Případ

Jak dánská vodárenská společnost využila inteligentní ovládací prvky k optimalizaci

Je opravdu důležité, abychom využili silných stránek toho druhého a abychom našil dobré partnery pro spolupráci jako je Grundfos.Z dlouhodobého hlediska z toho budeme opravdu profitovat!

Casper Koch Nodow. Wastewater Network Manager, Provas.

Provas je vodohospodářská společnost ve městě Haderslev v jižním Jutsku v Dánsku, která se zabývá distribucí pitné vody a nakládáním s odpadními vodami. Stejně jako mnoho jiných vodohospodářských společností,  společnost Provas potřebovala snížit své provozní náklady a umožnit tak budoucí investice. Úspora energie v celé síti 150 čerpacích stanic by jim pomohla dosáhnout tohoto cíle.

Společnost Provas se potýkala s problémem "infiltrace vody" tzn. objem odpadní vody, který se dostal do systému ve srovnání s objemem vody, za jehož zpracování dostali zaplaceno.  Řešení problému vyžadovalo podrobný přehled vzorců průtoků v každé čerpací stanici, což lze dosáhnout instalací externích průtokoměrů. Protože se jednalo o významnou investici, společnost Provas hledala technologii řízení čerpadel od společnosti Grundfos, aby otestovala a využila řešení v plném rozsahu.

Nový systém

Společnost Grundfos dodala specializovanou řídící jednotku pro čerpací stanice odpadních vod, která by firmě Provas pomohla vyřešit jejich provozní problémy a umožnit podrobný přehled profilů průtoku v každé čerpací stanici. Řídící jednotka nabízí několik vynikajících vlastností pro sítě odpadních vod, včetně funkce optimalizace energie pro čerpací stanice a pokročilé funkce odhadu průtoku.

Funkce optimalizace energie optimalizuje pracovní bod pro čerpadla s frekvenčními měniči, čímž snižuje specifickou spotřebu energie daného čerpadla. Tato funkce se průběžně rekalibruje, aby opotřebení čerpadla či jiné podmínky negativně neovlivnily účinnost čerpadla. Funkce odhadu průtoku vypočítává průtok v čerpací stanici nezávisle na otáčkách čerpadla. Stejně jako funkce optimalizace energie se i tato funkce průběžně rekalibruje, čímž je zajištěna nejvyšší možná přesnost. Tyto dvě funkce specializovaného ovládání byly testovány tři měsíce. Funkce odhadu průtoku vypočítávala průtok ve třech čerpacích stanicích kolem Haderslevu a výsledky byly ověřeny pomocí stávajících externích průtokoměrů. Na čerpadlech odpadních vod v jedné z čerpacích stanic byla navíc testována také funkce optimalizace energie.

Zlepšení plánování provozu

Po testování specializovaných ovladačů Grundfos byly výsledky jasné: specifická energie byla snížena o 36% v jedné ze tří čerpacích stanic a odhady průtoku dosahovali chybovosti do 5%.

"Vzhledem k tomu, jaké množství vody obstaráváme, jsou pro nás drobné rozdíly zanedbatelné" říká jeden z provozních manažerů společnosti. Díky odhadům je možné lépe plánovat provoz. Provozovatelé mohou díky specializovanému ovládání sledovat spotřebu energie čerpadla v čase, což umožňuje naplánovat čištění a údržbu a optimalizovat spotřebu energie celého systému.

"Možná budeme potřebovat čisticí ježky pouze jednou za šest měsíců namísto každý měsíc," říká manažer Casper Koch Nodow. „To znamená, že můžeme naše pracovníky využít tam, kde jsou více potřeba.“

Výsledek

  • Méně kontrol na místě díky plánování údržby na základě faktů
  • Provozní úspory v oblasti energie, zařízení a údržby
  • Lepší přehled o systému k určení a snížení infiltrační vody
  • Projektové plány nyní založené na skutečných provozních údajích a odhadech průtoku

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.