Lepšie systémy posilnenia tlaku

 

Article page: Nedostatočný tlak vody alebo hlučná sústava zvyšovania tlaku

Zníženie hladiny hluku 6 dB(A): výpočet Patricka Gliberta, Lead Sound & Vibration Engineer, Grundfos Sound Lab Denmark

Hlučnosť domácich spotrebičov: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

 

Article page: KOMPLIKOVANÝ VÝBER, DIMENZOVANIE ALEBO INŠTALÁCIA

Predpokladaná časová strata 4 hodiny je odhad času, ktorý inštalatér potrebuje navyše na identifikáciu problému na mieste, cestu na nákup ďalších komponentov späť do veľkoobchodu alebo skladu a dokončenie inštalácie.

Cirkulácia teplej vody

Predpoklady:

Za predpokladu, že priemerná domácnosť sa skladá z 3 osôb, priemerné plytvanie vodou za rok sa odhaduje na 16,425 litrov, čo predstavuje 66 vaní a 37 hodín čakania ročne

 1. Odhaduje sa, človek denne čaká pri kohútiku, kým sa voda zohreje, 5 krát https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf
 2. Odhaduje sa, že zakaždým sa z kohútika minú 2 litre, pri prietoku kohútika 6 litrov za minútu https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 3. Odhaduje sa, že človek za deň čaká na zohriatie vody v sprche 1 krát https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf
 4. Počet litrov zakaždým minutých v sprche sa odhaduje na 5 litrov pri sprchovej hlavici s prietokom 15 litrov za minútu https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/
 5. Podľa výskumnej organizácie PRB je priemerný počet ľudí žijúcich v domácnosti v Európe 2,4. Zaokrúhlene je to v priemere 3 osoby na domácnosť.
  https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
 6. Čakacia doba na teplú vodu sa odhaduje zakaždým na 20 sekúnd.
 7. Dĺžka potrubia od zdroja vody/ohrievača po kohútik a hlavicu sprchy sa odhaduje na 20 metrov
 8. Veľkosť vane sa odhaduje na 250 litrov
  https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathube-hold/

 

Zdroje:

Energy Saving Trust (2013) "Voda doma - vôbec najväčší prehľad o spotrebe vody vo Veľkej Británii"
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater (7).pdf (1, 3)

Sustainability Info (2021) "Koľko vody spotrebuje kohútik
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4)

PRB (2020) Katalóg údajov PRB o svetovej populácii, "Priemerná veľkosť domácnosti"
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)

Badeloft (2021) "Koľko galónov sa zmestí do vane?"
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathube-hold/ (8)

 

Odhadované úspory:

Výmena čerpadla UPS 6 m, s III rýchlosťami za nové cirkulačné čerpadlo Grundfos

Staré UPS 6m - rýchlosť III - spotreba vo wattoch: 90 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 90 W

Nové COMFORT BASIC - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 7 W - Úspory: 92 %

Nové COMFORT DT - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 10,5 hodín** - Denná spotreba vo wattoch: 3 W - Úspory: 97 %

Nové COMFORT AUTOADAPT - spotreba vo wattoch: 7 W - Denný chod: 2,5 hodiny - Denná spotreba vo wattoch: 0,7 W - Úspory: 99 %

Nové ALPHA N 25-60 180 - rýchlosť II - spotreba vo wattoch: 28 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 28 W - Úspory: 69 %

Nové UPS N 20-60-180 - rýchlosť II - spotreba vo wattoch: 70 W - Denný chod: 24 hodín* - Denná spotreba vo wattoch: 70 W - Úspory: 22 %

* Bez nainštalovaného externého časovača

** COMFORT DIGITAL TIMER má predvolené výrobné nastavenie, pri ktorom je aktivovaných 21 povolených 30-minútových časových úsekov

 

Podporné fakty:

Eco Friendly Habits (2021) "Fakty o plytvaní vodou: Štatistika o spotrebe vody a jej používaní"
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/

Skupina pre štandardy energetickej účinnosti, Divízia pre energetické analýzy a vplyvy na životné prostredie (2011) "Voda a energia plytvaná počas sprchovania v domácnostiach: Zistenia z pilotného prieskumu systémov distribúcie teplej vody"
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/ water-and-energy-wast-during

Skupina pre štandardy energetickej účinnosti, Divízia pre energetické analýzy a vplyvy na životné prostredie (2011) "Voda a energia plytvaná počas sprchovania v domácnostiach: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf