Pháp lý và chính sách

Chính sách về Quyền riêng tư

Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.


Giới thiệu và bên kiếm soát dữ liệu

Tại Grundfos, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi coi bảo vệ dữ liệu là một vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi cam kết tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung ("GDPR", Quy định (EU) 2016/679) và các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khác tại các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Chính sách về quyền riêng tư này mô tả loại dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi thu thập dữ liệu, tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu, cách chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ dữ liệu, và quyền lợi của bạn với tư cách là một cá nhân đang được thu thập dữ liệu.

Để giúp bạn dễ dàng đọc và hiểu chính sách của chúng tôi, chúng tôi đã lập các tiêu đề riêng cho các tương tác đặc trưng mà bạn có thể thực hiện với Grundfos. Bạn có thể thuộc nhiều danh mục, ví dụ, nếu bạn vừa là khách hàng vừa là người nhận tài liệu tiếp thị, trong trường hợp này, bản mô tả trong mỗi danh mục đó sẽ đều được áp dụng với bạn.

Chính sách về quyền riêng tư này không bao gồm dữ liệu cá nhân liên quan đến nhân viên của Grundfos, người xin việc qua cổng thông tin tuyển dụng của chúng tôi hoặc các bối cảnh khác được áp dụng theo chính sách bảo mật riêng biệt.

Trong hầu hết các trường hợp, Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Đan Mạch, là bên kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn đang được thu thập hoặc xử lý khi bạn đóng vai trò là khách hàng hoặc người nhận tài liệu tiếp thị, công ty bán hàng Grundfos ở nơi bạn sống sẽ là bên đồng kiểm soát dữ liệu cùng với Grundfos Holding A/S. Để biết thông tin liên quan đến (các) bên kiểm soát dữ liệu cookie/pixel trên trang web của chúng tôi, vui lòng tham khảo chính sách về cookie của chúng tôi.

Thông tin liên lạc của chúng tôi được trình bày ở phần cuối của chính sách về quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu trong nước. Chúng tôi luôn nỗ lực tuân thủ các yêu cầu trong nước và các chính sách bổ sung có thể được áp dụng trong nước, trong trường hợp này, các chính sách bổ sung đó sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi

Dữ liệu cá nhân được Grundfos thu thập – cái gì, như thế nào và tại sao

Khách truy cập trang web

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn.

Cùng với các dữ liệu khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm:

 • Chi tiết về cách bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, ví dụ, bạn ghé thăm trang web bằng cách nhấn vào biển quảng cáo hay ghé thăm từ một nền tảng truyền thông xã hội.
 • Chi tiết vị trí, như vị trí, quốc gia hiện tại, thói quen truy cập trang web địa phương của bạn (ví dụ, Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us hoặc các trang web tương tự) v.v...
 • Thông tin về cách sử dụng và tương tác, như địa chỉ IP của bạn (được băm), chi tiết về tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi (bao gồm tìm kiếm sản phẩm, truy cập trang, thời gian dành cho các trang, số lần nhấn chuột đã thực hiện, nội dung được nhập liệu v.v...), dữ liệu và số liệu về hiệu suất và chẩn đoán, hệ điều hành của thiết bị và các thông số kỹ thuật khác v.v...
 • Thông tin liên quan đến hỗ trợ khách hàng, như chi tiết được nhập trong biểu mẫu tự phục vụ hoặc liên hệ, nhật ký các buổi trò chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi v.v...
 • Dữ liệu khảo sát và sự hài lòng của khách hàng, như câu trả lời cho các cuộc khảo sát, ý kiến đóng góp đối với Grundfos hoặc nhân viên của Grundfos v.v...

Đối với khách truy cập trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua tương tác với các trang web, ví dụ, thông qua việc sử dụng cookie hoặc pixel (vui lòng tham khảo chính sách về cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Cuối cùng, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, như nền tảng truyền thông xã hội, trang web và đối tác kinh doanh của Grundfos hoặc từ các nguồn công khai.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cải thiện dịch vụ của mình và tìm hiểu thêm về hành vi của khách truy cập. Chúng tôi làm điều này thông qua các phân tích và thống kê dựa trên dữ liệu mà chúng tôi thu thập. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nội bộ tại Grundfos. Các mục đích chính bao gồm:

 • Cải thiện và phát triển các dịch vụ của Grundfos, bao gồm cả mục đích thống kê và phân tích các yêu cầu của người dùng;
 • Quản lý sự thành công của khách hàng, tức là theo dõi, phân tích, quản lý và hỗ trợ các mối quan hệ với khách hàng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm;
 • Tối ưu hóa các dịch vụ tiếp thị của chúng tôi dựa trên kiến ​​thức về hành vi và cách sử dụng của người dùng;
 • Đào tạo nhân viên Grundfos, ví dụ, về hỗ trợ khách hàng, phát triển công nghệ thông tin hoặc bán hàng; tối ưu hóa và phát triển các dịch vụ hỗ trợ;
 • Sửa lỗi và bảo dưỡng kỹ thuật;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos; và
 • Giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng và chuẩn bị, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý.

Để thực hiện các mục đích trên, chúng tôi kết hợp và làm phong phú dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được và chúng tôi sử dụng hệ thống lập hồ sơ và ra quyết định tự động. Vui lòng tham khảo "Lập hồ sơ và ra quyết định tự động" ở dưới, ví dụ, điều này đòi hỏi kết hợp tìm kiếm sản phẩm hoặc sử dụng một số tính năng với dữ liệu từ hệ thống tiếp thị của chúng tôi (nếu bạn là người nhận tài liệu tiếp thị, xem "Người nhận tài liệu tiếp thị") hoặc với dữ liệu liên quan đến tài khoản Grundfos của bạn (nếu bạn là người dùng đã đăng ký, xem "Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos"), để chúng tôi cá nhân hóa nội dung cho bạn hoặc làm phong phú dữ liệu đó bằng dữ liệu từ bên thứ ba hoặc trí tuệ nhân tạo/học máy.

Grundfos thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu truyền qua cơ sở hạ tầng CNTT của Grundfos. Điều này bao gồm các tương tác của người dùng với thiết bị Grundfos, máy chủ và dịch vụ Grundfos, và/hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào trên Internet. Dữ liệu được thu thập để cung cấp khả năng điều tra trong trường hợp xảy ra sự cố An ninh thông tin và mạng. 

Vì mục đích này, Grundfos sẽ xử lý các loại dữ liệu sau: 

 • địa chỉ IP
 • Ngày và giờ truy cập
 • Chênh lệch múi giờ với Giờ chuẩn Greenwich (GMT)
 • Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)
 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP
 • Lượng dữ liệu được chuyển
 • Trang web yêu cầu quyền truy cập
 • Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản trình duyệt, phần mềm, hệ điều hành và giao diện

Chỉ những nhân viên được phê duyệt trong Grundfos IS mới có quyền truy cập vào dữ liệu này. Mọi hoạt động truy cập và sử dụng dữ liệu này đều được ghi lại và kiểm tra. Ngoài ra, dữ liệu sẽ được phân tích tự động và bằng máy trước khi các chuyên gia xem xét.

Người nhận tài liệu tiếp thị

Khi bạn là người nhận tài liệu tiếp thị, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn tin tức, thông tin, sự kiện và ưu đãi phù hợp với bạn, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn với Grundfos.

Cùng với các dữ liệu khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm:

 • Chi tiết cá nhân, như tên và họ của bạn, chữ ký, ngôn ngữ bạn thường sử dụng v.v...
 • Chi tiết liên lạc, như địa chỉ (nơi làm việc), quốc gia cư trú/khu vực địa lý, số điện thoại, địa chỉ email v.v...
 • Thông tin liên quan đến công việc, như ngành nghề bạn làm việc, chức vụ, chủ lao động của bạn, mối quan hệ với các bên khác (ví dụ, nhà phân phối hoặc bên lắp đặt), lĩnh vực bạn quan tâm v.v...
 • Thông tin về các tương tác với bạn, như bạn đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị (như nhấn chuột, mở, kênh v.v...), thói quen tiếp thị, tìm kiếm và sở thích sản phẩm, thông tin về tham quan bán hàng, tham gia sự kiện hoặc hội chợ thương mại v.v...
 • Chi tiết liên quan đến việc tham gia các chương trình và cuộc thi về tri ân khách hàng/quà tặng cho khách hàng, như chi tiết về số điểm thu được và cách tích lũy điểm, sử dụng điểm để chi tiêu, phần thưởng và giải thưởng giành được, số lượng lô hoặc vé trong các lần rút thăm, trả lời câu đố, tham gia trò chơi v.v...
 • Hoạt động trên các nền tảng của bên thứ ba có liên quan, như hoạt động truyền thông xã hội (theo sự chấp thuận/thiết lập của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội đó) và nền tảng của các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Dữ liệu khảo sát và sự hài lòng của khách hàng, như câu trả lời cho các cuộc khảo sát (trừ khi ẩn danh), ý kiến đóng góp đối với Grundfos hoặc nhân viên của Grundfos v.v...

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các tài liệu tiếp thị trực tiếp và chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo rằng các tài liệu tiếp thị được cá nhân hóa theo sở thích và điều kiện cụ thể của bạn như trình bày chi tiết ở trên. Theo quy tắc chung, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn, ví dụ, khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của bạn và đăng ký nhận tài liệu tiếp thị. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn hoặc chủ lao động của bạn khi bạn là khách hàng (xem "Khách hàng") hoặc từ các dịch vụ của Grundfos (ví dụ, sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ đám mây) và các trang web Grundfos được bạn sử dụng (xem "Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos" và "Khách truy cập trang web"). Cuối cùng, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, như nền tảng truyền thông xã hội, trang web và đối tác kinh doanh của Grundfos hoặc từ các nguồn công khai.

Cùng với việc cung cấp tài liệu tiếp thị và cá nhân hóa tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nội bộ tại Grundfos, bao gồm:

 • Quản lý sự thành công của khách hàng, tức là theo dõi, phân tích, quản lý và hỗ trợ các mối quan hệ với khách hàng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm;
 • Tối ưu hóa các dịch vụ tiếp thị, ví dụ, phân tích nhu cầu của khách hàng để hướng đến việc quảng cáo hoặc cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm/dịch vụ bổ sung cho danh mục sản phẩm hiện nay của bạn;
 • Tối ưu hóa và phát triển dịch vụ hỗ trợ;
 • Đào tạo nhân viên Grundfos, ví dụ, về hỗ trợ khách hàng hoặc bán hàng;
 • Sửa lỗi và bảo dưỡng kỹ thuật;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, luật tiếp thị và bảo vệ dữ liệu; và
 • Giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng và chuẩn bị, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý.

Để thực hiện các mục đích trên và để hỗ trợ chung các mối quan hệ với khách hàng, chúng tôi kết hợp và làm phong phú dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được và chúng tôi sử dụng hệ thống lập hồ sơ và ra quyết định tự động. Vui lòng tham khảo "Lập hồ sơ và ra quyết định tự động" ở dưới, ví dụ, điều này đòi hỏi kết hợp tìm dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống quản lý mối quan hệ với khách hàng (CRM) của chúng tôi với dữ liệu từ hệ thống tiếp thị của chúng tôi (xem "Khách hàng") hoặc chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu tiếp thị với dữ liệu sử dụng sản phẩm và dịch vụ ( xem "Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos") hoặc làm phong phú dữ liệu bằng dữ liệu từ các bên thứ ba hoặc trí tuệ nhân tạo/học máy. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos

Khách hàng

Khi bạn là khách hàng của Grundfos hoặc khi bạn làm việc cho một công ty là khách hàng của Grundfos, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sử dụng để đem đến cho bạn hoặc chủ lao động của bạn trải nghiệm tốt nhất có thể với Grundfos, từ đó nâng cao giá trị khách hàng.

Cùng với các dữ liệu khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm:

 • Chi tiết cá nhân, như tên và họ của bạn, chữ ký, ngôn ngữ bạn thường sử dụng, video/bản ghi âm thanh và hình ảnh của bạn (trong trường hợp hỗ trợ từ xa) v.v...
 • Chi tiết liên lạc, như địa chỉ (nơi làm việc), quốc gia cư trú/khu vực địa lý, số điện thoại, địa chỉ email v.v...
 • Thông tin liên quan đến công việc, như ngành nghề bạn làm việc, chức vụ, chủ lao động của bạn, mối quan hệ với các bên khác (ví dụ, nhà phân phối hoặc bên lắp đặt), lĩnh vực bạn quan tâm v.v...
 • Thông tin liên quan đến bán hàng, trong phạm vi thông tin này bao gồm dữ liệu cá nhân, như thư điện tử, thông tin về tham quan bán hàng, tham gia sự kiện hoặc hội chợ thương mại, tham gia hội thảo trên web, đơn đặt hàng đang chờ xử lý hoặc đăng ký mua hàng, lịch sử mua hàng/đặt hàng, lịch sử đăng ký mua hàng, lịch sử báo giá, địa chỉ giao hàng, giảm giá và ưu đãi v.v...
 • Thông tin liên quan đến sản phẩm, bảo hành và dịch vụ, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân, như cơ sở cài đặt, ngày cài đặt, trạng thái bảo hành, gia hạn bảo hành, thông tin sửa chữa và bảo trì, bao gồm trạng thái bảo dưỡng và tham quan bảo trì v.v...
 • Thông tin về cách sử dụng sản phẩm và trạng thái sản phẩm, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân và nó có thể được kết nối với bạn với tư cách là khách hàng, như lưu lượng và áp lực nước, xả nước và nước thải, sử dụng điện, nhiệt độ, dữ liệu sử dụng khác, báo cáo lỗi, trạng thái bảo dưỡng, tham quan bảo trì đang xử lý, nhật ký sử dụng v.v...
 • Sử dụng ứng dụng, dịch vụ hoặc trang web, trong phạm vi thông tin này có thể được kết nối với bạn với tư cách là khách hàng, như tương tác của bạn với các chức năng trong các ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau (bao gồm cách sử dụng tính năng, tìm kiếm sản phẩm, truy cập trang, thời gian dành cho các trang, số lần nhấn chuột hoặc chạm đã thực hiện, nội dung được nhập liệu, lịch sử sử dụng v.v...), khả năng kết nối của sản phẩm, mức độ hoạt động liên quan đến dữ liệu (không hoạt động) trong bối cảnh của dịch vụ, nhật ký sự kiện, báo cáo được tạo hoặc chia sẻ, chi tiết về các ứng dụng hoặc chương trình đã tải xuống/cài đặt, địa chỉ IP, dữ liệu và số liệu về hiệu suất và chẩn đoán, dữ liệu phiên bản, loại thiết bị của bạn, hệ điều hành và các thông số kỹ thuật khác, dữ liệu sự cố, nhà mạng v.v...
 • Thông tin liên quan đến hỗ trợ khách hàng, như chi tiết được nhập trong biểu mẫu tự phục vụ hoặc liên hệ, nhật ký các buổi trò chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, ID người gọi, ghi âm cuộc gọi (có thể phải được chấp thuận trước, tùy từng trường hợp) hoặc ghi chú cuộc gọi, thời gian của các cuộc gọi, thư từ trao đổi với Grundfos v.v...
 • Chi tiết liên quan đến việc tham gia các chương trình và cuộc thi về tri ân khách hàng/quà tặng cho khách hàng, như chi tiết về số điểm thu được và cách tích lũy điểm, sử dụng điểm để chi tiêu, phần thưởng và giải thưởng giành được, số lượng lô hoặc vé trong các lần rút thăm, trả lời câu đố, tham gia trò chơi v.v...
 • Chi tiết liên quan đến việc tham gia vào mạng lưới hoặc cộng đồng được Grundfos tổ chức hoặc hỗ trợ, như chi tiết về các tương tác của bạn với Grundfos hoặc những người tham gia khác trong bối cảnh đó và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ cho mạng lưới/cộng đồng đó.
 • Thông tin giao dịch và/hoặc tài chính, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân, như chi tiết lập hóa đơn, chi tiết ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thông tin từ các cơ quan tín dụng v.v...
 • Chi tiết liên quan đến các chuyển tham quan tại Grundfos hoặc bất cứ nơi nào khác, trong phạm vi chúng tôi tổ chức một chuyến tham quan cho bạn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến tham quan và du lịch của bạn tại Grundfos, như lý do tham quan của bạn, và yêu cầu về chế độ ăn kiêng, chỗ ở, lộ trình đi lại, bản sao hộ chiếu (nếu được yêu cầu), địa chỉ nhà (nếu được yêu cầu), thông tin liên hệ khẩn cấp, ảnh và ảnh nhóm v.v...
 • Hoạt động trên các nền tảng của bên thứ ba có liên quan, như hoạt động truyền thông xã hội (theo sự chấp thuận/thiết lập của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội đó) và nền tảng của các đối tác kinh doanh của chúng tôi
 • Dữ liệu khảo sát và sự hài lòng của khách hàng, như câu trả lời cho các cuộc khảo sát, ý kiến đóng góp đối với Grundfos hoặc nhân viên của Grundfos v.v...

Dữ liệu cá nhân được trình bày ở trên sẽ chỉ được thu thập trong phạm vi phù hợp với mối quan hệ khách hàng của bạn và tương tác của bạn với Grundfos. Theo quy tắc chung, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn hoặc chủ lao động/đồng nghiệp của bạn, ví dụ, khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của bạn hoặc bạn mua một sản phẩm/dịch vụ từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ các dịch vụ của Grundfos (ví dụ, sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ đám mây) và các trang web Grundfos được bạn sử dụng (xem "Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos" và "khách truy cập trang web" để biết thêm chi tiết). Cuối cùng, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, như nền tảng truyền thông xã hội, trang web và đối tác kinh doanh của Grundfos hoặc từ các nguồn công khai.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, ví dụ, cho các ưu đãi phù hợp, cải tiến dịch vụ và hỗ trợ cho sản phẩm Grundfos của bạn và tăng công năng của các dịch vụ Grundfos. Nói cách khác, chúng tôi sử dụng và phân tích dữ liệu cá nhân để đảm bảo trải nghiệm khác hàng mang tính cá nhân hóa cho bạn, dựa trên sở thích và tương tác của bạn với Grundfos và liên tục cải thiện dịch vụ của Grundfos. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nội bộ tại Grundfos, bao gồm:

 • Quản lý sự thành công của khách hàng, tức là theo dõi, phân tích, quản lý và hỗ trợ các mối quan hệ với khách hàng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm;
 • Tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị và bán hàng, ví dụ, phân tích nhu cầu của khách hàng để hướng đến việc quảng cáo hoặc cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm/dịch vụ bổ sung cho danh mục sản phẩm hiện nay của bạn;
 • Tối ưu hóa và phát triển dịch vụ hỗ trợ;
 • Mục đích giao tiếp, ví dụ, phỏng vấn khách hàng hoặc kể chuyện;
 • Đào tạo nhân viên Grundfos, ví dụ, về hỗ trợ khách hàng hoặc bán hàng;
 • Sửa lỗi và bảo dưỡng kỹ thuật;
 • Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý mối quan hệ theo hợp đồng với khách hàng, bao gồm hành chính và ghi chép sổ sách;
 • Ngăn chặn lừa đảo và lạm dụng;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, kiểm soát xuất khẩu và hải quan hoặc thẩm tra chế tài; và
 • Giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng và chuẩn bị, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý.

Để thực hiện các mục đích trên và để hỗ trợ chung các mối quan hệ với khách hàng, chúng tôi kết hợp và làm phong phú dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được và chúng tôi sử dụng hệ thống lập hồ sơ và ra quyết định tự động. Vui lòng tham khảo "Lập hồ sơ và ra quyết định tự động" ở dưới, ví dụ, điều này đòi hỏi kết hợp tìm dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống quản lý mối quan hệ với khách hàng (CRM) của chúng tôi với dữ liệu từ hệ thống tiếp thị của chúng tôi hoặc chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu bán hàng với dữ liệu sử dụng sản phẩm hoặc làm phong phú dữ liệu bằng dữ liệu từ các bên thứ ba hoặc trí tuệ nhân tạo/học máy. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, thẩm tra chế tài

Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người sử dụng dịch vụ kỹ thuật số hoặc ứng dụng của Grundfos, bao gồm các sản phẩm vật lý có chức năng thông minh hoặc nếu bạn là người dùng được đăng ký với Grundfos (tạo tài khoản Grundfos), chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn. Vui lòng lưu ý rằng tất cả dữ liệu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ/ứng dụng sẽ là "dữ liệu cá nhân" theo GDPR. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ là dữ liệu có thể liên quan đến bạn với tư cách là một cá nhân đang được thu thập dữ liệu.

Cùng với các dữ liệu khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm:

 • Chi tiết cá nhân, như tên và họ của bạn, ID người dùng/đăng nhập và mật khẩu, ngôn ngữ bạn thường sử dụng, video/bản ghi âm thanh và hình ảnh của bạn (trong trường hợp hỗ trợ từ xa) v.v...
 • Chi tiết liên lạc, như địa chỉ (nơi làm việc), quốc gia cư trú/khu vực địa lý, số điện thoại, địa chỉ email v.v...
 • Thông tin liên quan đến công việc, như chủ lao động/công ty, lĩnh vực bạn quan tâm, chức vụ v.v...
 • Thông tin liên quan đến bán hàng, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân và thông tin này có thể được kết nối với bạn như một người dùng, như đơn đặt hàng đang chờ xử lý hoặc đăng ký mua hàng, lịch sử mua hàng/đặt hàng, lịch sử đăng ký mua hàng, lịch sử báo giá, địa chỉ giao hàng, giảm giá và ưu đãi v.v...
 • Thông tin liên quan đến sản phẩm, bảo hành và dịch vụ, như cơ sở cài đặt (sản phẩm và số seri, địa chỉ cài đặt), ngày cài đặt, trạng thái bảo hành, gia hạn bảo hành, thông tin sửa chữa và bảo trì, bao gồm trạng thái bảo dưỡng và tham quan bảo trì v.v...
 • Thông tin về cách sử dụng sản phẩm và trạng thái sản phẩm, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân như lưu lượng và áp lực nước, xả nước và nước thải, sử dụng điện, nhiệt độ, dữ liệu sử dụng khác, báo cáo lỗi, trạng thái bảo dưỡng, tham quan bảo trì đang xử lý, nhật ký sử dụng v.v...
 • Sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ như tương tác của bạn với các chức năng trong các ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau (bao gồm cách sử dụng tính năng, tìm kiếm sản phẩm, truy cập trang, thời gian dành cho các trang, số lần nhấn chuột hoặc chạm đã thực hiện, nội dung được nhập liệu v.v...), khả năng kết nối của sản phẩm, mức độ hoạt động liên quan đến dữ liệu (không hoạt động) trong bối cảnh của dịch vụ, nhật ký sự kiện, báo cáo được tạo hoặc chia sẻ, chi tiết về các ứng dụng hoặc chương trình đã tải xuống/cài đặt, địa chỉ IP, dữ liệu và số liệu về hiệu suất và chẩn đoán, dữ liệu phiên bản, loại thiết bị của bạn, hệ điều hành và các thông số kỹ thuật khác, dữ liệu sự cố, nhà mạng v.v...
 • Hoạt động trên các nền tảng của bên thứ ba, như hoạt động truyền thông xã hội (theo sự chấp thuận/thiết lập của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội đó) và nền tảng của các đối tác kinh doanh của chúng tôi (liên quan đến các dịch vụ cụ thể).
 • Dữ liệu vị trí, như vị trí người dùng.
 • Thông tin liên quan đến hỗ trợ khách hàng, như chi tiết được nhập trong biểu mẫu tự phục vụ hoặc liên hệ, nhật ký các buổi trò chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, ID người gọi, ghi âm cuộc gọi (có thể phải được bạn chấp thuận trước,) v.v...
 • Dữ liệu khảo sát và sự hài lòng của khách hàng, như câu trả lời cho các cuộc khảo sát, ý kiến đóng góp đối với Grundfos hoặc nhân viên của Grundfos v.v...

Dữ liệu cá nhân được trình bày ở trên sẽ chỉ được thu thập trong phạm vi phù hợp với việc sử dụng dịch vụ của bạn và tương tác của bạn với Grundfos. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn và thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (bao gồm các sản phẩm vật lý, ứng dụng, dịch vụ đám mây v.v...). Ví dụ về dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn là khi bạn tạo tài khoản Grundfos, bạn cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên lạc của bạn, ID người dùng/đăng nhập và thông tin chủ lao động và bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi chi tiết bổ sung (tùy chọn) như lĩnh vực bạn quan tâm. Một số dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được thu thập nếu bạn lựa chọn sử dụng các chức năng cụ thể như báo động hoặc báo cáo hoặc nếu bạn liên kết ứng dụng/sản phẩm của bạn với tài khoản Grundfos (nếu việc liên kết là tùy chọn). Cuối cùng, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, như đối tác kinh doanh của Grundfos hoặc tổ chức cung cấp/xử lý nước hoặc từ các nguồn công khai.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này để tăng giá trị cho bạn và cải thiện việc cá nhân hóa, ví dụ, các chức năng có thể tối ưu hóa việc sử dụng nước của bạn, tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng sản phẩm, thiết lập báo động cho bạn, gửi báo cáo cho bạn v.v.... Nếu bạn tạo tài khoản Grundfos, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn để chúng tôi sử dụng nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ cần tài khoản Grundfos (cũng xem “Khách hàng” và “Người nhận tài liệu tiếp thị”) để cung cấp cho bạn nội dung và gợi ý được cá nhân hóa dựa trên sở thích và tương tác của bạn với Grundfos và liên tục cải thiện dịch vụ của Grundfos và trải nghiệm người dùng.

Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích nội bộ tại Grundfos. Các mục đích chính bao gồm:

 • Quản lý sự thành công của khách hàng, tức là theo dõi, phân tích, quản lý và hỗ trợ các mối quan hệ với khách hàng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm;
 • Tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị và bán hàng dựa trên kiến thức về hành vi của người dùng và cách sử dụng dịch vụ;
 • Tối ưu hóa và phát triển dịch vụ hỗ trợ;
 • Mục đích giao tiếp, ví dụ, phỏng vấn khách hàng hoặc kể chuyện;
 • Đào tạo nhân viên Grundfos, ví dụ, về hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật hoặc bán hàng;
 • Sửa lỗi và bảo dưỡng kỹ thuật;
 • Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý mối quan hệ theo hợp đồng với khách hàng, bao gồm hành chính và ghi chép sổ sách;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, luật tuân thủ sản phẩm hoặc luật bảo vệ dữ liệu; và
 • Giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng và chuẩn bị, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý.

Để thực hiện các mục đích trên, chúng tôi kết hợp và làm phong phú dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được và chúng tôi sử dụng hệ thống lập hồ sơ và ra quyết định tự động. Vui lòng tham khảo "Lập hồ sơ và ra quyết định tự động" ở dưới, ví dụ, điều này đòi hỏi chúng tôi kết hợp dữ liệu từ các sản phẩm hoặc ứng dụng khác nhau hoặc chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu bán hàng với dữ liệu sử dụng sản phẩm (xem “Khách hàng” và “Người nhận tài liệu tiếp thị”) hoặc làm phong phú dữ liệu bằng dữ liệu từ các bên thứ ba hoặc trí tuệ nhân tạo/học máy

Nhà cung cấp

Nếu bạn hoặc chủ lao động của bạn là nhà cung cấp của Grundfos hoặc nhà thầu phụ cho nhà cung cấp của Grundfos, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn để đảm bảo mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi hoạt động hiệu quả và trơn tru.

Cùng với các dữ liệu khác, dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm:

 • Chi tiết cá nhân, như tên và họ của bạn, tên người dùng/đăng nhập và mật khẩu (nếu áp dụng), chữ ký, ngôn ngữ bạn thường sử dụng v.v...
 • Chi tiết liên lạc, như địa chỉ (nơi làm việc), quốc gia cư trú/khu vực địa lý, số điện thoại, địa chỉ email v.v...
 • Thông tin liên quan đến công việc, như ngành nghề bạn làm việc, chức vụ, chủ lao động, mối quan hệ với các bên khác, tình trạng giấy phép lao động, trình độ học vấn và các khóa học/chứng nhận đã hoàn thành (nếu phù hợp) v.v...
 • Thông tin liên quan đến nhà cung cấp, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân, như thư từ qua email, lịch sử nhà cung cấp với Grundfos, tham khảo, đánh giá hiệu quả, tham gia sự kiện hoặc hội chợ thương mại v.v...
 • Thông tin giao dịch và/hoặc tài chính, trong phạm vi thông tin này chứa dữ liệu cá nhân như chi tiết lập hóa đơn, chi tiết ngân hàng, thông tin từ các cơ quan tín dụng v.v...
 • Chi tiết liên quan đến các chuyển tham quan hoặc làm việc tại Grundfos hoặc bất cứ nơi nào khác, trong phạm vi chúng tôi tổ chức một chuyến tham quan cho bạn hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến tham quan và du lịch của bạn tại Grundfos hoặc nếu bạn thực hiện công việc tại địa điểm của Grundfos hoặc thay mặt cho Grundfos tại các địa điểm khác, như lý do tham quan của bạn (bao gồm cả chi tiết công việc), và yêu cầu về chế độ ăn kiêng, chỗ ở, lộ trình đi lại, bản sao hộ chiếu (nếu được yêu cầu), địa chỉ nhà (nếu được yêu cầu), thông tin liên hệ khẩn cấp, ảnh và ảnh nhóm v.v..
 • Dữ liệu khảo sát nhà cung cấp như câu trả lời cho các cuộc khảo sát, ý kiến đóng góp đối với Grundfos hoặc nhân viên của Grundfos v.v...

Dữ liệu cá nhân được trình bày ở trên sẽ chỉ được thu thập trong phạm vi phù hợp với mối quan hệ nhà cung cấp của bạn và tương tác của bạn với Grundfos. Theo quy tắc chung, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn hoặc chủ lao động/đồng nghiệp của bạn, ví dụ, khi bạn cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên lạc của bạn hoặc chúng tôi thiết lập quan hệ kinh doanh với bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (xem “Khách truy cập trang web” và nếu bạn có tài khoản Grundfos, cũng xem “Người dùng dịch vụ kỹ thuật số của Grundfos”). Cuối cùng, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, như đối tác kinh doanh của Grundfos hoặc từ các nguồn công khai.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để hợp tác, lập kế hoạch, quản lý, xử lý hóa đơn hàng ngày v.v.... Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, liên quan đến các chế tài hoặc sáng kiến chống rửa tiền/chống tham nhũng hoặc tuân thủ chính sách của Grundfos để ngăn chặn gian lận và lạm dụng, để quản lý và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và/hoặc chuẩn bị, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Grundfos, ví dụ, thẩm tra chế tài hoặc để đảm bảo tuân thủ bộ quy tắc ứng xử của nhà cung cấp của chúng tôi.

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của Grundfos

Theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi áp dụng các cơ sở pháp lý khác nhau khi chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể:

 • Trong một số trường hợp, chúng tôi cần bạn chấp thuận (Điều 6(1)(a) của GDPR), ví dụ, bạn chấp thuận nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi (nhưng xin lưu ý rằng theo luật pháp trong nước, một số khu vực pháp lý có thể dựa trên việc bạn từ chối nhận email, thay vì đồng ý nhận email) hoặc bạn chấp nhận cookie trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự chấp thuận không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý mà chúng tôi thực hiện trước khi rút lại sự chấp thuận đó hoặc xử lý dữ lueuej dựa trên cơ sở pháp lý khác, ngoài sự chấp thuận của bạn.
 • Nếu bạn là khách hàng, người dùng dịch vụ kỹ thuật số, nhà cung cấp hoặc người dùng đã đăng ký của Grundfos, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thường sẽ phải được lập thành hợp đồng với bạn (bao gồm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và/hoặc bất cứ hợp đồng nào được ký kết với chủ lao động của bạn) hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn (Điều 6(1)(b) của GDPR). Ví dụ, đây là trường hợp khi chúng tôi cho phép bạn sử dụng các chức năng thông minh của máy bơm, nếu bạn có quyền truy cập vào ứng dụng hoặc dịch vụ đám mây, khi chúng tôi xử lý thông tin khách hàng và nhà cung cấp trong các hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để đảm bảo quản lý nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc khi bạn tham gia một sự kiện do chúng tôi tổ chức. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn dịch vụ cụ thể (ví dụ, quyền truy cập vào ứng dụng/trang web hoặc sử dụng chức năng thông minh).
 • Chúng tôi phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nghĩa vụ ghi sổ/lưu giữ hồ sơ, nghĩa vụ liên quan đến thuế và hải quan, nghĩa vụ liên quan đến trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu v.v.... Vì lý do này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ đó (Điều 6(1)(c) của GDPR).
 • Cuối cùng, trong một số bối cảnh, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của Grundfos (Điều 6(1)(f) của GDPR). Ví dụ, đây là trường hợp khi chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các dịch vụ của mình (sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số như ứng dụng, dịch vụ đám mây và trang web) để phân tích cách sử dụng và hành vi/tương tác của khách hàng, sau đó chúng tôi sử dụng để tạo ra giá trị cho cả khách hàng/người dùng và Grundfos bằng cách cải thiện các dịch vụ của chúng tôi (tính năng bổ sung, tối ưu hóa hiệu suất, trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa, bảo dưỡng kỹ thuật v.v...). Chúng tôi cũng dựa vào lợi ích hợp pháp của mình khi sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa các sáng kiến khác về tiếp thị, bán hàng và khách hàng thông qua việc lập hồ sơ, lựa chọn kênh tiếp thị/bán hàng v.v.... Đây cũng là trường hợp khi chúng tôi mời bạn tham gia một cuộc khảo sát hoặc khi chúng tôi tìm cách chuẩn bị, thực hiện hoặc biện hộ trước các khiếu nại pháp lý. Các mục đích nội bộ được liệt kê ở trên theo từng danh mục đều dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, trừ khi được quy định cụ thể dựa trên hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý. Những lợi ích hợp pháp này được coi là không bị ảnh hưởng bởi lợi ích hoặc quyền lợi cơ bản và quyền tự do của bạn với tư cách là cá nhân được thu thập dữ liệu. Về vấn đề này, chúng tôi nhấn mạnh rằng việc chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình cũng có lợi cho bạn với tư cách là khách hàng, người dùng, người nhận tài liệu tiếp thị , nhà cung cấp và khách truy cập trang web. Nếu bạn muốn biết thêm về cách dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ bên dưới.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một mục đích ngoài mục đích thu nhập dữ liệu cá nhân ban đầu nếu điều này là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định (ví dụ, chuyển tranh chấp đến tòa án hoặc cơ quan tố tụng hình sự), nếu bạn đã chấp thuận việc xử lý tương ứng, hoặc nếu việc xử lý là hợp pháp.

 

Cách chúng tôi chia sẻ và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả ở trên. Các danh mục người nhận chính là:

 • Các công ty khác trong Tập đoàn Grundfos.
 • Các đối tác kinh doanh của Grundfos (ví dụ, nhà cung cấp, đối tác bán hàng và tiếp thị (bao gồm cả nền tảng truyền thông xã hội), đối tác dịch vụ kỹ thuật số và Internet vạn vật, đối tác hậu cần, nhà tổ chức sự kiện, khách hàng của Grundfos liên quan đến dịch vụ cụ thể (ví dụ, công trình cấp nước, cơ sở xử lý nước hoặc nhà cung cấp dịch vụ sưởi khu vực) v.v...).
 • Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và bộ xử lý dữ liệu thay mặt cho Grundfos, ví dụ, dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ công nghệ thông tin, dịch vụ đám mây, dịch vụ quản lý người dùng v.v...
 • Những người nhận khác hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Grundfos, ví dụ, chuyên gia tư vấn và cố vấn của Grundfos, đối tác thẩm tra chế tài v.v...
 • Các bên thứ ba được ủy quyền khác, những người có thể cần truy cập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân nếu được luật áp dụng yêu cầu hoặc cho phép (ví dụ, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền khác, tòa án, hội đồng trọng tài, luật sư v.v...).
 • Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn hoặc chia sẻ nó với các bên thứ ba không liên quan.

Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho các quốc gia bên ngoài EU/EEA. Grundfos đảm bảo rằng việc chuyển giao đó sẽ được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng. Điều này đòi hỏi bất cứ bên nào nằm ngoài EU/EEA (và các quốc gia phải tuân thủ quy định về mức độ bảo vệ dữ liệu của EU) sở hữu dữ liệu cá nhân của bạn đều phải đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp, ví dụ, bằng cách ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU.

Nếu bạn nằm ngoài EU/EEA, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho các quốc gia trong EU/EEA hoặc bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực đảm bảo tuân thủ các yêu cầu trong nước khi chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới

 

Lập hồ sơ và ra quyết định tự động

Chúng tôi sử dụng hệ thống lập hồ sơ (phân tích hoặc dự đoán tự động dựa trên hồ sơ của bạn hoặc các danh mục tương tự của các cá nhân) và ra quyết định tự động để cung cấp cho bạn nội dung và tương tác giá trị gia tăng. Ví dụ, đây có thể là các ưu đãi, quảng cáo mang tính cá nhân hóa và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi tin rằng sẽ đem đến giá trị lớn hơn cho bạn so với các tài liệu tiếp thị chung. Cũng có thể cần xác định điều gì, khi nào và làm thế nào để chúng tôi có thể tương tác với bạn để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng hoặc người dùng của bạn, ví dụ, khi nào cần cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan, cá nhân hóa trang chủ của bạn hoặc trải nghiệm Trung tâm Sản phẩm Grundfos v.v.... Như trình bày ở trên, điều này đòi hỏi chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu có trong, ví dụ, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của chúng tôi cùng với các chi tiết về lịch sử mua hàng, ứng dụng sản phẩm hoặc việc sử dụng dịch vụ khác, lịch sử dịch vụ, tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, hoạt động truyền thông xã hội v.v... để hiểu rõ hơn hành vi và nhu cầu của bạn với tư cách là khách hàng hoặc người dùng.

Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ ẩn danh và tổng hợp dữ liệu khi thực hiện phân tích và thống kê.

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cì mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả việc lập hồ sơ liên quan đến tiếp thị trực tiếp đó và bạn cũng có thể có quyền phản đối trong các trường hợp khác. Trong phạm vi bạn phải tuân thủ quyết định chỉ dựa trên việcxử lý tự động, dẫn đến tác động pháp lý liên quan đến bạn hoặc có ảnh hưởng tương tự và nghiêm trọng đến bạn, bạn có quyền nhận sự can thiệp từ con người. Vui lòng tham khảo “Quyền của bạn” ở dưới.

 

Giữ lại dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích nêu trên sẽ chỉ được lưu trữ khi cần thiết cho mục đích liên quan. Ví dụ:

 • Khi đăng ký tài khoản Grundfos, bạn sẽ nhận được một email xác thực tài khoản và không quá hai email nhắc nhở. Nếu bạn chưa xác thực tài khoản của mình sau 7 ngày, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa. Thêm vào đó, nếu bạn không hoạt động tài khoản trong hai năm (24 tháng), tài khoản Grundfos của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa. Trước khi xóa, bạn sẽ nhận được hai email nhắc nhở sau 23 tháng không sử dụng.
 • Nếu bạn là khách hàng hoặc nhà cung cấp, hoặc nếu chủ lao động của bạn là khách hàng hoặc nhà cung cấp, chúng tôi sẽ lưu giữ chi tiết liên lạc của bạn miễn là chúng tôi duy trì mối quan hệ với bạn. Khi mối quan hệ này không được duy trì, dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ thêm một khoảng thời gian để đảm bảo rằng chúng tôi có thể thiết lập lại mối quan hệ, nếu cần hoặc miễn là theo yêu cầu của luật áp dụng và miễn là cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng bất cứ nghĩa vụ còn lại nào theo hợp đồng.
 • Nếu trước đây bạn là người dùng các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian phù hợp sau khi bạn dừng sử dụng dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo khả năng tích hợp, chất lượng và sự phù hợp của các dịch vụ kỹ thuật số nếu bạn lựa chọn sử dụng lại dịch vụ kỹ thuật số sau đó. Chúng tôi sẽ thiết lập khoảng thời gian giữ lại dữ liệu dựa trên những gì chúng tôi tin là khoảng thời gian thực tế cho người dùng sử dụng lại dịch vụ.
 • Dữ liệu cá nhân liên quan đến tài chính, giao dịch, thuế/hải quan và tuân thủ (như chi tiết lập hóa đơn, khoản thanh toán đã nhận hoặc đã trả, kết quả sàng lọc chế tài v.v...) sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian được luật áp dụng yêu cầu hoặc khoảng thời gian cần thiết để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Các cuộc gọi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và ID người gọi sẽ được lưu trữ trong ba tháng. Để lưu giữ hồ sơ về các lần mua hàng và các thỏa thuận được ký kết, nhật ký hoặc bản ghi có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài hơn nếu bạn đã mua một sản phẩm hoặc dịch vụ qua điện thoại.

Nếu có hoặc dự kiến có hành động tố tụng hoặc kỷ luật, dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ cho đến khi kết thúc hành động đó, bao gồm bất cứ khoảng thời gian kháng cáo nào có thể được sử dụng, và sau đó sẽ bị xóa hoặc lưu trữ.

Khi dữ liệu cá nhân bị xóa, dữ liệu (bao gồm cả thông tin hành vi) có thể được lưu giữ ở dạng ẩn danh, không cho phép người khác nhận dạng được bạn.

 

Quyền lợi của bạn

Bạn luôn có những quyền sau:

Quyền rút lại chấp thuận: Nếu bạn đã chấp thuận tham gia vào bất cứ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào, bạn có thể rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Việc rút lại đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý được thực hiện trước khi rút lại chấp thuận hoặc xử lý dựa trên cơ sở pháp lý ngoài sự chấp thuận của bạn.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn và theo luật áp dụng, bao gồm cả GDPR, bạn cũng có thể hưởng lợi từ các quyền dưới đây.

Quyền truy cập: Bạn có thể có quyền được chúng tôi xác nhận về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được xử lý hay không, và trong trường hợp đó, yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Thông tin truy cập bao gồm mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân liên quan và người nhận hoặc danh mục người nhận đã hoặc sẽ được tiết lộ dữ liệu cá nhân, cùng các thông tin khác. Tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và lợi ích của các cá nhân khác có thể hạn chế quyền truy cập của bạn. Bạn có thể có quyền nhận một bản sao của dữ liệu cá nhân đang được xử lý. Đối với các bản sao khác do bạn yêu cầu, chúng tôi có thể tính một mức phí hợp lý dựa trên chi phí hành chính.

Quyền sửa chữa: Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa mọi dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bạn. Tùy thuộc vào mục đích xử lý, bạn có thể có quyền hoàn chỉnh dữ liệu cá nhân chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc đưa ra một cam kết bổ sung.

Quyền xóa bỏ ("quyền được lãng quên"): Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền được chúng tôi việc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và chúng tôi có thể có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân đó.

Quyền hạn chế xử lý: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền được chúng tôi hạn chế về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, dữ liệu tương ứng sẽ được xác định và chỉ được xử lý bởi chúng tôi nhằm một số mục đích nhất định.

Quyền phản đối: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình huống cá nhân của bạn hoặc, nếu dữ liệu cá nhân được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền chuyển đổi dữ liệu: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc bằng máy và bạn có thể có quyền truyền dữ liệu này đến một bên thứ ba mà không gặp cản trờ từ chúng tôi.

Quyền khiếu nại: Nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm GDPR, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát, đặc biệt tại EU hoặc quốc gia thành viên của EEA, nơi bạn cư trú, làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm bị cáo buộc. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát nơi bạn sống cũng có thể được áp dụng bên ngoài EU/EEA, tùy thuộc vào vị trí của bạn.

 

Cán bộ bảo vệ dữ liệu và thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chính sách về quyền riêng tư này hoặc việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất cứ quyền nào trong số các quyền của bạn được trình bày ở trên, bạn có thể liên hệ với Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Đan Mạch, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

Trong trường hợp công ty bán hàng Grundfos nơi bạn sống là một bên đồng kiểm soát dữ liệu cùng với Grundfos Holding A/S, có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của công ty bán hàng nơi bạn sống ở đây.

Một số công ty trong Tập đoàn Grundfos đã chỉ định cán bộ bảo vệ dữ liệu (DPO). Có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ ở đây.

Thay đổi chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc bổ sung chính sách về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Trong phạm vi những thay đổi chính sách vềquyền riêng tư được coi là trọng yếu và quan trọng, bạn sẽ được thông báo về những thay đổi đó, ví dụ qua email hoặc trên trang web của chúng tôi. Chính sách về quyền riêng tư có hiệu lực tại bất cứ thời điểm nào đều sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi.