6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  40 - ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รุ่น SCALA2 test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: การติดตั้งปั๊มลักษณะใดจะทำให้เราแน่ใจว่ามีเสียงรบกวนน้อยที่สุด?
A: ติดตั้งแผ่นยางรองฐานและตัวยึดท่อกันสั่น
Correct
Q: เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในปั๊มน้ำ SCALA2 ใช้ตรวจจับค่าอะไร?
A: แรงดันน้ำที่ปั๊มจ่ายเข้าบ้าน
Correct
Q: เราสามารถตรวจสอบแรงดันน้ำหลังจากติดตั้งปั๊มน้ำ SCALA2 ได้ด้วยวิธีใด?
A: เปิดน้ำจากฝักบัวที่อยู่ไกลจากปั๊มน้ำที่สุด (กรณีที่บ้านมีฝักบัวมากกว่า 2 หัว)
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันน้ำ?
A: อุณหภูมิของน้ำในระบบประปา
Correct
Q: ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ SCALA2 ?
A: เพื่อให้แรงดันน้ำแรงคงที่ทุกจุดการใช้งาน
Correct
Q: SCALA2 สามารถสูบน้ำจากแทงค์ใต้ดินลึก 6 เมตรได้หรือไม่?
A: ได้ เพราะ SCALA2 สามารถสูบน้ำได้ลึกสุดถึง 8 เมตร แต่คุณอาจต้องล่อน้ำปั๊มใหม่ในบางกรณี