Případ

Bezproblémové čerpání podzemní vody

- Maximální spolehlivost
- Nižší provozní náklady
- Až 20% úspory energie

ZAO Vodokanal, Klin

Zjistěte, jak vodohospodářská společnost v Rusku zvýšila dodávku vody a současně snížila náklady díky spolehlivým a účinným řešením čerpadel.

Vodohospodářská společnost ZAO Vodokanal zajišťuje přívod vody pro obyvatele města Klin v moskevského regionu. Kapacita původních čerpadel v infrastruktuře již nestačila pokrýt poptávku v době špiček odběru vody.  Po uvedení do provozu zařízení na ostraňování železa v roce 2009 se dále změnili provozní podmínky čerpadel. Toto zařízení bylo navrženo k řešení problému špatné kvality vody v důsledku vysokých hladin železa. Vodohospodářská společnost se proto obrátila na Grundfos s požadavekm na vhodnou náhradu čerpadel, které budou lepé vyhovovat novým provozním a výkonostním požadavkům.

Nový systém

Po provedení auditu čerpadel byla stávající a opotřebovaná čerpadla z ruské výroby nahrazena energeticky účinnými čerpadly podzemní vody z korozivzdorné oceli SP společnosti Grundfos. Čerpadla SP byla dodávána kompletní s motorovými ochrannými moduly zabudovanými do ovládací skříňky Grundfos MP204.

Distribuční čerpací stanice byla vybavena čerpadly s axiálním sáním NKG a ovládací skříňkou Grundfos MPC-F.

Závěr

  • Zásobování vodou se zvýšilo o 9,5%, zatímco náklady na m3 vody se snížily o 1,5%
  • Spolehlivá dodávka vody pro všechny obyvatele komunity a obce
  • Úspory energie až 20% a výrazné snížení počtu opexů

Zdravá investice

"Poté, co jsme nahradili staré zařízení za Grundfos, jsme zaznamenali značné úspory, protože nová čerpadla spotřebovávají mnohem méně energie ve srovnání se starými," říká Valery V. Kazmin, zástupce vedoucího dodávky vody ve společnosti ZAO Vodokanal. Ve skutečnosti bude zařízení Grundfos instalované v přívodních a distribučních stanicích podzemní vody bude zcela zaplaceno za sedm let, s ohledem na meziroční růst cen elektřiny.

"Řešení Grundfos poskytují komplexní ochranu zařízení a bezproblémové zásobování vodou. Čerpadla Grundfos se vyznačují vysokou spolehlivostí a účinností, takže není na co si stěžovat. "

Valery V. Kazmin
Zástupce vedoucího provozu dodávky vody, ZAO Vodokanal, město Klin

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.