Učenje

Sa godinama korištenja, pumpama se povećavaju troškovi rada

Što pumpe duže rade, performanse im se smanjuju. Sa manjom efikasnošću povećavaju se troškovi energije i ovaj proces je neizbježan. Često, vodovodi ovo ne primjećuju niti uzimaju u obzir – ako podzemne vode zadovoljavaju potrebe, u čemu je problem?

Realnost je da su koristi od troškova očigledne samo ako vodovod ima tačne podatke. Nije dovoljno provjeriti natpisnu pločicu pumpe ili pretpostaviti da su krive stare pumpe i dalje iste. Grundfos obezbjeđuje online generator krive koji vam omogućava generiranje trenutne Q/H i krive efikasnosti za lako poređenje sa krivom pumpe pri instalaciji.

Generator GPC krive je dostupan u Grundfos Product Center-u

Ako ne možete pristupiti potrebnim mjerenjima, vaš bušač bunara će vam pomoći.

Korak 1: Zabilježite informacije o pumpi i generirajte originalnu krivu pumpe iz GPC

Korak 2: Izmjerite protok (Q), ispusni pritisak (H), nivo vode i snagu (P1) pri maksimalnoj brzini pumpe (ako koristite VFD), slijedećim redoslijedom:

a. Sa zatvorenim ventilom (statički nivo vode), imajte na umu da pumpi ne treba dozvoliti da radi duže od 30 sekundi pri nultom toku. Nivo vode na nultom toku treba se mjeriti bez rada pumpe.

b. Izmjerite i ponovite sa još nekoliko tačaka sa različitim protocima (koristite ventil da biste promjenili protok) i uvijek dozvolite vrijeme poravnanja za novi, dinamički nivo vode. Što više tačaka unesete, to je veća preciznost.

Korak 3: Iz podataka se generira druga kriva za poređenje sa originalnom krivom pumpe. Generira se PDF izvještaj koji pokazuje pad efikasnosti i potencijalne uštede.

• Često, kada se posmatraju pumpe od 5 do 10 godina i starije, uštede će biti toliko značajne da će se zbog njih isplati izvlačenje pumpe i provjera razloga opadanja efikasnosti.

• Ako je uzrok začepljenje ili gubitak pritiska zbog curenja ili mehaničkog kvara, onda jednostavna popravka ili čišćenje može ponovo dovesti efikasnost do optimalnog nivoa.

• Ako starost pumpe i stepen pada radne tačke znače da su dodatni troškovi neizbježni, potrebno je ulaganje u novu, zamjensku pumpu. Vrijeme otplate je često iznenađujuće razumno.

• Ako trenutno ne posjedujete Grundfos pumpu, možete koristiti Grundfos Pump Audit da identificirate potrošnju energije i potencijalnu uštedu energije, kao i da dobijete preporuke za postizanje što veće uštede energije.

Razgovarajte sa vašim bušačem bunara ili sa svojim Grundfos predstavnikom kako  bi razumjeli više o prednostima održavanja visoke efikasnosti pumpe

Q = Protok

H = Pritisak

(koristite senzor nivoa za mjerenje HSTATIC i HDYNAMIC )

HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE + HFRICTION**

*:Bez protoka, HDYNAMIC je isti kao HSTATIC

**: Kupac odlučuje da li da računa HFRICTION

(HFRICTION je gubitak u cijevima zbog trenja od pumpe do manometra. Koristite „kalkulator gubitka zbog trenja cijevi“ u GPC pod „Alati“)

Vodič korak po korak za izračunavanje pada efikasnosti

1. U Grundfos Product Centeru (product-selection.grundfos.com), pronađite svoju postojeću SP pumpu popunjavanjem punog naziva pumpe u polju 'PRETRAŽI':

 

2. Kada imate postojeće informacije o pumpi na ekranu, kliknite na „prikaži napredne opcije“, a zatim na „druge krive“, a zatim na „ubaci svoju krivu“:

 

3. Pojavljuje se slijedeći ekran, tu trebate popuniti vrijednosti QH i P1:

 

 4. Kada unesete vrijednosti za Q, H i P1 i kliknete na „generiraj pdf“, dodobit ćete slijedeći izveštaj. Isprekidana linija pokazuje pad performansi i promjenjenu potrošnju energije:

 

Zaključak: Kriva pokazuje da je za održavanje protoka od 17m3 potrošnja energije povećana za 1 kW. Uz potrebu za pumpanjem od 9 sati dnevno, to je jednako 3.285 kWh tokom jedne godine, ili povećanje potrošnje energije od 16%.

Kako napraviti odabir pumpe sa bilo kojeg mjesta

Bilo da ste u uredu, na radnom mjestu ili na putu, izbor pumpe bi trebao biti jednostavan. Možete pristupiti informacijama o pumpi i inženjerskim alatima koji su vam potrebni za bilo koji zadatak u Grundfos Product Center.