6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

มอเตอร์ MGFlex มีอินเวอร์เตอร์ในตัวหรือไม่?

คำถาม  4 of 6 ปานกลาง

กฎที่ดีข้อใด ที่ใช้อ้างอิงเพื่อปฏิบัติตามหากคุณไม่รู้ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน?

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

ในวันที่แดดแรงจัด คุณสามารถรับแสงอาทิตย์ได้กี่ชั่วโมง?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: อุณหภูมิมีผลต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างไร
A: เป็นสาเหตุให้แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตกลง
Correct
Q: มอเตอร์ MGFlex มีอินเวอร์เตอร์ในตัวหรือไม่?
A: ได้
Correct
Q: เหตุใดการกำหนดเดือนอ้างอิงที่ใช้สำหรับการกำหนดขนาด เป็นเดือนที่มีความต้องการใช้น้ำจึงมีความสำคัญที่สุด?
A: เพราะว่ารายละเอียดวันของการแผ่รังสีดวงอาทิตย์เป็นไปตามฤดูกาล
Correct
Q: กฎที่ดีข้อใด ที่ใช้อ้างอิงเพื่อปฏิบัติตามหากคุณไม่รู้ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน?
A: อัตราไหลคงที่ต่อชั่วโมงคูณด้วย 6
Correct
Q: ในวันที่แดดแรงจัด คุณสามารถรับแสงอาทิตย์ได้กี่ชั่วโมง?
A: 10 ชั่วโมง
Correct
Q: รุ่น SQFlex ประกอบด้วยปั๊มชนิดไหน?
A: ทั้งสองชนิด