10 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  10 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 10 ปานกลาง

แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ ต้องมีค่าอยู่ระหว่างเท่าใด เพื่อให้ปั๊ม SQ/SQE ทำงานส่งน้ำได้ ?

คำถาม  2 of 10 ปานกลาง

วิธีสตาร์ทมอเตอร์ในปั๊มธรรมดาขนาด 4” ที่พบบ่อยที่สุดคือวิธีใด

คำถาม  3 of 10 ปานกลาง

ปั๊ม SQ ขนาด 3” เหมาะสมที่สุดกับบ่อเจาะใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ยังสามารถใช้ปั๊มนี้ได้ที่ไหนอีก ?

คำถาม  4 of 10 ปานกลาง

ช่างติดตั้งจะได้รับประโยชน์หลัก ๆ ของการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ในปั๊ม SQ/SQE อะไรบ้าง ?

คำถาม  10 of 10 ปานกลาง

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากระดับน้ำก่อนสูบ (static water level) ต่ำเกินไป ?

คำถาม  10 of 10 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ ต้องมีค่าอยู่ระหว่างเท่าใด เพื่อให้ปั๊ม SQ/SQE ทำงานส่งน้ำได้ ?
A: ระหว่าง 150 V และ 315 V
Correct
Q: วิธีสตาร์ทมอเตอร์ในปั๊มธรรมดาขนาด 4” ที่พบบ่อยที่สุดคือวิธีใด
A: การสตาร์ทตรง (D.O.L)
Correct
Q: ปั๊ม SQ ขนาด 3” เหมาะสมที่สุดกับบ่อเจาะใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ยังสามารถใช้ปั๊มนี้ได้ที่ไหนอีก ?
A: ในบ่อขนาด 4” ดั้งเดิมที่ภายในบ่อแคบลงด้วยตะกอนทับถมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Correct
Q: ช่างติดตั้งจะได้รับประโยชน์หลัก ๆ ของการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ในปั๊ม SQ/SQE อะไรบ้าง ?
A: เข้าไปซ่อมบำรุงน้อยลง
Correct
Q: การป้องกันปั๊มทำงานเมื่อขาดน้ำที่มีมาพร้อมกับปั๊มทำงานอย่างไร 
A: หยุดปั๊มอัตโนมัติหากตรวจพบว่าน้ำแห้ง 
Correct
Q: การใช้ปั๊มซับเมิร์ส Grundfos SQ/SQE ที่พบได้บ่อยที่สุดสองประการมีอะไรบ้าง 
A: สูบจ่ายน้ำใช้ในบ้านพักอาศัยและการชลประทาน
Correct
Q: เหตุใด การเลือกขนาดปั๊มซับเมิร์สที่ถูกต้องจึงสำคัญ
A: เพราะปั๊มที่มีขนาดเล็กเกินไปจะไม่สามารถให้อัตราการไหล และแรงดันได้ตามที่ต้องการ ส่วนปั๊มที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะลด ประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูงขึ้น
Correct
Q: ปั๊มรุ่น SQE มีคุณสมบัติการป้องกันอะไรบ้าง
A: การจัดการเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า การสตาร์ทแบบลดไฟกระชาก (soft start) การป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้ง และการป้องกันภาวะโหลดเกิน
Correct
Q: เหตุใด การป้องกันปั๊มน้ำจากแรงดันไฟฟ้าตก–เกิน จึงสำคัญมาก 
A: เพราะว่า แรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมากๆ จะทำให้มอเตอร์เสียหายตลอดเวลา
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากระดับน้ำก่อนสูบ (static water level) ต่ำเกินไป ?
A: ระดับน้ำในบ่อจะลดลงไปต่ำกว่าช่องน้ำเข้าของปั๊ม