Ochranné funkce a alarmy vodárny SCALA1

Podrobnější pohled na ovládací panel, ikony alarmů a jejich nastavení.

Grundfos SCALA1 je domácí vodárna typu vše v jednom.  V tomto modulu se blíže podíváme na LED ikony alarmů,  které se nacházejí ve spodní části ovládacího panelu.  

Tyto alarmy ukazují, jestli čerpadlo neběží na sucho nebo není nedostatek vody,  zda byla překročena maximální doba provozu,  nebo jestli ze soustavy neuniká voda.  Je dobré zmínit, že pokud alarmy svítí,  nemusí to nutně znamenat, že je čerpadlo poškozené.  Jen to signalizuje,  že možná nastal nějaký problém,  který je potřeba vyřešit.  

Když například bliká alarm chodu na sucho,  nemusí to nutně znamenat, že čerpadlo nemůže čerpat vodu.  Může to ale znamenat, že vodu nemůže nasát.  Pojďme se na tyto tři alarmy podívat podrobněji.  

SCALA1 nabízí zabudovanou ochranu proti chodu na sucho.  Tato funkce čerpadlo při chodu na sucho automaticky zastaví.  Funkce však funguje jinak v první fázi nasávání vody,  a jinak při běžném provozu.  Když SCALA1 naměří nulový tlak a průtok  během prvních pěti minut poté, co je připojena ke zdroji,  alarm se aktivuje.  Při běžném provozu  se však alarm aktivuje již během 40 vteřin od chvíle,  kdy čerpadlo zjistí nulový tlak a průtok.  

Další na řadě je funkce maximální doby provozu.  Tu lze nastavit během uvedení do provozu v aplikaci GO Remote,  nebo ji lze aktivovat později.  Jestliže nastavíte maximální dobu chodu na 30 minut,  čerpadlo se po půlhodině provozu vypne  a na ovládacím panelu se zobrazí alarm maximální doby provozu.  V případě, že v soustavě dojde k velkým únikům vody,  dokáže tato funkce čerpadlo zastavit.  Úniky mohou být způsobeny například prasknutým potrubím nebo zapomenutým otevřeným kohoutkem.

A nakonec alarm netěsnosti v soustavě.   Pokud soustava mírně netěsní,  SCALA1 se bude v pravidelných intervalech zapínat a vypínat.  Pokud by to však trvalo příliš dlouho, hrozilo by zacyklení.  Naštěstí disponuje SCALA1 anticyklovací funkcí,  kterou lze nastavit v GO Remote.  Když tuto funkci povolíte, opakované pravidelné zapínání a vypínání  čerpadlo nakonec úplně vypne  a ikona na ovládacím panelu se rozsvítí.   Jestliže je funkce vypnuta,  alarm na ovládacím panelu sice bude svítit,  ale čerpadlo poběží dál.  Více informací o alarmech se dozvíte v aplikaci Go Remote.  

Jakmile zjistíte příčinu a problém vyřešíte,  jednoduše alarm vypněte pomocí tlačítka „reset“ na panelu,  nebo využijte aplikaci GO Remote,  v níž můžete dokonce nastavit automatické resetování.  

To byl tedy stručný přehled tří alarmů,  které na ovládacím panelu ukazují, jestli čerpadlo neběží na sucho,  zda byla překročena maximální doba provozu,  nebo jestli ze soustavy neuniká voda.  Děkujeme za zhlédnutí.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní