Korisničko uputstvo

Kako brzo doći do krive pumpe

Najbrži način za pristup krivama efikasnosti pumpe i drugim informacijama o pumpi.

Saznajte više o krivama pumpe u ovom videu.

Pregledajte krive performansi pumpi

Tražite li način da brzo provjerite može li pumpa koju ste odabrali ispuniti vaše radne točke? Da li vam je jasna kriva pumpe? Grundfos Product Center olakšava pristup i očitavanje krivi pumpe, pružajući jednostavan prikaz karakteristika sistema kako bi vam pomogao razumjeti odabir i efikasnost odabrane pumpe.

Korak 1: Potražite svoj proizvod

Da biste pronašli potrebnu krivu performansi pumpe, jednostavno upišite naziv pumpe u polje za pretraživanje proizvoda i odaberite željeni proizvod i model. Na ovaj način ćete dobiti pravu krivu pumpe kao i dodatne informacije o pumpi.

2. korak: Pregledajte informacije

Kada čitate krive pumpe, jednostavno upišite svoju radnu točku ili jednostavno kliknite direktno na grafikon i uporedite ga sa krivom pumpe. Također možete brzo izračunati efikasnost, brzinu i P1.

Korak 3: Print krive pumpe i dodatnih podataka

Eksportujte ili isprintajte krivu performansi pumpe ili bilo koji izračun koji smatrate korisnim. Možete se prijaviti i spremiti svoje projekte u folder 'Projekti' za kasniju upotrebu.