kvalitu života v Semarang

Indonézske mesto Semarang, ktoré utrpelo obrovské záplavy, postavilo so spoločnosťou Grundfos silné a jedinečné riešenie s cieľom chrániť svojich obyvateľov pred záplavami. Pozrite sa, ako čerpacia stanica Semarang vyriešila záplavový problém pre centrálnu zasiahnutú časť mesta.

Chcete sa dozvedieť viac?

Aby sme mohli urobiť pozitívnu zmenu, musíme konať teraz. Pre ďalšie informácie navštívte nižšie uvedené linky, vrátane objavovania súčasných riešení pre priemyselné odvetvia a výrobcov, ako aj riešení inteligentných čerpadiel Grundfos.