Případ

Nová hydraulika Grundfos snižuje problémy se zanášením a pomáhá budovat důvěru v nakládání s odpadními vodami

Když vodohospodářská organizace Vechtstromen v Nizozemsku postavila novou čerpací stanici odpadních vod, nainstalovali čerpadla řady SE s novým oběžným kolem Open S-tube®, aby zajistili spolehlivý provoz.

Vechtstromen je regionální vodohospodářský úřad na východě Nizozemska. V jeho vodohospodářské oblasti se nachází 23 měst střední velikosti. Oddělení provozu a údržby provozuje 106 čerpacích stanic a 23 čistíren odpadních vod. Jedna ze starých čerpacích stanic musela být zbourána a byla nahrazena novou s názvem „Erica“.


Situace

Zanesená čerpadla pro odpadní vody představují pro veřejné služby vysoké náklady. Kromě prací nutných k čištění čerpadel vede zanášení často k nespolehlivému provozu sítě odpadních vod, a dokonce k úniku do životního prostředí.

Čerpadla ve staré stanici z roku 1987 již byla na konci svého životního cyklu. K ucpávání docházelo několikrát za měsíc a v týdnech se silným deštěm to mohlo být i několikrát týdně, přičemž byla pokaždé nutná demontáž a vyčištění. Výměna čerpací stanice byla naplánována na rok 2018. Nová čerpadla musela splňovat následující požadavky: bez zanášení a s minimálními náklady na životní cyklus po dobu 25 let.

Provozní tým již nechtěl utrácet peníze za starou technologii, a proto se obrátili na prodejní tým Grundfos v Nizozemsku s žádostí o spolehlivější a trvalejší řešení.

Spokojený vedoucí provozu, Ivo ten Brinke (right), ukazuje okolí čerpací stanice


Řešení

Čerpací stanice „Erica“ byla ideálním místem i časem pro představení nového typu oběžného kola Grundfos Open S-tube®, přední hydraulické technologie zajišťující vysokou provozní spolehlivost a trvanlivost, vysokou účinnost přenosu energie na vodu a vysokou úroveň provozuschopnosti.

Po prostudování situace, zvážení polohy, charakteristik čerpací stanice a kvality vody, dodala společnost Grundfos čerpadlo SE vybavené oběžným kolem Open S-tube®, aby se zabránilo problémům s ucpáváním, jako v případě problémů staré čerpací stanice.

Čerpadla Grundfos 18,5 kW řady SL jsou instalována v čerpací stanici.


Výsledek

Nová čerpací stanice začala pracovat v září 2020 a výsledky byly působivé. Od instalace nových čerpadel Grundfos vybavených oběžným kolem Open S-tube®, dosud nedošlo k žádnému ucpání a nebylo třeba žádných neplánovaných servisních zásahů. To je velmi působivé ve srovnání se třemi až čtyřmi servisními zásahy týdně v případě původních čerpadel.

„Čerpadla SE dosud pracovala přibližně 1000 hodin a žádný zásah nebyl nutný“, říká Ivo ten Brinke, hlavní operátor procesů ve společnosti Vechtstromen. „Provádíme každoroční kontrolu našich čerpadel a pokud bude čerpadlo s novým oběžným kolem i nadále pracovat tímto způsobem, máme velký zájem přitom zjistit stav opotřebovaných dílů“.

Čerpadla jsou provozována s proměnnými otáčkami.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Další související články a postřehy

Najděte související články o výzkumu a poznatcích z Grundfos.