Právne predpisy a zásady

Zásady ochrany osobných údajov

V platnosti od 1. júla 2020.

Úvod a správca údajov

V spoločnosti Grundfos si vážime vaše súkromie a ochranu údajov berieme vážne. Zaviazali sme sa dodržiavať Všeobecné nariadenia o ochrane údajov („GDPR“, nariadenia (EÚ) 2016/679) a ďalšie platné zákony o ochrane údajov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich môžeme používať a zdieľať a aké sú vaše práva ako poskytovateľa údajov.

Aby sme vám uľahčili čítanie a porozumenie našim zásadám, vytvorili sme samostatné nadpisy najbežnejších interakcií, ktoré môžete mať so spoločnosťou Grundfos. Môžete patriť do viac ako jednej kategórie, napr. ak ste zákazníkom aj príjemcom marketingových materiálov, bude sa na vás vzťahovať popis v každej kategórii.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na osobné údaje týkajúce sa zamestnancov spoločnosti Grundfos, uchádzačov o zamestnanie využívajúcich náš náborový portál alebo iný kontext, na ktoré sa vzťahujú samostatné zásady ochrany osobných údajov.

Vo väčšine prípadov je za vaše osobné údaje zodpovedný Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko. Ak sa vaše osobné údaje zhromažďujú alebo spracovávajú ako zákazníka alebo ako príjemcu marketingu, spoločným správcom údajov bude lokálna obchodná spoločnosť Grundfos spolu so spoločnosťou Grundfos Holding A/S. Informácie o správcoch údajov súborov cookie/pixelov nájdete na našich webových stránkach v našich Zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Naše kontaktné informácie sú uvedené na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Na vaše osobné údaje sa môžu vzťahovať aj miestne zákony o ochrane osobných údajov. Dbáme na dodržiavanie miestnych požiadaviek a miestne zásady sa môžu vzťahovať na ďalšie zásady. V takom prípade budú dostupné na našom webe.

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Grundfos – čo, ako a prečo

Pre návštevníkov webových stránok

Ak navštívite naše webové stránky, zhromaždíme od vás osobné údaje.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú okrem iného:

 • Podrobnosti o tom, ako ste sa dostali na naše webové stránky, napr. ak ste klikli na banner alebo prišli z platformy sociálnych médií.
 • Podrobnosti o polohe, ako je vaša aktuálna poloha, krajina, preferencie miestnych webov (napr. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us a pod.) atď..
 • Informácie o používaní a interakciách, ako je vaša IP adresa (hashed), podrobnosti o vašich interakciách s našimi webovými stránkami (vrátane vyhľadávania produktov, návštev stránok, času stráveného na stránkach, vykonaných kliknutí, písomných vstupov atď.), údaje o výkone, diagnostike a štatistike, operačnom systéme vášho zariadenia a ďalšie špecifikácie atď.
 • Informácie o zákazníckej podpore, ako sú napríklad údaje zadané v samoobslužných alebo kontaktných formulároch, protokoly chatových stretnutí s našimi pracovníkmi zákazníckej podpory atď.
 • Údaje z prieskumu spokojnosti zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy, spätná väzba poskytnutá spoločnosti Grundfos alebo jej zamestnancom atď.

Osobné údaje návštevníkov našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom interakcií s webovými stránkami, napr. pomocou cookies alebo pixelov (ďalšie podrobnosti nájdete v našich zásadách pre cookies). Okrem toho môžeme zhromažďovať alebo prijímať osobné údaje od tretích strán, ako sú platformy sociálnych médií, webových stránok a obchodných partnerov spoločnosti Grundfos, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Osobné údaje používame na zlepšovanie našich služieb a na získavanie ďalších informácií o správaní našich návštevníkov. Robíme to pomocou analýz a štatistík založených na údajoch, ktoré zhromažďujeme. Vaše osobné údaje ďalej používame na interné účely spoločnosti Grundfos. K hlavným cieľom patrí:

 • vylepšenie a rozvoj ponúk spoločnosti Grundfos, a to aj na štatistické účely, a analýzy požiadaviek užívateľov;
 • manažment úspechu zákazníka, t. j. sledovanie, analýza, spravovanie a podpora vzťahov so zákazníkmi;
 • optimalizácia našich marketingových služieb na základe znalostí správania a používania užívateľov;
 • školenie zamestnancov Grundfosu, napr. v oblasti podpory zákazníkov, vývoja IT a predaja;
 • optimalizácia a rozvoj služieb podpory zákazníkov;
 • oprava chýb a technická údržba;
 • dodržiavanie zákonných povinností Grundfosu; a
 • riešenie sporov, vymáhanie zmluvných dohôd a zavádzanie, uplatňovanie a obrana právnych nárokov.

Aby sme toto dosiahli, kombinujeme a obohacujeme údaje, ktoré sme zhromaždili alebo získali, a využívame profilovanie a automatizované rozhodovanie. Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti „Profilovanie a automatizované rozhodovanie“. To napríklad znamená, že vaše vyhľadávanie produktov a používanie určitých funkcií možno kombinovať s údajmi z našich marketingových systémov (ak ste marketingovým príjemcom, pozri „Príjemcovia marketingu“) alebo s údajmi o vašom účte Grundfos (ak ste registrovaní užívatelia, „Užívatelia digitálnych ponúk spoločnosti Grundfos“), čo nám umožní prispôsobiť obsah vám, alebo naše údaje obohatíme o údaje od tretích strán alebo pomocou AI/strojového učenia.

Spoločnosť Grundfos zhromažďuje a ukladá všetky údaje, ktoré prechádzajú jej IT infraštruktúrou. To zahŕňa interakcie používateľov s ich zariadeniami Grundfos, servermi a službami Grundfos a/alebo akýmikoľvek webovými stránkami alebo službami na internete. Údaje sa zhromažďujú s cieľom poskytnúť možnosti vyšetrovania v prípade incidentov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 

Na tento účel bude Grundfos spracovávať nasledujúce kategórie údajov: 

 • IP adresa
 • Dátum a čas prístupu
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a greenwichským stredným časom (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Prenesený objem dát
 • Web požadujúci prístup
 • Prehliadač, jazykové nastavenia, verzia operačného systému softvéru prehliadača a zariadenia Surface

K týmto údajom majú prístup iba schválení zamestnanci v rámci spoločnosti Grundfos IS. Všetky prístupy a použitia týchto údajov sa zaznamenávajú a kontrolujú. Okrem toho sa ľudský prístup k údajom využíva až po strojovej a automatizovanej analýze.

Príjemcovia marketingových súborov

Ak ste príjemcom marketingových súborov, zbierame osobné údaje, ktoré používame, aby sme vám poskytli správy, informácie, udalosti a ponuky na mieru, a tak vylepšili vaše skúsenosti so spoločnosťou Grundfos.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, podpis, jazykové preferencie atď.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša (pracovná) adresa, štát bydliska/zemepisná oblasť, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Informácie o vašej práci, ako je odvetvie vašej  práce, funkcia, zamestnávateľ, vzťah s inými stranami (napr. distribútormi alebo inštalátormi), oblasti záujmu atď.
 • Informácie o interakciách s vami, ako je váš súhlas s prijímaním marketingových materiálov, efektivita marketingového úsilia (ako sú vaše kliknutia, otvorenia, kanály atď.), marketingové preferencie, vyhľadávanie produktov a záujmy, informácie o obchodných návštevách, udalosť alebo účasť na veľtrhu atď.
 • Podrobnosti o účasti na vernostných/programoch odmien a súťažiach, ako sú podrobnosti o počte získaných bodov a ako boli získané, o utrácaní bodov, odmenách a vyhraných cenách, množstve kúpených lósov a účasti v losovaní, odpovede na kvízy, účasť na hrách atď.
 • Aktivita na príslušných platformách tretích strán, ako je aktivita v sociálnych médiách (v súlade s vaším súhlasom/nastavením v takýchto sociálnych médiách) a platformách našich obchodných partnerov.
 • Údaje z prieskumu spokojnosti zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy (ak nie sú anonymné), spätná väzba poskytnutá spoločnosti Grundfos alebo jej zamestnancom atď.

Vaše osobné údaje používame na zasielanie marketingových materiálov a vaše osobné údaje používame na zaistenie toho, aby marketingové materiály boli prispôsobené vašim záujmom a konkrétnym okolnostiam, ako je uvedené vyššie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme predovšetkým priamo od vás, napr. keď nám poskytnete vaše kontaktné údaje a zaregistrujete sa na odber marketingových materiálov. Osobné údaje môžeme zhromažďovať aj od vás alebo od vášho zamestnávateľa v úlohe zákazníka (pozri „Zákazníci“) alebo z ponúk Grundfos (napr. produkty, aplikácie alebo cloudové služby) a vami používaných webov Grundfos (pozri „Užívatelia digitálnych ponúk Grundfos“ a „Návštevníci webových stránok“). Okrem toho môžeme zhromažďovať alebo prijímať osobné údaje od tretích strán, ako sú platformy sociálnych médií, webových stránok a obchodných partnerov spoločnosti Grundfos, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Okrem poskytovania marketingových materiálov a prispôsobovania marketingových materiálov, ktoré dostávate, vaše osobné údaje používame na interné účely spoločnosti Grundfos, ktoré zahŕňajú aj:

 • manažment úspechu zákazníka, t. j. sledovanie, analýzu, spravovanie a podporu vzťahov so zákazníkmi;
 • optimalizáciu marketingových služieb, napr. analýzu požiadaviek zákazníkov na cielenú reklamu alebo poskytovanie informácií o doplnkových službách/produktoch do pôvodného portfólia;
 • optimalizáciu a rozvoj služieb podpory zákazníkov;
 • školenie zamestnancov Grundfosu, napr. v oblasti podpory zákazníkov a predaja;
 • opravovanie chýb a technickú údržbu;
 • dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos, napr. zákonov o marketingu a zákonov o ochrane údajov; a
 • riešenie sporov, vymáhanie zmluvných dohôd a uvádzanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov.

Aby sme toto dosiahli a zároveň pre celkovú podporu zákazníkov kombinujeme a obohacujeme údaje, ktoré sme zhromaždili alebo získali, a využívame profilovanie a automatizované rozhodovanie. Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti „Profilovanie a automatizované rozhodovanie“. To napríklad znamená, že údaje uložené v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) možno kombinovať s údajmi z našich marketingových systémov (pozri „Zákazníci“), alebo že môžeme kombinovať marketingové údaje s údajmi o produktoch a ponukách (pozri „Užívatelia digitálnych ponúk Grundfos“), alebo naše údaje obohatíme o údaje od tretích strán alebo údaje získané pomocou AI/strojového učenia. Údaje môžeme kombinovať, aby sme zaistili dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos.

Zákazníci

Ak ste zákazníkom spoločnosti Grundfos alebo pracujete pre spoločnosť, ktorá je zákazníkom spoločnosti Grundfos, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré používame, aby sme vám alebo vášmu zamestnávateľovi poskytli čo najlepšie skúsenosti so spoločnosťou Grundfos, čím zlepšujeme jej hodnotu pre zákazníka. 

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, podpis, jazykové preferencie, video/audio nahrávky a vaše fotografie (v prípade vzdialenej podpory) atď.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša pracovná adresa, štát bydliska/zemepisná oblasť, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Informácie o práci, ako je odvetvie vašej práce, funkcia, zamestnávateľ, vzťah s inými stranami (napr. s distribútormi alebo s inštalačnými technikmi), oblasti záujmu atď.
 • Informácie o predaji, ak obsahujú osobné údaje, ako je e-mailová korešpondencia, informácie o obchodných návštevách, účasti na veľtrhoch, účasti na webinároch, čakajúce objednávky a aktívne predplatné, história nákupu/objednávok, história predplatného, história ponúk, dodacie adresy, zľavy a stimuly atď.
 • Informácie o produkte, záruke a servise, ak obsahujú osobné údaje, ako je inštalovaná základňa, údaje o inštalácii, stave záruky, predĺženej záruke, informácie o opravách a službách vrátane stavu údržby a servisných návštevách atď.
 • Informácie o používaní produktu a stave produktu, ak obsahujú osobné údaje a môžu byť spojené s vami ako so zákazníkom, napríklad prietok a tlak vody, vypúšťanie vody a odpadových vôd, využitie energie, teplota, ďalšie údaje o využívaní, chybové správy, stav údržby, čakajúce servisné návštevy, protokoly využívania atď.
 • Aplikácie, ponuky a využívanie webových stránok, ak môžu byť spojené s vami ako so zákazníkom, ako sú vaše interakcie s funkciami v rôznych aplikáciách a službách (vrátane používania funkcií, vyhľadávania produktov, návštev stránok, času stráveného na stránkach, vykonaných kliknutí a dotykov, písomných vstupov, histórie používania atď.), pripojenie produktu, údaje o úrovni aktivity (neaktivity) v kontexte ponuky, protokoly udalostí,  vytvorené alebo zdieľané správy, podrobnosti o stiahnutých/inštalovaných aplikáciách a programoch, vaša IP adresa, údaje o výkone a diagnostike, štatistika, údaje o verzii, type zariadenia, operačnom systéme a ďalších špecifikáciách, údaje o zlyhaniach, sieťovom operátorovi atď.
 • Informácie o zákazníckej podpore, ako sú napríklad údaje zadané v samoobslužných alebo kontaktných formulároch, protokoly chatových stretnutí s našimi pracovníkmi zákazníckej podpory, ID volajúceho, zvukový záznam hovorov (v závislosti od okolností môže podliehať súhlasu) alebo poznámky o hovoroch, čas hovoru, korešpondencia so spoločnosťou Grundfos atď.
 • Podrobnosti o účasti na vernostných/odmenových programoch a súťažiach, ako sú podrobnosti o počte získaných bodov a ako boli získané, o utrácaní bodov, odmenách a vyhraných cenách, množstve kúpených lósov a účasti v losovaní, odpovede na kvízy, účasť na hrách atď.
 • Podrobnosti o účasti v sieti a komunitách vytváraných alebo podporovaných spoločnosťou Grundfos, ako sú podrobnosti o vašich interakciách so spoločnosťou Grundfos a s inými účastníkmi v tomto kontexte a údaje nevyhnutné na spravovanie takejto siete/komunity.
 • Transakčné a finančné informácie, ak obsahujú osobné údaje, ako sú fakturačné údaje, bankové údaje, informácie o kreditnej alebo debetnej karte, informácie od úverových agentúr atď.
 • Podrobnosti o návšteve pobočky spoločnosti Grundfos alebo kdekoľvek inde v rozsahu, v akom spravujeme alebo uľahčujeme vašu návštevu v kontexte Grundfosu, ako je napríklad dôvod vašej návštevy, a ak je to relevantné, diétne požiadavky, ubytovanie, cestovný itinerár, kópia pasu (ak sa vyžaduje), adresa bydliska (ak sa vyžaduje), núdzové kontakty, fotografie a skupinové fotografie atď.
 • Aktivita na príslušných platformách tretích strán, ako je aktivita na sociálnych médiách (v súlade s vaším súhlasom/nastavením na takýchto sociálnych médiách) a platformách našich obchodných partnerov.
 • Údaje z prieskumu spokojnosti zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy, spätná väzba poskytnutá spoločnosti Grundfos alebo jej zamestnancom atď.

Vyššie uvedené osobné údaje budú zhromažďované iba v miere relevantnej pre váš vzťah a interakcie ako zákazníka spoločnosti Grundfos. Vaše osobné údaje zhromažďujeme predovšetkým priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa/spolupracovníkov, napr. keď nám poskytnete vaše kontaktné údaje a zaregistrujete sa na odber marketingových materiálov. Môžeme zhromažďovať aj osobné údaje z ponúk Grundfos (napr. produktov, aplikácií alebo cloudových služieb) a webov Grundfos, ktoré používate (ďalšie informácie nájdete v časti „Užívatelia digitálnych ponúk Grundfos“ a „Návštevníci webových stránok“), alebo pri vašom prijatí našich marketingových materiálov (pozri „Príjemcovia marketingových súborov“). A môžeme zhromažďovať alebo prijímať aj osobné údaje od tretích strán, ako sú platformy sociálnych médií, webové stránky a obchodní partneri spoločnosti Grundfos, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Osobné údaje používame napr. na prispôsobenie ponuky, vylepšenie služieb a podpory pre vaše produkty Grundfos a zvýšenú funkčnosť ponúk Grundfos. Inými slovami, osobné údaje používame a analyzujeme, aby sme vám zaistili kvalitný, prispôsobený zákaznícky zážitok na základe vašich preferencií a vašich interakcií so spoločnosťou Grundfos a aby sme neustále zlepšovali ponuky spoločnosti Grundfos. Vaše osobné údaje ďalej používame na interné účely spoločnosti Grundfos, ktoré zahŕňajú aj:

 • manažment úspechu zákazníka, t. j. sledovanie, analýzu, spravovanie a podporu vzťahov so zákazníkmi;
 • optimalizáciu marketingových a obchodných činností, napr. analýzu požiadaviek zákazníkov na cielenú reklamu alebo poskytnutie informácií o doplnkových službách/produktoch do pôvodného portfólia;
 • optimalizáciu a rozvoj služieb podpory zákazníkov;
 • komunikačné účely, napr. rozhovory so zákazníkmi alebo príbehy;
 • školenie zamestnancov Grundfosu, napr. v oblasti podpory zákazníkov a predaja;
 • opravovania chýb a technickú údržbu;
 • plánovanie, realizáciu a riadenie zmluvného vzťahu so zákazníkmi, vrátane spravovania a účtovníctva;
 • prevenciu podvodov a zneužívania;
 • dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos,  napr. kontrolu vývozu a colnú a sankčnú kontrolu; a
 • riešenie sporov, vymáhanie zmluvných dohôd a uvádzanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov.

Aby sme toto dosiahli a zároveň pre celkovú podporu zákazníkov kombinujeme a obohacujeme údaje, ktoré sme zhromaždili alebo získali, a využívame profilovanie a automatizované rozhodovanie. Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti „Profilovanie a automatizované rozhodovanie“. To napríklad znamená, že údaje uložené v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) možno kombinovať s údajmi z našich marketingových systémov, alebo že môžeme kombinovať marketingové údaje s údajmi o produktoch, alebo naše údaje obohatíme o údaje od tretích strán alebo údaje získané pomocou AI/strojového učenia. Údaje môžeme aj kombinovať, aby sme zaistili dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos, napr. kvôli sankciám.

Užívatelia digitálnych ponúk spoločnosti Grundfos

Ak ste vlastníkom alebo užívateľom digitálnej ponuky alebo aplikácie Grundfos, vrátane fyzických produktov s inteligentnou funkciou, alebo ak ste registrovaným užívateľom Grundfos (po vytvorení účtu Grundfos), môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje. Vezmite prosím na vedomie, že nie všetky údaje o produktoch, službách a aplikáciách sa budú považovať za „osobné údaje“ v rámci GDPR. Osobné údaje budú iba údaje, ktoré budú spojené s vami ako subjektom.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú okrem iného::

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, ID/login užívateľa a heslo, jazykové preferencie, video/audio nahrávky a vaše fotografie (v prípade vzdialenej podpory) atď.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša (pracovná) adresa, štát bydliska/zemepisná oblasť, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Informácie o práci, ako je váš zamestnávateľ/spoločnosť, oblasti záujmu, pracovná funkcia atď.
 • Informácie o predaji, ak obsahujú osobné údaje, ktoré môžu byť spojené s vami ako s užívateľom, napríklad čakajúce objednávky alebo aktívne predplatné, história nákupu/objednávok, história predplatného, história ponúk, dodacie adresy, zľavy a stimuly atď..
 • Informácie o produkte, záruke a servise, ako je napríklad inštalovaná základňa (produkty a sériové číslo, adresa inštalácie), údaje o inštalácii, stave záruky, predĺženej záruke, informácie o opravách a službách, vrátane stavu údržby a servisných návštev atď.
 • Informácie o používaní produktu a stave produktu, ak obsahujú osobné údaje, napríklad prietok a tlak vody, vypúšťanie vody a odpadových vôd, využitie energie, teplota, ďalšie údaje o využívaní, chybové správy, stav údržby, čakajúce servisné návštevy, protokoly využívania atď.
 • Aplikácie alebo ponuky, ako sú vaše interakcie s funkciami v rôznych aplikáciách a službách (vrátane používania funkcií, vyhľadávania produktov, návštev stránok, času stráveného na stránkach, vykonaných kliknutí a dotykov, písomných vstupov atď.), pripojenie produktu, údaje o úrovni aktivity (neaktivity) v kontexte ponuky, protokoly udalostí, vytvorené a zdieľané správy, podrobnosti o stiahnutých/inštalovaných aplikáciách a programoch, vaša IP adresa, údaje o výkone a diagnostike, štatistika, údaje o verzii, type zariadenia, operačnom systéme a ďalších špecifikáciách, údaje o zlyhaní, sieťovom operátorovi atď.
 • Aktivita na príslušných platformách tretích strán (v súlade s vaším súhlasom/nastavením na takýchto sociálnych médiách) a platformách našich obchodných partnerov (v súvislosti s konkrétnymi ponukami).
 • Údaje o polohe, napríklad polohe užívateľa..
 • Informácie o zákazníckej podpore, ako sú napríklad údaje zadané v samoobslužných a kontaktných formulároch, protokoly chatových stretnutí s našimi pracovníkmi zákazníckej podpory, ID volajúceho, zvukový záznam hovorov (ak s tým súhlasíte) atď.
 • Údaje z prieskumu spokojnosti zákazníkov, ako sú odpovede na prieskumy, spätná väzba poskytnutá spoločnosti Grundfos alebo jej zamestnancom atď.

Vyššie uvedené osobné údaje budú zhromažďované iba v miere relevantnej pre vaše využitie našich ponúk a vašej interakcie so spoločnosťou Grundfos. Osobné údaje zhromažďujeme buď priamo od vás, alebo prostredníctvom vášho využívania ponúk (vrátane fyzických produktov, aplikácií, cloudových služieb atď.). Príkladom priamo zhromaždených osobných údajov môže byť situácia, keď si vytvoríte účet Grundfos, poskytnete nám vaše kontaktné údaje, užívateľské meno/prihlasovacie údaje a informácie o zamestnávateľovi a môžete nám poskytnúť aj ďalšie (nepovinné) údaje, ako sú oblasti záujmu. Niektoré osobné údaje budú zhromažďované, iba ak sa rozhodnete využívať konkrétne funkcie, ako sú upomienky alebo správy, alebo ak spojíte vašu aplikáciu/produkt s účtom Grundfos (toto spojenie je voliteľné). V neposlednom rade môžeme zhromažďovať a prijímať osobné údaje od tretích strán, ako sú naši obchodní partneri, organizácie dodávajúce/upravujúce vodu, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Tieto osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli vylepšené prispôsobenie obsahu, napr. funkcie, ktoré môžu optimalizovať vašu spotrebu vody, energetickú efektivitu, údržbu produktov, nastaviť upomienky, doručovať správy atď. Stručne povedané, chceme vám poskytnúť hodnotné riešenia a tieto riešenia a skúsenosti zákazníkov chceme neustále zlepšovať. Ak si vytvoríte účet Grundfos, zhromažďujeme od vás osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie ponúk, ktoré vyžadujú účet Grundfos (pozri aj „Zákazníci“ a „Príjemcovia marketingu“), aby sme vám poskytli prispôsobený obsah a návrhy na základe vašich preferencií a interakcií so spoločnosťou Grundfos a aby sme neustále vylepšovali naše ponuky a užívateľské prostredie.

Vaše osobné údaje ďalej používame na interné účely spoločnosti Grundfos. K hlavným cieľom patrí:

 • manažment úspechu zákazníka, t. j. sledovanie, analýza, spravovanie a podpora vzťahov so zákazníkmi;
 • optimalizácia našich marketingových a obchodných služieb na základe znalostí správania a používania užívateľov;
 • optimalizácia a rozvoj služieb podpory zákazníkov;
 • komunikačné účely, napr. rozhovory so zákazníkmi a príbehy;
 • školenia zamestnancov spoločnosti Grundfos, napr. v oblasti podpory zákazníkov, technickej podpory a predaja;;
 • opravy chýb a technická údržba;
 • plánovanie, realizácia a riadenie zmluvného vzťahu s užívateľmi vrátane spravovania a účtovníctva;
 • dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos, napr. zákonov o zhode produktov alebo zákonov o ochrane údajov; a
 • riešenie sporov, vymáhanie zmluvných dohôd a uvádzanie, uplatňovanie alebo obrana právnych nárokov.

Aby sme toto dosiahli, kombinujeme a obohacujeme údaje, ktoré sme zhromaždili alebo získali, a využívame profilovanie a automatizované rozhodovanie. Ďalšie informácie nájdete nižšie v časti „Profilovanie a automatizované rozhodovanie“. To napríklad znamená, že môžeme kombinovať údaje o rôznych produktoch a z rôznych aplikácií, alebo že môžeme kombinovať údaje o predaji s údajmi o použití produktu (pozri „Zákazníci“ a „Príjemcovia marketingu“), alebo že naše údaje obohatíme o údaje od tretích strán alebo údaje získané pomocou AI/strojového učenia. 

Dodávatelia

Ak ste vy alebo váš zamestnávateľ dodávateľom spoločnosti Grundfos alebo subdodávateľom dodávateľa spoločnosti Grundfos, môžeme od vás zhromažďovať osobné údaje, aby sme zaistili, že náš obchodný vzťah bude fungovať efektívne a hladko.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú okrem iného:

 • Osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, užívateľské meno/prihlasovacie meno a heslo (ak existuje), podpis, jazykové preferencie atď.
 • Kontaktné údaje, ako je vaša (pracovná) adresa, štát bydliska/zemepisná oblasť, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Informácie o práci, ako je odvetvie vašej práce, funkcia, zamestnávateľ, vzťah s inými stranami, status pracovného povolenia, vzdelanie a absolvované kurzy/certifikáty (ak sú relevantné) atď.
 • Informácie o dodávateľovi, ak obsahujú osobné údaje, ako je e-mailová korešpondencia, história dodávok so spoločnosťou Grundfos, odporúčania, recenzie výkonu, účasť na veľtrhoch atď.
 • Transakčné a finančné informácie, ak obsahujú osobné údaje, ako sú fakturačné údaje, bankové údaje, informácie od úverových agentúr atď.
 • Podrobnosti o návšteve a práci na pobočke spoločnosti Grundfos alebo kdekoľvek inde v rozsahu, v akom spravujeme alebo uľahčujeme vašu návštevu v kontexte Grundfosu, alebo ak vykonávate prácu v pobočkách Grundfosu alebo v mene spoločnosti Grundfos v iných oblastiach, ako je napríklad dôvod vašej návštevy, a ak je to relevantné, diétne požiadavky, ubytovanie, cestovný itinerár, kópia pasu (ak sa vyžaduje), adresa bydliska (ak sa vyžaduje), núdzové kontakty, fotografie a skupinové fotografie atď.
 • Údaje z prieskumu o dodávateľovi, ako sú odpovede na prieskumy, spätná väzba poskytnutá spoločnosti Grundfos alebo jej zamestnancom atď.

Vyššie uvedené osobné údaje budú zhromažďované iba v miere relevantnej pre váš vzťah a interakciu ako dodávateľa spoločnosti Grundfos. Vaše osobné údaje zhromažďujeme predovšetkým priamo od vás alebo od vášho zamestnávateľa/spolupracovníkov, napr. keď nám poskytnete vaše kontaktné údaje alebo keď s vami nadviažeme obchodný vzťah. Môžeme zhromažďovať aj osobné údaje získané z vášho používania našich webových stránok (pozri „Návštevníci webových stránok“, a ak máte účet Grundfos, aj „Užívatelia digitálnych ponúk spoločnosti Grundfos“). V neposlednom rade môžeme zhromažďovať alebo prijímať osobné údaje od tretích strán, ako sú naši obchodní partneri, alebo z verejne dostupných zdrojov.

Osobné údaje používame pri každodennej spolupráci, plánovaní, administratíve, vybavovaní faktúr atď. Vaše osobné údaje používame aj na zaistenie dodržiavania zákonných povinností spoločnosti Grundfos, napr. ak ide o sankcie alebo iniciatívy proti praniu peňazí/protikorupčné opatrenia alebo dodržiavanie firemnej politiky spoločnosti Grundfos, predchádzanie podvodom a zneužívaniu, riadenie a vymáhanie zmluvných záväzkov alebo uvádzanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov. Údaje môžeme aj kombinovať, aby sme zaistili dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Grundfos, napr. kvôli sankciám, alebo aby sme zaistili dodržiavanie nášho kódexu správania dodávateľa.

 

Právne základy spracovania osobných údajov spoločnosti Grundfos

Pri zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov používame v súlade so zákonmi na ochranu údajov rôzne právne základy, v závislosti od konkrétneho kontextu:

 • V niektorých prípadoch požadujeme váš súhlas (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a), napr. váš súhlas s prijímaním prispôsobených marketingových materiálov (majte však na pamäti, že v súlade s miestnymi zákonmi môžu byť niektoré jurisdikcie založené na opt-out namiesto opt-in) alebo váš súhlas s cookies na našich webových stránkach. Nezabudnite, že tento súhlas možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nijako neovplyvní zákonnosť spracovania údajov pred jeho stiahnutím alebo spracovania údajov na inom právnom základe, než je súhlas.
 • Ak ste zákazníkom, odberateľom digitálnych ponúk, dodávateľom alebo registrovaným užívateľom spoločnosti Grundfos, často budú vyžadované vaše osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy (zahŕňa naše Podmienky používania alebo akúkoľvek zmluvu uzavretú s vaším zamestnávateľom) alebo poskytnutie služby (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b). Bude tomu tak, napríklad ak vám umožníme používať inteligentné funkcie čerpadla, ak máte prístup k aplikácii alebo ku cloudovej službe, keď spracovávame informácie o zákazníkoch a dodávateľoch v našich IT systémoch, aby sme zaistili, že zmluvné záväzky budú spravované. Ak neposkytnete príslušné osobné údaje, možno vám nebudeme môcť poskytnúť konkrétnu službu (napr. prístup k aplikácii alebo webovej stránke alebo použitie inteligentnej funkcie).
 • Sme povinní dodržiavať mnoho zákonných povinností vrátane povinnosti vedenia účtovníctva/evidencie, daňových a colných povinností, sankcií a povinností súvisiacich s kontrolou vývozu atď. Z tohto dôvodu spracovávame vaše osobné údaje, aby sme zaistili dodržiavanie týchto predpisov (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c).
 • V niektorých kontextoch spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov spoločnosti Grundfos (GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f). To sa stáva napríklad, ak využívame údaje z našich ponúk (produktov, služieb a digitálnych riešení, ako sú aplikácie, cloudové služby a webové stránky) na analýzu využitia a správania/interakciu našich zákazníkov, ktoré potom využívame na vytváranie hodnoty pre našich zákazníkov/užívateľov zlepšovaním našich ponúk (pridané funkcie, optimalizácia výkonu, prispôsobené užívateľské skúsenosti, technická údržba atď.). Na naše legitímne záujmy sa spoliehame, keď využívame údaje na prispôsobenie našich marketingových, obchodných a iných zákazníckych iniciatív prostredníctvom profilovania, výberu marketingových/obchodných kanálov atď. Ide aj o prípady, keď vás pozveme zúčastniť sa na prieskume, alebo keď sa snažíme preukázať, uplatňovať alebo brániť právne nároky. Interné účely uvedené vyššie v každej kategórii sú založené na našich oprávnených záujmoch, ak nie sú konkrétne založené na zmluve alebo zákonnom záväzku. Tieto legitímne záujmy nebudú potlačené záujmami alebo základnými právami a slobodami vás ako subjektu údajov ‒ v tomto ohľade zdôrazňujeme, že naše sledovanie legitímnych záujmov je aj vo váš prospech ako zákazníka, užívateľa, príjemcu marketingu, dodávateľa a návštevníka webu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa vaše osobné údaje spracovávajú pre naše oprávnené záujmy, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.  

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na iné účely, než na ktorý boli pôvodne zhromaždené, iba ak je to nevyhnutné pre splnenie zákonných alebo regulačných povinností (napr. odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste na takéto spracovanie udelili súhlas, alebo ak je spracovanie inak zákonné.

 

Ako zdieľame a prenášame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame iba v prípade potreby na uskutočnenie vyššie opísaných účelov. Hlavnými kategóriami príjemcov sú::

 • Ostatné spoločnosti skupiny Grundfos.
 • Obchodní partneri spoločnosti Grundfos (napr. dodávatelia, obchodní a marketingoví partneri (vrátane platforiem sociálnych médií), partneri pre digitálne ponuky a IoT, logistickí partneri, organizátori akcií, zákazníci spoločnosti Grundfos s ohľadom na konkrétne ponuky (napr. vodovody, zariadenia na úpravu vody, poskytovatelia diaľkového vykurovania) atď.)..
 • Poskytovatelia IT služieb a spracovatelia údajov v mene spoločnosti Grundfos, napr. hostingové služby, IT podpora, cloudové služby, služby správy užívateľov atď.
 • Ostatní príjemcovia podporujúci obchodné operácie Grundfos, napr. poradcovia spoločnosti Grundfos, partneri na kontrolu sankcií atď..
 • Iné oprávnené tretie strany, ktoré môžu potrebovať prístup k osobným údajom alebo ich ukladať, ak to vyžadujú alebo umožňujú platné zákony (napr. vládne úrady alebo iné príslušné verejné orgány, súdy, rozhodcovské súdy, právnici atď.).

Vaše osobné údaje nepredávame ani nezdieľame s irelevantnými tretími stranami.

V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenesené do krajín mimo EÚ/EHP. Ak nastane táto situácia, spoločnosť Grundfos vám ručí za to, že tento prenos sa uskutoční v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. To znamená, že akákoľvek strana mimo EÚ/EHP (a krajina, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti EÚ), ktorá získa vaše osobné údaje, musí zaručiť adekvátnu ochranu, napr. pripojením k štandardným zmluvným doložkám EÚ.

Ak sa nachádzate mimo EÚ/EHP, vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do krajín EÚ/EHP alebo inak mimo vašej krajiny pobytu. Pri prenose údajov cez hranice dbáme na dodržiavanie miestnych požiadaviek.

 

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Používame profilovanie (automatizované analýzy alebo predpovede založené na profile vašom alebo profile kategórií podobných jednotlivcov) a automatizované rozhodovanie, aby sme vám poskytli obsah a interakciu s pridanou hodnotou. Príkladom môžu byť prispôsobené ponuky, reklamy a ďalšie marketingové materiály, o ktorých si myslíme, že pre vás budú mať väčšiu hodnotu než všeobecné marketingové materiály. Robíme to aj preto, aby sme mohli určiť, čo, kedy a ako by sme vám mali oznámiť, aby sme vylepšili zákaznícke prostredie a užívateľskú skúsenosť, napr. otázku toho, kedy sa na vás obrátiť s relevantnými materiálmi, prispôsobenie vašej domovskej stránky alebo skúsenosti s produktovým centrom Grundfos atď. Ako je uvedené vyššie, znamená to, že môžeme použiť údaje obsiahnuté napr. v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) spolu s podrobnosťami o histórii nákupu, využívaní produktu, iných ponukách, histórii služieb, vyhľadávaní na našom webe, činnosti na sociálnych médiách atď., aby sme získali lepšiu predstavu o vašom správaní a vašich požiadavkách ako zákazníka alebo užívateľa.

Pri našich analýzach a zostavovaní štatistík budeme v maximálne možnej miere údaje anonymizovať a agregovať.

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania súvisiacich s takýmto priamym marketingom a máte tiež právo vzniesť námietku za iných okolností. Ak ste predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré má právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňuje, máte právo požadovať zásah človeka. Pozri nižšie uvedenú časť nazvanú „Vaše práva“.

 

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na vyššie uvedené účely budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na relevantné účely. Napríklad:

 • Pri registrácii do účtu Grundfos dostanete e-mail na overenie účtu a až dva e-maily s upomienkou. Ak svoj účet neoveríte do 7 dní, vaše osobné údaje sa vymažú. Ak nie ste aktívni dva roky (24 mesiacov), bude váš účet Grundfos spolu s vašimi osobnými údajmi vymazaný. Pred vymazaním dostanete po 23 mesiacoch nepoužívania dve e-mailové upomienky.
 • Ak ste vy alebo váš zamestnávateľ zákazníkom alebo dodávateľom, vaše kontaktné údaje uchovávame, dokým s vami máme aktívny vzťah. Ak vzťah prestane byť aktívny, vaše osobné údaje budú uchované ďalšie obdobie, aby sme zaistili, že sme v prípade potreby schopní obnoviť vzťah, alebo tak dlho, ako to vyžaduje platné právo a po dobu nevyhnutnú na zaistenie riadneho plnenia ostatných zmluvných záväzkov.
 • Ak ste predtým boli odberateľom našich digitálnych ponúk, môžeme si po deaktivácii vaše osobné údaje uchovať primeranú dobu, aby sme uľahčili prístup a kvalitu digitálnych ponúk, ak sa neskôr rozhodnete vrátiť. Dobu uchovania stanovíme na základe toho, čo považujeme za reálne časové obdobie pre vracajúcich sa užívateľov.
 • Finančné, transakčné, daňové/colné údaje a osobné údaje súvisiace s dodržiavaním predpisov (ako sú fakturačné údaje, prijaté a realizované platby, výsledky kontrol sankcií atď.) budú uchovávané tak dlho, ako to vyžadujú platné zákony alebo ako dlho bude nevyhnutné na zaistenie riadneho plnenia zmluvných záväzkov.
 • Záznamy hovorov na našu zákaznícku podporu a ID volajúceho budú uložené po dobu troch mesiacov. Aby bolo možné viesť záznamy o realizovaných nákupoch a uzavretých dohodách, môžu byť záznamy uchovávané dlhší čas, ak ste si produkt alebo službu zakúpili telefonicky.

Ak sa začalo alebo sa uvažuje o súdnom alebo disciplinárnom konaní, osobné údaje môžu byť uložené až do jeho skončenia vrátane lehoty pre prípadné odvolanie, potom budú vymazané alebo archivované.

Ak sú osobné údaje vymazané, môžu byť údaje (vrátane informácií o správaní) uchovávané v anonymizovanej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

 

Vaše práva

Vždy máte nasledujúce práva:

Odobranie súhlasu: Ak ste vyjadrili súhlas s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nijako neovplyvní zákonnosť spracovania údajov pred jeho stiahnutím alebo spracovania údajov na inom právnom základe, ako je súhlas.

V závislosti od vašej polohy a v súlade s platnými zákonmi vrátane GDPR, môžete využiť aj nižšie uvedené práva:

Právo na prístup k údajom: Máte právo od nás dostať potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a požiadať o prístup k nim. Informácie o prístupe okrem iného zahŕňajú účel, na ktorý sa údaje spracovávajú, kategórie príslušných osobných údajov a príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Toto právo však nie je absolútne a záujmy iných osôb môžu obmedziť Vaše právo na prístup. Máte právo dostať kópiu spracovávaných osobných údajov. Ak budete vyžadovať ďalšie kópie, môžeme Vám na základe administratívnych nákladov účtovať primeraný poplatok.

Právo na opravu údajov: Máte právo požadovať opravu nepresností v rámci Vašich osobných údajov. V závislosti od účelu, pre ktorý sa údaje spracovávajú, máte právo na kompletizáciu osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a my sme povinní tieto údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. V tom prípade budú príslušné údaje označené a budú môcť byť nami spracovávané iba na určité účely.

Právo na námietku: Za určitých okolností máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, alebo – ak sa osobné údaje spracovávajú na účel priameho marketingu – kedykoľvek keď máte námietku proti nášmu spôsobu spracovania osobných údajov a v tom prípade nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje už nespracovávali.

Právo na prenositeľnosť údajov: Za určitých okolností máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a tieto údaje odovzdať ďalším subjektom bez prekážok z našej strany.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte EÚ alebo EHP, v ktorom máte bydlisko, pracujete alebo kde údajne došlo k porušeniu. Právo podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu sa môže vzťahovať aj mimo EÚ/EHP, v závislosti od vašej lokality.

 

Úradníci na ochranu údajov a kontaktné informácie

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo nášho spracovania vašich osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť niektoré z vašich práv podľa spôsobov uvedených vyššie, kontaktujte prosím spoločnosť Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Ak vaša miestna obchodná spoločnosť Grundfos je spoločným správcom údajov spolu so spoločnosťou Grundfos Holding A/S, kontaktné údaje pre miestne obchodné spoločnosti nájdete tu.

Niektoré spoločnosti v rámci skupiny Grundfos vymenovali úradníkov na ochranu údajov (ÚOOÚ). Ich kontaktné údaje nájdete.tu.

Zmeny v Zásadách o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na akúkoľvek zmenu týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak sa zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov považujú za podstatné a významné, budete o nich osobitne informovaní e-mailom alebo prostredníctvom webových stránok spoločnosti Grundfos. Aktuálna verzia Podmienok používania bude vždy k dispozícii na našom webe.