1 pamučna majica 2500 litara

Izvor: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption Link: 21.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Link: https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt (2013)

1 par traperica 8000 litara

Izvor: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption Link: 21
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
Link: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/personal-water-footprint/

1 avokado 227 litara

Izvor: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products Link: 20
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf
Link: https://waterfootprint.org/en/about-us/news/news/grace-launches-new-water-footprint-calculator/

1 boca vina 768 litara

Izvor: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products Link: 16
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

Otisak vode

Kroz proizvodnju i potrošnju hrane i robe trošimo najviše vodenih resursa
Izvor: Svjetsko vijeće za vode i Ujedinjene nacije za vodu UNESCO-IHE Institut za potrošnju vode

Pristup sigurnoj vodi

2,2 milijarde ljudi živi bez pristupa sigurnoj vodi, od čega većina živi u najmanje razvijenim zemljama.
Izvori: Unicef i WHO, 2019. Napredak u pristupu pitkoj vodi, sanitarnoj zaštiti i higijeni: 2000-2017, str. 6
Sigurni pristup vodi: Pitka voda iz kvalitetnog izvora vode koji se nalazi u zaštićenom objektu, dostupna uvijek prema potrebi i bez fekalne i prioritetne kemijske kontaminacije („kvalitetni“ izvori uključuju: vodu iz cjevovoda, bušotine ili bunari, zaštićeni iskopani bunari, zaštićeni izvori, kišnica i pakovana ili isporučena voda).

Pristup osnovnoj vodi

785 miliona ljudi živi bez osnovnog pristupa vodi.
Izvori: Unicef i WHO, 2019. Napredak u pristupu pitkoj vodi, sanitarnoj zaštiti i higijeni: 2000-2017, str. 6
Osnovni pristup vodi: Pitka voda iz kvalitetnog izvora, pod uslovom da vrijeme sakupljanja ne traje duže od 30 minuta uključujući i vrijeme čekanja

1,000 djece mlađe od 5 godina svaki dan umre od posljedica opasne vode za piće

Izvor: Prüss-Ustün i dr., 2014. Bolesti zbog zagađene vode i loše higijene u sredinama sa niskim i srednjim prihodima: retrospektivna analiza podataka iz 145 zemalja, str. 1
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10,1111/tmi.12329
Izvor: WWAP (Svjetski program ocjenjivanja kvalitete vode Ujedinjenih Nacija). 2017. Izvještaj o svjetskom razvoju vode za 2017. godinu. Otpadne vode: Neiskorišteni resursi. Pariz, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Link: https://www.unicef.org/media/media_68359.html
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Do 80% svih otpadnih voda se vraća u prirodu bez pravilnog pročišćavanja.

Izvor: WWAP (Svjetski program ocjenjivanja kvalitete vode Ujedinjenih Nacija). 2017. Izvještaj o svjetskom razvoju vode za 2017. godinu. Otpadne vode: Neiskorišteni resursi. Pariz, UNESCO, str. 2
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153
Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/

Urbanizacija

Do 2050. godine očekuje se da će dodatnih 2,5 milijardi ljudi živjeti u gradovima, što čini 70% stanovništva. 90% ovog povećanja očekuje se u Africi i Aziji.
Izvor: Ujedinjene nacije, Odjeljenje za ekonomska i socijalna pitanja
Link: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html

Kao što je i očekivano, do 2030. godine doći će do razlike u opskrbi i potražnji slatke vode od 40%

Izvor Svjetska banka (2018).
Link: http://www.worldbank.org/en/topic/water/overview

Gradovi gube do 60% vode

Izvor: GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Potrošnja energije za hlađenje prostora gotovo se udvostručila od 2000. godine

Izvor: Međunarodna agencija za energiju (IEA) Energetska efikasnost 2018. - Analiza i prognoze do 2040. godine. IEA Market Report Series, šesto izdanje Link: 92
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018
Link: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/cooling

Klimatske promjene uzrokovat će obilnije kiše što će dovesti do poplava i prodora morske vode

Izvor: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. Izvještaj o svjetskom razvoju vode za 2018. godinu. Rješenja iz prirode za izazove vodoopskrbe. Pariz, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424
Izvori: Svjetski program procjene potrošnje vode Ujedinjenih nacija, OECD 2016, Finansijsko upravljanje rizikom od poplave, Integrirani program upravljanja sušom Svjetske meteorološke organizacije)

London i Mexico City polako ostaju bez vode

Izvor: Plavi krug:: Zeropolis - Veliki gradovi, malo vode
Link: https://www.circleofblue.org/zeropolis/
Izvor: W12 Kongres
Link: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

Potrošnja vode u industriji danas čini 20% od ukupne potrošnje vode

Izvor: UNESCO (2012) Izvještaj Ujedinjenih nacija o svjetskom razvoju u upravljanju vodama: upravljanje vodama u okolnostima nesigurnosti i rizika
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644
Link: http://www.fao.org/aquastat/en/overview/methodology/water-use

Globalno gledano, gubimo u prosjeku 30% od ukupne ispumpane slatke vode

Izvor: Kvantificirajući globalni problem prihoda od vode, R. Liemberger i A. Wyatt, str. 834
Link: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problemtailpdf.pdf?

Nestašica vode u Meksiko Sitiju

Izvor: Plavi krug: Poplave i nestašica vode močvare Mexico City
Link: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/
Izvor: W12 Kongres
Link: https://www.w12-congress.com/about-the-w12/

Do 2050. godine predviđa se da će 40% svjetske populacije živjeti pod pritiskom nestašice vode

Izvor: UNWD 2020
Link: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/

Poplave pogađaju oko 250 milijuna ljudi širom svijeta i uzrokuju gubitke od 40 milijardi USD na godišnjoj razini.

Izvor: OECD 2016 - Finansijsko upravljanje rizicima od poplava, str. 9
Link: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Nekoliko primjera vode bez prihoda (NRW) po zemljama su:

Ujedinjeno Kraljevstvo 21%, Meksiko 40%, Sjedinjene Države 20%, Švedska 40%, Liberija 49%, Armenija 83%, Kina 21% i Venezuela 62%.
Izvor: R. Liemberger; A. Wyatt: Kvantificirajući globalni problem prihoda od vode, Dodatak
Veza: https://www.researchgate.net/profile/Alan_Wyatt/publication/326238463_Quantifying_the_global_non-revenue_water_problem/links/5e9df9e54585150839ef34b8/Quantifying-the-global-non-revenue-water-problemtailpdf.pdf?

Emisije i klimatske promjene

Proizvodnja energije uzrok je 80% emisije CO2 2 - zbog toga ima kritičnu ulogu u klimatskim promjenama.
Izvor: Voda Ujedinjenih nacija
Izvor: Svjetski institut za resurse
Veza https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector

Ponašanje potrošača

Očekuje se da će promjene u ponašanju potrošača i potrošnji povećati potražnju za vodom i energijom za oko 40% i 50% do 2030.
Izvor: Evropska komisija: rastući konzumerizam
Link: https://ec.europa.eu/kno wledge4policy / predviđanje / tema / rastući-konzumerizam_en