6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2 test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: อะไรทำให้ SCALA2 เป็นปั๊มน้ำที่มีเสียงการทำงานเงียบสุด ไม่เกิน 47 เดซิเบลในการใช้งานทั่วไป?
A: ใช้มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
Correct
Q: ปั๊มน้ำ SCALA2 เหมาะกับอาคารรูปแบบใดที่สุดดังต่อไปนี้?
A: บ้านพักอาศัยขนาดไม่เกิน 3 ชั้น และใช้น้ำไม่เกิน 8 จุด
Correct
Q: เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในปั๊มน้ำ SCALA2 ใช้ตรวจจับค่าอะไร?
A: แรงดันน้ำที่ปั๊มจ่ายเข้าบ้าน
Correct
Q: SCALA2 สามารถสูบน้ำจากแทงค์ใต้ดินลึก 6 เมตรได้หรือไม่?
A: ได้ เพราะ SCALA2 สามารถสูบน้ำได้ลึกสุดถึง 8 เมตร แต่คุณอาจต้องล่อน้ำปั๊มใหม่ในบางกรณี
Correct
Q: ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ SCALA2 ?
A: เพื่อให้แรงดันน้ำแรงคงที่ทุกจุดการใช้งาน
Correct
Q: เราสามารถตรวจสอบแรงดันน้ำหลังจากติดตั้งปั๊มน้ำ SCALA2 ได้ด้วยวิธีใด?
A: เปิดน้ำจากฝักบัวที่อยู่ไกลจากปั๊มน้ำที่สุด (กรณีที่บ้านมีฝักบัวมากกว่า 2 หัว)