6 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 ปานกลาง

ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ข้อดีหลัก ๆ ของเทคโนโลยีระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

คำถาม  2 of 6 ปานกลาง

ในวันที่แดดแรงจัด คุณสามารถรับแสงอาทิตย์ได้กี่ชั่วโมง?

คำถาม  5 of 6 ปานกลาง

มอเตอร์ MGFlex มีอินเวอร์เตอร์ในตัวหรือไม่?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

กฎที่ดีข้อใด ที่ใช้อ้างอิงเพื่อปฏิบัติตามหากคุณไม่รู้ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน?

คำถาม  6 of 6 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  22 - โซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ข้อดีหลัก ๆ ของเทคโนโลยีระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
A: เสียงรบกวนต่ำ
Correct
Q: ในวันที่แดดแรงจัด คุณสามารถรับแสงอาทิตย์ได้กี่ชั่วโมง?
A: 10 ชั่วโมง
Correct
Q: เหตุใดการกำหนดเดือนอ้างอิงที่ใช้สำหรับการกำหนดขนาด เป็นเดือนที่มีความต้องการใช้น้ำจึงมีความสำคัญที่สุด?
A: เพราะว่ารายละเอียดวันของการแผ่รังสีดวงอาทิตย์เป็นไปตามฤดูกาล
Correct
Q: RSI คืออะไร?
A: ไดรฟ์สำหรับแปลงไฟฟ้า DC ไปเป็นไฟฟ้า AC
Correct
Q: มอเตอร์ MGFlex มีอินเวอร์เตอร์ในตัวหรือไม่?
A: ได้
Correct
Q: กฎที่ดีข้อใด ที่ใช้อ้างอิงเพื่อปฏิบัติตามหากคุณไม่รู้ปริมาณน้ำที่ต้องการต่อวัน?
A: อัตราไหลคงที่ต่อชั่วโมงคูณด้วย 6