Případ

Bezpečná a účinná úprava vody v chladících vežích

  • Optimalizujte celkový provoz
  • Snižte spotřebu chemikálií
  • Šetřete vodou

Chladicí věže umístěné v "tmavém rohu" budovy vysílají signály, které nejsou obvykle určeny, což může vést k velkým ztrátám. Při optimálním výkonu mohou chladicí věže pomoci snížit celkovou vodní a energetickou stopu zařízení nebo budovy.

Níže uvádíme případ zákazníka Grundfos, který si zvolil Grundfos iSOLUTIONS  pro řešení problémů spojených s úpravou vody v chladicích věžích. Řešení je v současné době ve fázi plánování.

Problémy s chladicí věží ovlivňují účinnost a bezpečnost vody

Evropská společnost zabývající se zpracováním a výrobou kovů a se setkala s problémy ve svém každodenním provozu. Vedoucí výroby zjistil, že je něco špatně v jedné z chladicích věží, která byla v budově několik set metrů od výrobní linky. Společně správcem objektu pak analyzoval situaci, která byla složitější, než si představoval.

Předvším bylo, kromě vedoucího výroby a správce objektu, do procesu zapojeno několik zúčastněných stran, včetně společnosti zajišťující údržbu budovy a dodavatele chemikálií.  Jak se ukázalo činnosti těchto subjektů nebyly plně sladěné. 

To komplikovalo záležitosti, jako je manuální dohled a provoz na místě, a stále se vyskytlo několik problémů. Problémy, které zúčastěné strany pak společně objevili, byly následující.

Ruční dezinfekce

Hadice pro přidání biocidu byly prázdné nebo plné vzduchu, což způsobilo vadné dávkování. V důsledku toho byl počet bakterií dvojnásobný v porovnání s doporučením dodavatele chemikálie. Ten místo navštěvoval desetkrát ročně a chyběly mu maxima fluktuace výskytu bakterií mezi jednotlivými návštěvami.

Riziko biologické kontaminace a bakterie legionela

Nedostatečná kontrola výskytu bakterií představuje vysoké riziko zanesení a ohrožení lidského zdraví. Externí společnost zajišťující údržbu přidala do systému tablety s chlórem, aby toto riziko minimalizovala, aniž by o tom informovala další strany.  Bohužel to nestačilo na odstranění problému. Úpravy byly provedeny bez kalendářních záznamů, takže bylo obtížné získat přehled nad konkrétní situací.

Velké množství využité vody

Jak je uvedeno ve shora uvedeném diagramu, vodivost a vodní bilance byly nestabilní, což ovlivnilo výkon systému a zvýšení spotřeby vody. Ventil doplňovací vody byl náhodně otevřen ručně, ale nebyl znovu uzavřen. To vedlo k tomu, že jedna z přečerpávacích jímek neustále přetékala bez monitorování, varování nebo alarmu po dobu několika dní až do další pravidelné kontroly.

V jiném okamžiku během tohoto období byl modernizován PLC firmware. Potom byla doplňovací voda připouštěna neustále omylem po tři po sobě následující dny. Opět plýtvání vodou. Společnost se pevně zavázala snižovat svou vodní stopu, takže to bylo prostě nepřijatelné.

Hlášení souladu s přepisy bylo náročné na zdroje

Podle vedoucího výroby společnost také bojuje s časově náročným vykazováním souladu s předpisy. Zápis a sledování dat se provádí ručně, což stojí spoustou času a vytváří riziko nepřesného hlášení.

Řešení a výsledek

Grundfos iSOLUTIONS nabízí přesné a monitorované dávkování

Vedoucí výroby se dozvěděl o novém inteligentním řešení společnosti Grundfos. Toto řešení kombinuje inteligentní digitální dávkovací čerpadla, měřicí a řídicí zařízení a monitorovací systém založený na cloudou, který je spojuje. Systém není dosud nainstalován, ale očekává se, že povede k hladšímu provozu, lepší kontrole výskytu bakterií, lehčímu reportování souladu s předpisy a úsporám vody.

Nově vyvinutá aplikace od Grundfos pro chemické řízení spojí všechny provozní parametry na jednom místě. Řešení zvyšuje bezpečnost uživatelů tím, že jsou používány pouze ty správné chemikálie. Měří online všechna relevantní data soustavy a na vyžádání vypracuje zprávy o shodě. Může také zobrazovat varování, stop a chemický stav v reálném čase. Rovněž zašle provozovateli SMS, když je požadováno doplnění spotřebního materiálu.

Měřením vodivosti může měřicí a řídicí systém Grundfos DID reagovat, když chladicí voda dosáhne kritického obsahu rozpuštěných látek. To umožňuje automatickou reakci na odkalovací a doplňovací ventily, udržující kvalitu vody v rámci optimálních parametrů a udržující vodní bilanci na optimálních hladinách, bez nutnosti ručního provozu. Zařízení bude také informovat dávkovací čerpadlo o správném množství potřebného biocidu, aby se zabránilo nadměrnému nebo nedostatečnému dávkování. Současně dávkovací čerpadlo DDA FCM  a jeho integrovaný inteligentní algoritmus zabrání naplnění sací hadice vzduchem nebo tvorbě vzduchových bublin a v případě potřeby spustí v systému alarm.

Transparentní informace o systému a sladění zúčastněných stran

S řešením Grundfos budou všechny informace kdykoli k dispozici pro všechny zúčastněné strany v řetězci. To pomůže vedoucímu výroby, správci objektu, udržbě a dodavateli chemikálií vyrovnat se s případnými problémy, které se mohou vyskytnout v soustavě. Pomůže to také optimalizovat celkový provoz chladicí věže a zlepšit řízení spotřeby vody, energie a chemikálií.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.