3 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

99 - มิติใหม่แห่งอุตสากรรมน้ำอัดลม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  3 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 3 ปานกลาง

น้ำกี่ล้านแกลลอนที่ Grundfos ต้องการช่วยบริษัทผู้ประกอบการน้ำอัดลมประหยัดให้ได้ภายในปี 2030

คำถาม  3 of 3 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  99 - มิติใหม่แห่งอุตสากรรมน้ำอัดลม

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  99 - มิติใหม่แห่งอุตสากรรมน้ำอัดลม test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: Grundfos iSOLUTIONS คืออะไร
A: โซลูชันที่เกี่ยวกับเซนเซอร์ อัลกอริทึม และการเชื่อมต่อ
Correct
Q: คาร์บอนแฮนด์พริ้นท์ (Carbon Handprint) คืออะไร
A: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากลูกค้า
Correct
Q: น้ำกี่ล้านแกลลอนที่ Grundfos ต้องการช่วยบริษัทผู้ประกอบการน้ำอัดลมประหยัดให้ได้ภายในปี 2030
A: 13 ล้านล้านแกลลอน