Článok

Kontrola čerpadla pred vykurovacou sezónou

Majitelia domácností a inštalačné firmy by nemali pred vykurovacou sezónou zabudnúť na pravidelnú kontrolu kotla, komínu alebo natlakovanie expanznej nádoby. Súčasťou revízie by mala byť aj kontrola obehového čerpadla a jeho príprava na vykurovaciu sezónu.

Obehové čerpadlo môže byť mimo vykurovacou sezónu nastavené na letný režim, pokiaľ je týmto režimom vybavené, alebo je úplne vypnuté.

V prípade, že bolo čerpadlo dlhšie vypnuté, môže dôjsť k zablokovaniu rotora čerpadla. Zablokovanie môže spôsobiť zlá kvalita čerpaného média, ktorá nezodpovedá platnej norme.  Ďalším dôvodom môže byť zle odvzdušnenie čerpadla pri prvom uvedení do prevádzky

Ak dôjde k zablokovaniu čerpadla a máte vo vašom systéme obehové čerpadlo Grundfos ALPHA1 L, môžete pre jeho odblokovanie použiť postup, ktorý ukazujeme vo videu. Pri odblokovaní je nutné riadiť sa platným Montážnym a prevádzkovým návodom k čerpadlu ALPHA1 L.

 

Odblokovanie je možné vykonať pomocou skrutkovača prípadne demontážou hlavy čerpadla. V prípade demontáže čerpadla je nutné čerpadlo po odblokovaní a zapojení do systému správne odvzdušniť. Odzvdušnenie vykonáme tak, že čerpadlo necháme bežať na 3 otáčkový stupeň po dobu 30 minút. Po tom sa dá nastaviť požadovaný prevádzkový režim.