10 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  10 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 10 ปานกลาง

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์หลักของการป้องกันปั๊มทำงานเมื่อน้ำแห้ง ที่ช่างติดตั้งจะได้รับ ?

คำถาม  4 of 10 ปานกลาง

ปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น SQ ทดแทนปั๊มซับเมิร์สรุ่นใดได้บ้าง

คำถาม  5 of 10 ปานกลาง

วิธีสตาร์ทมอเตอร์ในปั๊มธรรมดาขนาด 4” ที่พบบ่อยที่สุดคือวิธีใด

คำถาม  6 of 10 ปานกลาง

ปั๊ม SQ ขนาด 3” เหมาะสมที่สุดกับบ่อเจาะใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ยังสามารถใช้ปั๊มนี้ได้ที่ไหนอีก ?

คำถาม  8 of 10 ปานกลาง

ช่างติดตั้งจะได้รับประโยชน์หลัก ๆ ของการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ในปั๊ม SQ/SQE อะไรบ้าง ?

คำถาม  9 of 10 ปานกลาง

แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ลดลงมากเท่าใด ก่อนที่มอเตอร์คอนแทคเตอร์จะหยุดปั๊ม ?

คำถาม  10 of 10 ปานกลาง

นอกเหนือจากการจำกัดการดึงกระแสไฟฟ้าจากสายเมน ระหว่างสตาร์ทปั๊มแล้ว การสตาร์ทแบบ soft-start มีประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างไรบ้าง  

คำถาม  10 of 10 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  37 - ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SQ/SQE test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เพราะเหตุใดจึงต้องติดตั้งตัวปั๊มให้อยู่ต่ำกว่า ระดับน้ำขณะสูบ (dynamic water table)
A: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสี่ยงต่อการทำงานเมื่อน้ำแห้งในระหว่างทำงาน
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์หลักของการป้องกันปั๊มทำงานเมื่อน้ำแห้ง ที่ช่างติดตั้งจะได้รับ ?
A: เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับท่อระเบิด (water burst)
Correct
Q: การสูบน้ำบาดาลใช้ในบ้านพักอาศัยมักเกี่ยวข้องกับบริเวณใด
A: ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีค่าใช้จ่ายในการขยายระบบประปาเทศบาล ไปให้ไม่กี่ครัวเรือนแพงเกินไป
Correct
Q: ปั๊มกรุนด์ฟอสรุ่น SQ ทดแทนปั๊มซับเมิร์สรุ่นใดได้บ้าง
A: ปั๊มซับเมิร์สขนาด 4” 
Correct
Q: วิธีสตาร์ทมอเตอร์ในปั๊มธรรมดาขนาด 4” ที่พบบ่อยที่สุดคือวิธีใด
A: การสตาร์ทตรง (D.O.L)
Correct
Q: ปั๊ม SQ ขนาด 3” เหมาะสมที่สุดกับบ่อเจาะใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ยังสามารถใช้ปั๊มนี้ได้ที่ไหนอีก ?
A: ในบ่อขนาด 4” ดั้งเดิมที่ภายในบ่อแคบลงด้วยตะกอนทับถมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Correct
Q: ประโยชน์ของการเพิ่มความเร็วอย่างช้า ๆ มีอะไรบ้าง
A: ช่วยทำให้กระแสไฟมอเตอร์ต่ำ
Correct
Q: ช่างติดตั้งจะได้รับประโยชน์หลัก ๆ ของการป้องกันแรงดันไฟฟ้า ในปั๊ม SQ/SQE อะไรบ้าง ?
A: เข้าไปซ่อมบำรุงน้อยลง
Correct
Q: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ลดลงมากเท่าใด ก่อนที่มอเตอร์คอนแทคเตอร์จะหยุดปั๊ม ?
A: มากกว่า 10 %
Correct
Q: นอกเหนือจากการจำกัดการดึงกระแสไฟฟ้าจากสายเมน ระหว่างสตาร์ทปั๊มแล้ว การสตาร์ทแบบ soft-start มีประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างไรบ้าง  
A: ลดการเกิดภาวะค้อนน้ำ (water hammer) ในท่อ และลดการสึกหรอระหว่างการสตาร์ทให้น้อยลง