Khách hàng
 

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG VỀ MÁY BƠM THOÁT NƯỚC 3 PHA GRUNDFOS UNILIFT APB VÀ TRẠM BƠM DÂNG 3 PHA MULTILIFT MSS

Thông báo này để thông báo cho bạn về một cảnh báo an toàn về máy bơm 3 pha Grundfos UNILIFT APB và trạm bơm dâng 3 pha Grundfos MULTILIFT MSS

Dựa trên các cuộc kiểm tra của chính chúng tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng trong nhiều trường hợp, các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy cơ điện giật. Không chạm vào máy bơm hoặc trạm bơm dâng đang có điện.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ là máy bơm 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49 năm 2016 đến tuần 37 năm 2017 và trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27 năm 2012 đến tuần 37 năm 2017 mà có thể gây nguy hiểm, do thiết kế của các mẫu máy bơm khác khác với các mẫu máy bơm bị ảnh hưởng. Vui lòng sử dung hướng dẫn đính kèm để xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Grundfos khuyến cáo bạn kiểm tra xem bạn có máy bơm thoát nước 3 pha UNILIFT APB hay trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS. Nếu bạn có, liên hệ ngay lập tức với thợ lắp đặt hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos để được thay thế hoặc sửa chữa.

 

Nếu bạn có một trong các sản phẩm được sản xuất trong các giai đoạn đã trình bày ở trên:

1. Không chạm vào máy bơm khi được nối với lưới điện.
2. Nếu bạn muốn kiểm tra sản phẩm, bạn phải rút nguồn sản phẩm ra khỏi lưới điện.
3. Nếu bạn không biết cách rút nguồn máy bơm hoặc trạm bơm dâng khỏi lưới điện, liên hệ ngay lập tức với thợ lắp đặt hoặc Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos để kiểm tra và lên lịch hẹn thay thế hoặc sửa chữa.
4. Grundfos sẽ thay thế hoặc sửa chữa máy bơm thoát nước 3 pha UNILIFT APB hoặc trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS miễn phí.
5. Nếu bạn có ứng dụng di động, không sử dụng ứng dụng di động đó.

Nếu bạn có các thắc mắc khác, bạn có thể liên hệ Đối tác Dịch vụ Ủy quyền của Grundfos hoặc thợ lắp đặt.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể xảy ra, nhưng sự an toàn, trách nhiệm và độ tin cậy là ưu tiên số một của chúng tôi.

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống

 

Câu hỏi và Câu trả lời

Truy cập Q & A