Lepšie vykurovacie sústavy

Zdroje, z ktorých vychádzajú uvedené skutočnosti:

 1. Fakt: Čerpadlá zodpovedajú za 10 % celkovej elektrickej energie na svete.
  Zdroj: https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again

 2. Fakt: V prípade hladiny hluku v hodnote 29 dB (A) alebo nižšej, zvuk vychádzajúci z čerpadiel ALPHA je tichší ako šepot s 30dB (A).
  Zdroj: Hodnoty akustického výkonu L WA stanovené podľa ISO 20361 1), ISO 3745 a ISO 4871.

 3. Fakt: Podľa výskumov len v roku 2017 bolo 82 % vykurovacích sústav v existujúcich budovách v Nemecku nesprávne vyvážených.
  Zdroj: CO2 online, 2017

 4. Fakt: Po tomto budú mať vaši zákazníci k dispozícii sústavu, ktorá nielenže zabezpečí lepší vnútorný komfort, ale ktorá bude ponúkať aj 5 - 20 % úspor energie ročne.
  Zdroj: Štúdia FH Münster, 2015

 5. Fakt: Nedostatočné uvedenie do prevádzky môže vašim zákazníkom spôsobiť nadmernú spotrebu energie až o 20 % a nízky komfort.
  Zdroj: Štúdia FH Münster, 2015

 6. Fakt: Zhruba82 % všetkých vykurovacích sústav je nesprávne uvedených do prevádzky.
  Zdroj: CO2 online, 2017

 7. Fakt: A pritom by mohli znížiť spotrebu energie až do 20 %.
  Zdroj: Štúdia FH Münster, 2015

 8. Fakt: Vedeli ste, že 200 miliónov obehových čerpadiel na celom svete je neefektívnych a z toho 100 miliónov len v Európe?
  Zdroj: Vyplýva to z výpočtov pomocou kombinácie predaja spoločnosti Grundfos v sekciách OEM aj obchod, informácií o podiele na trhu a modelu, ktorý odhaduje priemernú životnosť komponentov v obehových čerpadlách.

 9. Fakt: Čerpadlá staršie ako 10 rokov sú zvyčajne oveľa menej účinné ako súčasné modely. V skutočnosti výmena starého obehového čerpadla môže ušetriť až 75 % spotreby energie.
  Zdroj: Výpočty Grundfos založené na informáciách o produkte: Staré UPS (krivka CC): 358,9 kWh/r - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/r

 10. Fakt: Výmena starého obehového čerpadla vo vykurovacej sústave môže ušetriť energiu až o 75 %!
  Zdroj: Výpočty Grundfos založené na informáciách o produkte: Staré UPS (krivka CC): 358,9 kWh/r - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/r

 11. Fakt: Pre typickú rodinu je to približne rovnaká energia, akú potrebuje na prevádzku televízora po celý rok.
  Zdroj: LCD televízor zapnutý 3 hodiny denne - 230 kWh/rok

 12. Fakt: Trh s teplovodnými vykurovacími sústavami je formovaný predpismi EÚ, a preto musíme o vykurovacích sústavách premýšľať inak, aby sme dosiahli klimatický cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % do roku 2030.
  Zdroj: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

 13. Fakt: Zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030: Skoro každý by chcel nižšie účty za vykurovanie, ale taktiež stále viac ľudí chce, aby bola ich vykurovacia sústava udržateľnejšia. S ohľadom na to sa EÚ zaviazala k zníženiu 40 % svojich emisií skleníkových plynov do roku 2030.
  Zdroj: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

 14. Fakt: Váš klient si vychutná pohodlný, tichý dom a môže ušetriť až 5 - 10 % na spotrebe elektrickej energie vďaka novému tepelnému čerpadlu.
  Zdroj: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 15. Fakt: Tepelné čerpadlá môžu ušetriť 16 % celkovej spotreby energie Európskej únie. 32 %, ak sa pozrieme len na vykurovacie a chladiace sústavy samotné.
  Zdroj: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 16. Fakt: Tradičné kotly zvyčajne pracujú s teplotami až 80 °C. Pre zachovanie účinnosti prevádzky by tepelné čerpadlá mali pracovať pri najnižšej možnej vstupnej teplote, pokiaľ možno pod 55 °C.
  Zdroj: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 17. Fakt: Ak je tepelné čerpadlo nainštalované a uvedené do prevádzky správne, premena z obnoviteľných zdrojov energie na užitočné teplo sa stáva veľmi účinnou a domácnosť sa teší z pohodlného, tichého domu a môže ušetriť až 10 % zo spotreby elektrickej energie tepelného čerpadla.
  Zdroj: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 18. Fakt: Staré fungujúce čerpadlá spotrebujú až 17-krát viac energie ako nové čerpadlo Grundfos
  Zdroj: Výpočty Grundfos založené na informáciách o produkte: Staré UPS (krivka CC): 83,5 kWh/rok - ALPHA2 AUTOADAPT 4,6 kWh/rok

 19. Fakt: Existuje ale jednoduchý spôsob, ako prejsť od spotreby 84 W na 5 W, a to jednoduchou výmenou tepelného čerpadla.
  Zdroj: Výpočty Grundfos založené na informáciách o produkte: Staré UPS (krivka CC): 83,5 kWh/rok - ALPHA2 AUTOADAPT 4,6 kWh/rok

 

Lepšie systémy posilnenia tlaku

 

Article page: Nedostatočný tlak vody alebo hlučná sústava zvyšovania tlaku

Zníženie hladiny hluku 6 dB(A): výpočet Patricka Gliberta, Lead Sound & Vibration Engineer, Grundfos Sound Lab Denmark

Hlučnosť domácich spotrebičov: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

 

Article page: KOMPLIKOVANÝ VÝBER, DIMENZOVANIE ALEBO INŠTALÁCIA

Predpokladaná časová strata 4 hodiny je odhad času, ktorý inštalatér potrebuje navyše na identifikáciu problému na mieste, cestu na nákup ďalších komponentov späť do veľkoobchodu alebo skladu a dokončenie inštalácie.

 

Stály tlak vody 

FAKT: „zabezpečí dokonalý tlak vody v budovách s až 3 poschodiami a v 8 rôznych kohútikoch“

Prietoky kohútikov sa výrazne líšia v závislosti od typu a geografickej polohy. Môžu sa pohybovať medzi 5 a 15 l/min. Perfektný tlak vody je konštantný tlak vody 2 bary, ktorý SCALA2 dodáva do týchto kohútikov. 
Za predpokladu priemerného prietoku kohútika 7,5 l/min a skutočnosti, že SCALA2 dokáže dodať tlak 2 bary/29 PSI pri 60 l/min, sme dospeli k záveru, že SCALA2 môže v tom čase obslúžiť 8 kohútikov.
Domácnosť preto môže mať aj viac ako 8 odberných miest, ale SCALA2 dokáže v rovnakom čase a s očakávaným komfortom zabezpečiť tlak iba v 8 z nich. 
Upozorňujme, že kohútiky s vyšším prietokom by obmedzili počet kohútikov, ktorým SCALA2 dokáže dodávať vodu.

Tichá prevádzka

FAKT: [...] „hladina hluku iba 44 dB (A). Ide o zníženie akustického tlaku o 3 dB(A) v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, čo pre ľudské ucho znamená 50 % zníženie hluku.“ 
Hladina hluku: Meranie vykonané v zvukovom a vibračnom laboratóriu Grundfos a zdokumentované v správe o meraní zvuku podľa ISO 3745. 
„ľudským uchom vnímané zníženie hluku o 50 %“: Výpočet vykonaný podľa teórie v publikácii 

Autori: Paul Peter Urone, Roger Hinrichs 
Vydavateľ/webová stránka: OpenStax 
Názov knihy: Vysokoškolská fyzika 
Dátum uverejnenia: 21.6.2012 
Miesto: Houston, Texas 
URL adresa knihy: https://openstax.org/books/college-physics/pages/1-introduction-to-science-and-the-realm-of-physics-physical-quantities-and-units
URL sekcie: https://openstax.org/books/college-physics/pages/17-introduction-to-the-physics-of-hearing

 

Energetická účinnosť

FAKT: „Uprednostnením najúčinnejšej tlakovej stanice pred tradičnými čerpadlami na zvyšovanie tlaku môžu majitelia domov znížiť spotrebu energie potrebnej na zvýšenie tlaku vody až o 40 %.“

Výpočet a predpoklady zníženia spotreby energie na zvýšenie tlaku vody o 40 % pri nahradení tradičnej vodárne. 
Je založený na porovnaní CMB 3-46 a SCALA2 3-45.  Keďže CMB považujeme za tradičné čerpadlo na zvyšovanie tlaku vody, vyberáme veľkosť 3-46 pre porovnanie 1: 1 so SCALA2 3-45. 

Predpokladáme, že čerpadlo beží 4 hodiny denne, 365 dní v roku. Počas zvyšných 20 hodín čerpadlo nie je v prevádzke. 
Predpokladáme, že dopyt sa v priebehu dňa mení, preto používame tri rôzne body (0,75 m³/h, 1,5 m³/h, 2,25 m³/h).
Predpokladáme, že počas prevádzkových hodín bude čerpadlo v prevádzke na 17 % v bode 1, 33 % v bode 2 a 50 % v bode 3.

Potom odčítame spotrebu energie pri tomto prietoku pri 30 m dopravnej výške, aby sme zmapovali spotrebu energie počas dňa. 

Výsledkom bude celková energia spotrebovaná za deň. Vynásobte to celkovým počtom prevádzkových dní za rok (365) a získate ročnú spotrebu energie pre SCALA2 aj porovnávané čerpadlo. Vydeľte tieto dve hodnoty a preveďte na percentá, potom sa úspory rovnajú 43 %. 

Výpočet vykonaný v nástroji na výpočet spotreby energie.

Cirkulácia teplej vody

Predpoklady:

Za predpokladu, že priemerná domácnosť sa skladá z 3 osôb, priemerné plytvanie vodou za rok sa odhaduje na 16,425 litrov, čo predstavuje 66 vaní a 37 hodín čakania ročne

 1. Odhaduje sa, človek denne čaká pri kohútiku, kým sa voda zohreje, 5 krát https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf
 2. Odhaduje sa, že zakaždým sa z kohútika minú 2 litre, pri prietoku kohútika 6 litrov za minútu https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 3. Odhaduje sa, že človek za deň čaká na zohriatie vody v sprche 1 krát https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf
 4. Počet litrov zakaždým minutých v sprche sa odhaduje na 5 litrov pri sprchovej hlavici s prietokom 15 litrov za minútu https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 5. Podľa výskumnej organizácie PRB je priemerný počet ľudí žijúcich v domácnosti v Európe 2,4. Zaokrúhlene je to v priemere 3 osoby na domácnosť.
  https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
 6. Čakacia doba na teplú vodu sa odhaduje zakaždým na 20 sekúnd.
 7. Dĺžka potrubia od zdroja vody/ohrievača po kohútik a hlavicu sprchy sa odhaduje na 20 metrov
 8. Veľkosť vane sa odhaduje na 250 litrov
  https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathube-hold/

 

Zdroje:

Energy Saving Trust (2013) "Voda doma - vôbec najväčší prehľad o spotrebe vody vo Veľkej Británii"
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf (1, 3)

Sustainability Info (2021) "Koľko vody spotrebuje kohútik
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)

PRB (2020) Katalóg údajov PRB o svetovej populácii, "Priemerná veľkosť domácnosti"
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)

Badeloft (2021) "Koľko galónov sa zmestí do vane?"
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathube-hold/ (8)

 

Odhadované úspory:

Výmena čerpadla UPS 6 m, s III rýchlosťami za nové cirkulačné čerpadlo Grundfos

Staré UPS 6m - rýchlosť III - spotreba vo wattoch: 90 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 90 W

Nové COMFORT BASIC - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 7 W - Úspory: 92 %

Nové COMFORT DT - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 10,5 hodín** - Denná spotreba vo wattoch: 3 W - Úspory: 97 %

Nové COMFORT AUTOADAPT - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 2,5 hodiny - Denná spotreba vo wattoch: 0,7 W - Úspory: 99 %

Nové ALPHA N 25-60 180 - rýchlosť II - spotreba vo wattoch: 28 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 28 W - Úspory: 69 %

Nové UPS N 20-60-180 - rýchlosť II - spotreba vo wattoch: 70 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 70 W - Úspory: 22 %

* Bez nainštalovaného externého časovača

** COMFORT DIGITAL TIMER má predvolené výrobné nastavenie, pri ktorom je aktivovaných 21 povolených 30-minútových časových úsekov

 

Podporné fakty:

Eco Friendly Habits (2021) "Fakty o plytvaní vodou: Štatistika o spotrebe vody a jej používaní"
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/

Skupina pre štandardy energetickej účinnosti, Divízia pre energetické analýzy a vplyvy na životné prostredie (2011) "Voda a energia plytvaná počas sprchovania v domácnostiach: Zistenia z pilotného prieskumu systémov distribúcie teplej vody"
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/ water-and-energy-wast-during

Skupina pre štandardy energetickej účinnosti, Divízia pre energetické analýzy a vplyvy na životné prostredie (2011) "Voda a energia plytvaná počas sprchovania v domácnostiach: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf