Học hỏi

NGUỒN NƯỚC CỦA CHÚNG TA ĐANG CHỊU ÁP LỰC LỚN

Tốc độ đô thị hóa nhanh và lối sống hiện đại của chúng ta tạo ra một nhu cầu lớn về nguồn cung cấp nước. Trên hết, sự kết hợp của ô nhiễm, rò rỉ và tiêu thụ nước quá mức cũng đem đến thách thức cho chúng ta trong việc tiếp cận nguồn nước sạch và an toàn. Với các giải pháp thông minh, chúng ta có thể tạo ra một sự thay đổi.

Giải pháp cho các thành phố

Trên thế giới, các thành phố đang phát triển nhanh chóng, do đó nhu cầu về nước ngày càng tăng và đồng thời nhiều thành phố cũng đang cạn kiệt nước uống. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn đang tiếp tục lãng phí nguồn tài nguyên của mình. Các thành phố đang mất tới 60% tổng lượng nước được bơm do mạng lưới nước kém. Các giải pháp nước thông minh có thể giảm thiểu đáng kể thất thoát như thế này.

Giải pháp cho các ngành công nghiệp

Cho dù nhu cầu về nước và năng lượng ngày càng tăng, chúng ta vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm nguồn tài nguyên sẵn có của mình. Tổng cộng 80% nước thải trở về với tự nhiên mà không được xử lý đúng cách. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu sử dụng cùng một loại nước nhiều hơn một lần bằng các giải pháp nước thông minh, chúng ta có thể thay đổi điều này một cách đáng kể.

Giải pháp cho các tòa nhà

Tốc độ đô thị hóa nhanh đang góp phần làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng,nhu cầu làm mát toàn cầu đã tăng gấp đôi trong chưa đầy 20 năm. Mức tiêu thụ năng lượng tăng là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Có nhiều giải pháp thông minh; với các giải pháp máy bơm tiết kiệm năng lượng hơn, chúng tôi có thể giảm lượng phát thải CO2, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà.

Chăm sóc #Vì Nguồn nước của Chúng ta

Các thách thức về nước đang tăng lên ở khắp mọi nơi. Đã đến lúc thay đổi tư duy trong mọi tầng lớp xã hội: từ lĩnh vực chính trị và công nghiệp, đến các thành phố và người dân sống trong đó. Hãy giúp chúng tôi giải quyết những thách thức về nước của thế giới. Ví sau tất cả, nước thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta cần quan tâm Vì Nguồn nước của Chúng ta. #Vì Nguồn nước của Chúng ta

Tham vọng của Grundfos

Tham vọng của chúng tôi là giúp giải quyết các thách thức về nước và khí hậu của thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Nước an toàn

Vào năm 2030, chúng tôi đặt mục tiêu góp phần cung cấp nước uống được quản lý an toàn cho 300 triệu người có nhu cầu.

Hiệu quả về nước

Nhờ hiệu quả về nước và xử lý nước, chúng tôi dự kiến tiết kiệm được 50 tỷ m3 nước sạch.

Hướng đến sự thay đổi tích cực của khí hậu

Vào năm 2025, chúng tôi muốn giảm 50% mức phát thải CO2 của mình (so với năm 2008) và vào năm 2030, chúng tôi khao khát khí hậu thay đổi tích cực 100%.

"Thế giới có rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết theo cách tốt hơn"

- Poul Due Jensen, người sáng lập Grundfos

Vào năm 1945, Poul Due Jensen đã phát minh ra một máy bơm tạo ra sự khác biệt. Một thế hệ sau đó, vào năm 1973, con trai ông Niels Due Jensen đã lập ra một chương trình bền vững mới và quyết định rằng mỗi máy bơm Grundfos mới phải tiết kiệm năng lượng cao hơn 10% so với trước đây. Kể từ đó, tham vọng của chúng tôi dựa trên di sản của Grundfos, vượt ra ngoài mục đích kinh doanh và sử dụng chuyên môn quản lý nước để xử lý và giải quyết các thách thức về nước trên toàn cầu.

Muốn tìm hiểu thêm?

Cách duy nhất để thực hiện thay đổi là hành động. Dưới đây là một số tài nguyên để tìm hiểu thêm, bao gồm một số câu chuyện thành công trên toàn cầu, tổng quan về các giải pháp hiện nay của chúng tôi và thông tin về các mối quan hệ hợp tác toàn cầu và hội nghị thượng đỉnh liên quan đến thách thức về nước.