01-06-2015

Važno sigurnosno upozorenje za CONLIFT pumpe

Grundfos izdaje sigurnosno upozorenje za stariji model CONLIFT pumpi proizvedenih u 47. sedmici 2007. ili prije toga. Pumpe iz tog razdoblja u određenim okolnostima predstavljaju opasnost od požara.

Grundfos izdaje sigurnosno upozorenje za stariji model CONLIFT pumpi proizvedenih u 47. sedmici 2007. ili prije toga. Pumpe iz tog razdoblja u određenim okolnostima predstavljaju opasnost od požara.

Sigurnost i pouzdanost proizvoda uvijek su nam na prvom mjestu. Stoga Grundfos izdaje ovo sigurnosno upozorenje za seriju kompaktnih pumpi za uklanjanje kondenzata koje se upotrebljavaju u različitim instalacijama.

CONLIFT je serija iz profesionalnog asortimana kompaktnih pumpi za uklanjanje kondenzata koje se montiraju i u poslovnim zgradama i u privatnim kućanstvima. Ovi proizvodi upotrebljavaju se kad kondenzat ne može prirodno otjecati ili kad se izvor kondenzata nalazi ispod razine ispuštanja u stambenoj jedinici. Najčešće se koriste za odvod kondenzata iz kondenzacijskih bojlera, dimnjaka, klimatizacijskih sistema, odvlaživača i hladnjaka.

Na temelju vlastitih ispitivanja Grundfos je došao do zaključka da se u određenim tehničkim uslovima, uključujući korištenje osigurača za kućanstvo iznad 10 A, motor pumpi CONLIFT proizvedenih do (i uključujući) 47. sedmice 2007. može pregrijati, što može izazvati požar na pumpi.

Pumpe CONLIFT proizvedene u 48. sedmici 2007. ili nakon toga ne predstavljaju opasnost od požara jer su one bitno drukčije dizajnirane od prethodnog modela.

Grundfos poziva krajnje korisnike da provjere imaju li CONLIFT pumpu obuhvaćenu ovim upozorenjem i da se u tom slučaju odmah obrate svojem instalateru radi besplatne zamjene.

Krajnji korisnici koji imaju pitanja mogu se obratiti lokalnom distributeru ili instalateru tvrtke Grundfos.

Korektivne radnje

1) Grundfos će zamijeniti sve CONLIFT pumpe proizvedene do (i uključujući) 47. sedmice 2007. novim pumpama CONLIFT. Za krajnjeg korisnika taj je postupak besplatan te će Grundfos pokriti sve troškove povezane sa zamjenom proizvoda (pojedinosti u nastavku).

2) Rizik od nastanka požara nije velik, no ne može se isključiti. Krajnji korisnik stoga treba isključiti pumpu ako želi potpuno eliminirati rizik dok se ne provede zamjena. No zbog opasnosti od curenja vode potrebno je isključiti i priključeni uređaj, npr. kondenzacijski bojler, klimatizacijski sistem, odvlaživač ili hladnjak.

3) Grundfos obavještava distributere, instalatere i krajnje korisnike da pumpe CONLIFT proizvedene u navedenom razdoblju predstavljaju opasnost od požara i da je potrebno poduzeti korektivne radnje.

4) Grundfos također najavljuje objavu sigurnosnog upozorenja na relevantnim internetskim stranicama tvrtke Grundfos te nudi dodatnu pomoć i informacije na razini središnjice i na lokalnoj razini.

Imajte na umu da se ovo upozorenje ne odnosi na modele CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 ni CONLIFT2 pH+.

Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti, no tvrtki Grundfos sigurnost i pouzdanost na prvom su mjestu.

Pomenuti proizvod CONLIFT izgleda kao pumpa na slici.