6 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

26 - ปั๊มซับเมิร์สรุ่น SP

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 ขั้นสูง

คุณสามารถหาระดับการระบายความร้อนที่ต้องการได้ที่ไหน

คำถาม  4 of 6 ขั้นสูง

กรุนด์ฟอสแนะนำตัวกรองสัญญาณ (output filter) ชนิดใด

คำถาม  5 of 6 ขั้นสูง

พื้นที่หน้าตัด สายไฟยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งสูญเสียพลังงานน้อยลง จริงหรือไม่

คำถาม  6 of 6 ขั้นสูง

ข้อดีหลักๆ ของอินเวอร์เตอร์ในปั๊มซับเมิร์ส มีอะไรบ้าง

คำถาม  6 of 6 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  26 - ปั๊มซับเมิร์สรุ่น SP

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  26 - ปั๊มซับเมิร์สรุ่น SP  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: คุณสามารถหาระดับการระบายความร้อนที่ต้องการได้ที่ไหน
A: บนแผ่นป้ายมอเตอร์
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดชนิดของสายไฟลงบ่อ (drop cable) ที่จะใช้
A: การเลือกสายไฟลงบ่อ (drop cables) ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
Correct
Q: แรงดันไฟฟ้าตกมักเกิดขึ้นเมื่อใด
A: เมื่อสายไฟลงบ่อ (drop cables) เล็กเกินไป
Correct
Q: กรุนด์ฟอสแนะนำตัวกรองสัญญาณ (output filter) ชนิดใด
A: Sine wave filter
Correct
Q: พื้นที่หน้าตัด สายไฟยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งสูญเสียพลังงานน้อยลง จริงหรือไม่
A: จริง
Correct
Q: ข้อดีหลักๆ ของอินเวอร์เตอร์ในปั๊มซับเมิร์ส มีอะไรบ้าง
A: ช่วยให้คุณสามารถปรับควบคุมการติดตั้งของคุณได้