8 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

17 - การสูบน้ำบาดาล

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  8 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 8 ปานกลาง

แรงดันไฟเกิน - และแรงดันไฟตกไฟแต่ละเฟสไม่สมดุล และไฟมาไม่ครบเฟส?เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์อย่างไรบ้าง

คำถาม  3 of 8 ปานกลาง

การสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในท่อมีสาเหตุจากอะไร?

คำถาม  5 of 8 ปานกลาง

การสูบน้ำในพื้นที่ใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจอน้ำใต้ดินที่มีฤทธิ์กัดกร่อน?

คำถาม  6 of 8 ปานกลาง

อัตราไหลต่ำสุดที่ไหลผ่านมอเตอร์แล้วมั่นใจได้ว่าเพียงพอระบายความร้อนให้มอเตอร์ ความเร็วควรจะอยู่ที่เท่าไร ?

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

ท่อตั้งชนิดใดที่มักไม่มีตะกรันที่สุด?

คำถาม  8 of 8 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  17 - การสูบน้ำบาดาล

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  17 - การสูบน้ำบาดาล test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เหตุใดการรู้ระยะน้ำลด (drawdown) จึงเป็นสิ่งสำคัญ?
A: ระยะน้ำลดในระหว่างสูบน้ำยิ่งมาก แรงดันที่ใช้ยกน้ำใต้ดินไปยังปากบ่อก็ยิ่งต้องใช้มากขึ้น
Correct
Q: แรงดันไฟเกิน - และแรงดันไฟตกไฟแต่ละเฟสไม่สมดุล และไฟมาไม่ครบเฟส?เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมอเตอร์อย่างไรบ้าง
A: เพิ่มอุณหภูมิมอเตอร์ให้สูงขึ้นและลดอายุการใช้งาน
Correct
Q: การสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในท่อมีสาเหตุจากอะไร?
A: ตะกรัน
Correct
Q: การพัฒนาบ่อคืออะไร
A: กระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองทรายของบ่อได้รับการปรับปรุงจนบ่อมีน้ำที่สะอาดและไม่มีทราย
Correct
Q: การสูบน้ำในพื้นที่ใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจอน้ำใต้ดินที่มีฤทธิ์กัดกร่อน?
A: ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
Correct
Q: อัตราไหลต่ำสุดที่ไหลผ่านมอเตอร์แล้วมั่นใจได้ว่าเพียงพอระบายความร้อนให้มอเตอร์ ความเร็วควรจะอยู่ที่เท่าไร ?
A: 0,15 m/s
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้ปั๊มเล็กกว่าปกติสูบน้ำในบ่อ?
A: ปั๊มอาจไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ
Correct
Q: ท่อตั้งชนิดใดที่มักไม่มีตะกรันที่สุด?
A: ท่อเฟล็กซ์ (Flex hose)