Nhà bán buôn

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG VỀ MÁY BƠM THOÁT NƯỚC 3 PHA GRUNDFOS UNILIFT APB VÀ TRẠM BƠM DÂNG 3 PHA MULTILIFT MSS

Thông báo này để thông báo cho bạn về một cảnh báo an toàn và chúng tôi cần bạn hỗ trợ ngay lập tức.

Grundfos đã đưa ra cảnh báo an toàn về máy bơm 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49 năm 2016 đến tuần 37 năm 2017 và trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27 năm 2012 đến tuần 37 năm 2017.

Dựa trên các cuộc kiểm tra của chính chúng tôi, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng trong nhiều trường hợp, các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể gây nguy cơ điện giật.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ là sản phẩm được sản xuất trong các giai đoạn đã đề cập mà có thể gây nguy cơ mất an toàn, do thiết kế trong từng mẫu máy bơm là khác nhau. Vui lòng tìm hướng dẫn đính kèm về cách xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Do các sản phẩm này đã được bạn bán trước đây, chúng tôi theo đây cần bạn giúp đỡ và hỗ trợ ngay lập tức trong việc đảm bảo tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng đều sẽ được xác định và thay thế và/hoặc sửa chữa sớm nhất có thể.

Là nhà bán buôn của Grundfos, bạn được khuyến cáo:

- Ngừng bán các sản phẩm bị ảnh hưởng và trả lại cho Grundfos. Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm thay thế sớm nhất có thể.

- Giúp xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng đã bán.

- Liên hệ thợ lắp đặt bằng thư đính kèm.

Về quy trình sửa chữa và thay thế, vui lòng xem hướng dẫn chi tiết ở dưới.Chúng tôi cần bạn giúp đỡ:

Để tiếp cận với tất cả các khách hàng đã mua sản phẩm, chúng tôi cần bạn hỗ trợ.

1: Vui lòng kiểm tra cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn về thợ lắp đặt đã mua sản phẩm.

Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819

Grundfos MULTILIFT P/N: Các thiết bị hoàn chỉnh: 97901027, 97901029, 98714824 (chỉ bán tại Trung Quốc), 97901061, 97901063, 98721203

Có các động cơ được lắp ráp này: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

2: Vui lòng gửi thư đính kèm đến thợ lắp đặt liên quan.

Thay vào đó, nếu bạn gửi cho chúng tôi thông tin liên hệ của thợ lắp đặt, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với thợ lắp đặt, nếu thuận tiện cho bạn.

Cách khắc phục:

1: Grundfos sẽ triệu hồi, thay thế hoặc sửa chữa tất cả các máy bơm 3 pha UNILIFT APB được sản xuất từ tuần 49, năm 2016 đến tuần 37, năm 2017. Các quy trình này đều miễn phí đối với người dùng cuối và Grundfos sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc thay thế sản phẩm này.

Đối với các trạm bơm dâng 3 pha MULTILIFT MSS được sản xuất từ tuần 27, năm 2012 đến tuần 37, năm 2017, Grundfos sẽ sửa chữa hoặc thay thế động cơ. Grundfos sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc thay thế này.

2: Grundfos sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng, nhà phân phối, thợ lắp đặt và người dùng cuối có liên quan về việc các sản phẩm được sản xuất trong các giai đoạn được trình bày ở trên có thể gây nguy cơ điện giật trong một số trường hợp nhất định.

3: Grundfos cũng sẽ thông báo về cảnh báo an toàn trên các trang web Grundfos có liên quan và các kênh thông tin khác, và đề xuất hỗ trợ thêm và cung cấp thêm thông tin.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể xảy ra, nhưng sự an toàn, trách nhiệm và độ tin cậy là ưu tiên số một của chúng tôi.

Xin nhớ rằng do rủi ro an toàn và tính cấp bách, chúng tôi hy vọng rằng bạn, với tư cách là một đối tác quan trọng và tin cậy của chúng tôi, sẽ thực hiện các hành động cần thiết để xử lý vấn đề này ngay lập tức.

 

Tải xuống hướng dẫn xác định các sản phẩm bị ảnh hưởng

Tải xuống

 

Câu hỏi và Câu trả lời

Truy cập Q & A