8 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

17 - การสูบน้ำบาดาล

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 8 ปานกลาง

ท่อตั้งชนิดใดที่มักไม่มีตะกรันที่สุด?

คำถาม  3 of 8 ปานกลาง

วิธีใดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการอัปเดตสภาวะของปั๊มคุณตลอดเวลา?

คำถาม  5 of 8 ปานกลาง

แรงดันไฟเกิน - และแรงดันไฟตกไฟแต่ละเฟสไม่สมดุล และไฟมาไม่ครบเฟส?เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์อย่างไรบ้าง

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

อัตราไหลต่ำสุดที่ไหลผ่านมอเตอร์แล้วมั่นใจได้ว่าเพียงพอระบายความร้อนให้มอเตอร์ ความเร็วควรจะอยู่ที่เท่าไร ?

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  17 - การสูบน้ำบาดาล

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  17 - การสูบน้ำบาดาล test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ท่อตั้งชนิดใดที่มักไม่มีตะกรันที่สุด?
A: ท่อเฟล็กซ์ (Flex hose)
Correct
Q: การพัฒนาบ่อคืออะไร
A: กระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองทรายของบ่อได้รับการปรับปรุงจนบ่อมีน้ำที่สะอาดและไม่มีทราย
Correct
Q: วิธีใดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการอัปเดตสภาวะของปั๊มคุณตลอดเวลา?
A: การควบคุมดูแลแบบออนไลน์จากระยะไกล
Correct
Q: การควบคุมแบบบายพาสเป็นวิธีที่ได้ผลในการปรับควบคุมสมรรถนะของปั๊มน้ำแต่มีข้อเสียอะไรบ้าง?
A: พลังงานสูญเปล่าเพราะปั๊มยังเดินเครื่องที่ความเร็วเต็มพิกัดตลอดเวลา
Correct
Q: แรงดันไฟเกิน - และแรงดันไฟตกไฟแต่ละเฟสไม่สมดุล และไฟมาไม่ครบเฟส?เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์อย่างไรบ้าง
A: เพิ่มอุณหภูมิมอเตอร์ให้สูงขึ้นและลดอายุการใช้งาน
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้ปั๊มเล็กกว่าปกติสูบน้ำในบ่อ?
A: ปั๊มอาจไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
Correct
Q: การปกป้องมอเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรทำได้อย่างไรบ้าง?
A: โดยใช้ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจจับความเบี่ยงเบนทุกอย่างได้
Correct
Q: อัตราไหลต่ำสุดที่ไหลผ่านมอเตอร์แล้วมั่นใจได้ว่าเพียงพอระบายความร้อนให้มอเตอร์ ความเร็วควรจะอยู่ที่เท่าไร ?
A: 0,15 m/s