8 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

17 - การสูบน้ำบาดาล

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 8 ปานกลาง

นอกจากจะช่วยให้การเดินปั๊มประหยัดพลังงานขึ้น การใช้อินเวอร์เตอร์ในการติดตั้งใช้งานให้ประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง?

คำถาม  4 of 8 ปานกลาง

การสูบน้ำในพื้นที่ใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจอน้ำใต้ดินที่มีฤทธิ์กัดกร่อน?

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

วิธีใดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการอัปเดตสภาวะของปั๊มคุณตลอดเวลา?

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  17 - การสูบน้ำบาดาล

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  17 - การสูบน้ำบาดาล test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: นอกจากจะช่วยให้การเดินปั๊มประหยัดพลังงานขึ้น การใช้อินเวอร์เตอร์ในการติดตั้งใช้งานให้ประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง?
A: มาพร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ในตัว
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้ปั๊มเล็กกว่าปกติสูบน้ำในบ่อ?
A: ปั๊มอาจไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
Correct
Q: หากเสร็จสิ้นการพัฒนาบ่อแล้วแต่ยังมีทรายไหลเข้าบ่ออยู่ สามารถแก้ไขได้อย่างไร
A: ช่างเจาะบ่อสามารถทดลองเดินปั๊มที่ความสามารถสูงสุดเป็นเวลาสั้น ๆ ตลอดสองสามวัน
Correct
Q: การสูบน้ำในพื้นที่ใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจอน้ำใต้ดินที่มีฤทธิ์กัดกร่อน?
A: ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
Correct
Q: การพัฒนาบ่อคืออะไร
A: กระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองทรายของบ่อได้รับการปรับปรุงจนบ่อมีน้ำที่สะอาดและไม่มีทราย
Correct
Q: การปกป้องมอเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรทำได้อย่างไรบ้าง?
A: โดยใช้ระบบป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจจับความเบี่ยงเบนทุกอย่างได้
Correct
Q: เหตุใดการรู้ระยะน้ำลด (drawdown) จึงเป็นสิ่งสำคัญ?
A: ระยะน้ำลดในระหว่างสูบน้ำยิ่งมาก แรงดันที่ใช้ยกน้ำใต้ดินไปยังปากบ่อก็ยิ่งต้องใช้มากขึ้น
Correct
Q: วิธีใดที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการอัปเดตสภาวะของปั๊มคุณตลอดเวลา?
A: การควบคุมดูแลแบบออนไลน์จากระยะไกล