Jak díky aplikaci Grundfos GO Remote z čerpadla SCALA1 vytěžit maximum

Podívejte se, jak můžete v aplikaci GO Remote přizpůsobovat různá nastavení čerpadla SCALA1.

Pokud nemáte mobilní aplikaci Grundfos GO Remote,  nebudete moct využít všechny funkce domácí vodárny SCALA1. V tomto modulu vám ukážeme, jak z vodárny SCALA1  s aplikací GO Remote vytěžit maximum.  Pojďme na to. 

Proč byste spolu s vodárnou SCALA1 měli využívat mobilní aplikaci GO Remote?  Odpověď je opravdu jednoduchá. Propojení GO Remote a SCALA1  umožňuje snazší uvádění do provozu, snazší monitorování  a také další možnosti nastavení.  Bez GO Remote  bude SCALA1 fungovat jen v základním nastavení. Pro některé instalace a aplikace to sice může stačit,  ale některé zkrátka vyžadují více. 

SCALA1 je sice optimalizována pro všechny domácí aplikace,  ale když k tomu přidáte ještě GO Remote,  můžete ji dané aplikaci přizpůsobit prakticky na míru. GO Remote si jednoduše zdarma stáhnete v AppStore nebo Obchodu Play.  Až si ji stáhnete, je potřeba ji spárovat s čerpadlem a pak můžete čerpadlo SCALA1 nastavit v GO Remote. Jakmile je propojíte,  budete moci provést nastavení vodárny pro danou instalaci. 

Domácí vodárnu SCALA1 je sice možné ovládat  pomocí ovládacího panelu, který také zobrazuje alarmy,  ale GO Remote vám umožňuje měnit výchozí hodnoty  a nastavovat čerpadlo podle konkrétních požadavků a aplikace. 

V úvodním nastavení můžete nastavit a měnit maximální dobu provozu,  nastavit automatický alarm proti zacyklení  a nastavit externí vstup, pokud jej v systému máte.  Jedině s GO Remote můžete nastavit soustavu pro zvyšování tlaku vody,  která obsahuje dvě čerpadla SCALA1 ve zdvojené konfiguraci.  O tom více později. 

Až nastavíte základní parametry,  dostanete se do přehledu, což je hlavní obrazovka aplikace.  Na ní uvidíte základní údaje o čerpadle  a rychlý přístup k dalším nastavením.  Ale jaké to má výhody?   Zaprvé si můžete zobrazit stav soustavy  a celkový čas provozu čerpadla,  dobu provozu od posledního zapnutí a počet spuštění a zastavení.  A pokud máte čerpadla jako zdvojená,  můžete si zobrazit jejich porovnání.  Díky tomu, že si v aplikaci můžete zobrazit stav čerpadla,  také snadno zjistíte i jeho spotřebu.  A pokud jsou čerpadla ve zdvojené konfiguraci,  můžete si zobrazit stav každého zvlášť  a zátěž mezi ně rozložit podle toho, jak budete chtít. 

Také můžete kontrolovat alarmy a varování. Pokud ikona Grundfos Eye svítí červeně a čerpadlo neběží,  stačí zkontrolovat alarmy a varování v aplikaci.  Ta vám poskytne podrobné informace o tom, proč se alarm vyskytl,  díky čemuž zjistíte, kde je problém. Pokud je problém v samotném čerpadle,  podívejte se do průvodce řešením problémů. Alarmy můžete navíc resetovat v menu „Alarmy a varování“. 

Nyní se podíváme na zdvojená čerpadla. 

Jakmile propojíte dvě stejná čerpadla SCALA1,  systém automaticky pozná, že se jedná o systém se dvěma čerpadly  a provede vás počátečním nastavením. Jak už bylo řečeno, jedná se o jediný způsob,  jak zdvojené čerpadlo nastavit nad rámec výchozího nastavení.  A nastavit toho lze opravdu hodně. 

Zaprvé režim zdvojeného čerpadla.  Výchozím režimem je provoz/záloha.  To v podstatě znamená, že jedno čerpadlo běží  a druhé je připraveno v záloze, kdyby se s prvním něco stalo. 

V GO Remote však tento režim můžete změnit na provoz/pomoc. V tomto režimu pokud jedno čerpadlo nezvládá požadovaný výkon,  naskočí druhé a pomůže mu, čímž získáte ještě vyšší průtok. Můžete si tak vybrat,  který režim se pro danou instalaci a aplikaci hodí nejlépe. 

Dalším volbou, kterou v GO remote máte je režimem je střídání.  V něm si můžete nastavit, jak se čerpadla budou střídat. Chcete, aby se střídala podle počtu zapnutí? Nebo by se měla střídat podle toho, kolik hodin jsou v provozu? Tímto způsobem můžete sami rozhodnout,  jak zátěž mezi čerpadla SCALA1 rozložíte. Konkrétní hodnoty si můžete nastavit sami.  Chcete, aby se čerpadla střídala každé tři hodiny?  Nebo po každých pěti zapnutích?  Je to jen na vás. 

Bez GO Remote  poběží zdvojená čerpadla SCALA1 v režimu provoz/záloha  a nebudete moct měnit další nastavení.  GO Remote nabízí celou řadu možností, jak si čerpadlo přizpůsobit.  Díky tomu soustavu nastavíte přesně podle svých potřeb. 

Na závěr modulu se podíváme  na další možnosti,  které GO Remote nabízí.  Mezi tyto funkce patří:  nastavení externího vstupu, funkce kalendáře,  aktualizace firmwaru a tvorba zpráv. 

Čerpadlo SCALA1 můžete připojit k externímu vstupu,  díky němuž lze čerpadlo lépe ovládat. Nastavit externí vstup můžete ze základního nastavení.  Zde můžete externí vstup aktivovat nebo deaktivovat. Také můžete vypnout standardní Start/Stop funkci.  To provedete tím, že zvolíte ovládání pouze externím vstupem. Znovu se ukazuje,  kolik možností přizpůsobení GO Remote nabízí. 

Další funkcí je kalendář.  Ten vám zkrátka umožní vytvořit časový plán provozu,  což se hodí hlavně pro domácí zavlažování. 

Přímo v GO Remote také můžete  aktualizovat firmware.  Aplikace vám při otevření ukáže,  jestli je aktualizace k dispozici. Tohle byste většinou dělali během servisní kontroly,  ale nyní to zákazníci zvládnou sami.  Stačí, aby si stáhli aplikaci a propojili ji s čerpadlem SCALA1.  A nakonec v aplikaci můžete také vygenerovat servisní zprávu. Zákazníkovi ji pak rovnou můžete zaslat e-mailem,  takže bude mít jasný přehled jak o svém čerpadle SCALA1,  tak o vaší odvedené práci. 

Nyní už tedy víte, jaké výhody propojení Go Remote se SCALA1 přináší.  Děkujeme, že jste se dívali.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní