Případ

Chytrý způsob opětovného využití vody ve výrobě

Vodu získáváme z podzemí jako kdokoli jiný ve městě. Recyklací vody šetříme vodu pro komunitu.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director, Grundfos, Denmark

Situace

V jedné části rozlehlé továrny Grundfos v Bjerringbro v Dánsku se děje něco téměř magického.

Uprostřed návalu vysokozdvižných vozíků a palet zavěšují zaměstnanci lesklé kovové části na stojany. Zavěšené základny čerpadel, příruby a další komponenty se pak přesouvají do obrovského stroje, který je postupně ponoří do řady chemických nebo vodních lázní pro povrchovou úpravu a proplachování. Pokračují do lázně, která povlakuje součásti elektrostatickou vrstvou. Tento jev se nazývá elektrodepozice. Tento proces chrání předměty před korozí a dává jim příjemnou povrchovou úpravu. Odtud jdou do horkovzdušné sušárny a pak se vrací zpět do továrny. Pracovníci je pak sundají z háčků a naloží je na palety, aby je mohli dopravit do jiných částí závodu.

Vodní lázně spotřebují přibližně 5 000 krychlových metrů (m3) vody na proplachování téměř 8 milionů součástí za rok. "Jde o proces, který spotřebuje nejvíce vody," říká Anders Lund Hansen, hlavní výrobní ředitel společnosti Grundfos v Dánsku.

"Proces CED ovlivňuje životní prostředí, a to nás velmi znepokojuje. Společnost Grundfos má agendu trvale udržitelného rozvoje, která má za cíl snížit spotřebu vody o 50% do roku 2025.

"Grundfos leží v Bjerringbro, městě s přibližně 8 000 obyvateli. "Vodu čerpáme z podzemí jako každý jiný ve městě. Používáme stejný zdroj, který používají obyvatelé Bjerringbro. Dokážeme-li recyklovat tuto procesní vodu, místo abychom použili novou, ušetříme vodu pro komunitu, pro lidi, kteří zde žijí. "

Řešení

Dříve se znečištěná procesní voda upravila v místní upravně vody. Zde prošla základním filtrováním a předběžnou úpravou a poté odtékala do městské čistírny odpadních vod.

To bylo místo, kde Grundfos viděl potenciál vybudovat kompletní systém čištění a recyklace pro oplachovou vodu CED.

"Sestavili jsme odborný tým se znalostí výrobků, ekologických problémů, chemie a výrobních procesů," říká Anders. "Společně navrhlia postavili tento systém."

Úprava odpadní procesní vody CED je v podstatě systémem, který čerpá vodu přes systém tří filtrací a poté do jednotky Grundfos BM pro reverzní osmózu. Nakonec se vyčištěná voda vrací zpět do CED nádrží v továrně.

Uzavřený vodní okruh

Závod zpracovává 5,000 m3 vody za rok - množství, které spotřebuje 100 dánských domácností ročně, nebo to, co může zaplnit dva olympijské bazény. Recykluje 80% procesní vody, protože zbývajících 20% je buď s obsahem pevných látek nebo se používá pro proplach filtrů. 

Podle Andersa Lunda Hansena motivace pro vytvoření tohoto systému nebyla finanční. "Účelem nebylo vytvořit dobrý obchodní případ," říká. "To nebyla hnací síla. Motivací byla udržitelnost - ambice snížit spotřebu vody."

Rozhodli jsme se recyklovat vodu v továrně Bjerringbro, abychom ukázali, co lze udělat a změnit, i když máte malou nebo střední výrobní jednotku.
Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

"Grundfos také pomůže pochopit, jak naše výrobky přispívají k udržitelnému programu. Můžete to vidět jako malou laboratoř. Výzkumné centrum, kde z našich výrobků můžeme získat mnoho poznatků. Jak mohou přispět k agendě vody a energie"

Poté, co je voda použita v oplachovacích nádržích, putuje přes pokročilý membránový systém filtrace, který zahrnuje mikrofiltraci, reverzní osmózu a UV dezinfekci.

Odpadní voda jako zdroj

Ředitelka společnosti Grundfos pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce, Karen Touborg, říká, že ve srovnání s jinými typy průmyslu Grundfos nevyužívá tolik vody. "Ale stejně jako jiné průmyslové závody, i aktivity firmy Grundfos zanechávají ekologickou stopu. Rozhodli jsme se recyklovat vodu v továrně v Bjerringbro jako příklad toho, co lze udělat a měnit, i když máte malou nebo střední výrobní jednotku. "

Karen Touborg dodává, že tento projekt je součástí většího pohledu na práci s dnešními ekologickými problémy, které vyžadují, abychom jednali jinak s prostředky, jako je voda. "Nevidíme spotřebovanou vodu jako odpadní vodu." Vidíme ji jako zdroj, který lze opakovaně použít a může být vrácena zpět do výroby.

"Protože nemáme odpad, pouze zdroje."

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.