Vylepšení procesu chlazení

Jak může čerpadlo TPE3 pomoct optimalizovat chlazení? To zjistíte tady.

Vítejte v lekci Ecademy o čerpadle TPE3, v níž se blíže podíváme na funkci řízení více čerpadel a také na to, jak lze čerpadlo TPE3 použít k optimalizaci procesu chlazení. TPE3 disponuje unikátní bezdrátovou technologií, která umožňuje paralelně propojit až čtyři čerpadla TPE3 najednou.

Tato technologie je již zabudována v samotných čerpadlech, takže nepotřebujete žádné další řídicí jednotky. Po propojení mohou čerpadla fungovat v různých provozních režimech. Ve střídavém režimu se čerpadla střídají, aby zajistila rovnoměrný počet provozních hodin. V záložním režimu je po celou dobu v provozu jen jedno čerpadlo a záložní čerpadlo se jednou za den zapne na 30 sekund. To aby bylo ověřeno, že je k dispozici náhrada, pokud by první čerpadlo selhalo.

V kaskádovém režimu může být v provozu několik čerpadel najednou, mezi něž se zatížení rovnoměrně rozloží. Další novou funkcí TPEje určení hlavního čerpadla. Pokud propojíte více čerpadel TPE3, je jednomu z nich vždy přiřazena role hlavního čerpadla. Tato funkce vytvoří bezpečnostní řetězec pro případ, že by hlavní čerpadlo selhalo.

Pokud se tak stane, funkce zajistí, že zbývající čerpadla automaticky přiřadí roli hlavního čerpadla jinému čerpadlu, aby provoz mohl spolehlivě pokračovat. Nyní se podíváme na jednu z aplikací, v níž lze TPE3 inovativně využít. Jedná se o chladicí soustavy. Nejprve si ukážeme klasickou chladicí soustavou.

Tyto soustavy jsou často složeny z primárních a sekundárních okruhů s konstantním průtokem v tom primárním. Místo tohoto klasického systému navrhujeme využít soustavu jen s primárním okruhem a proměnlivým průtokem. To je mnohem účinnější. Čerpací systémy s primárním okruhem a proměnlivým průtokem využívají chladiče s proměnlivou kapacitou a čerpadla s proměnlivými otáčkami, aby uspokojily měnící se poptávku po chlazené vodě.

V chladicí soustavě je čerpání s proměnlivým průtokem mnohem úspornější a šetří energii, protože průtok vody není nikdy příliš vysoký. Nicméně, jedním z problémů takové soustavy je, že musí zvládnout udržovat minimální průtok vody v chladiči. A to i v takovém případě, kdy je poptávka po chlazené vodě nižší, než minimální potřebný průtok chladičem. Aby chladičem protékalo potřebné množství vody, lze na obtokové potrubí mezi přívodní a návratové nainstalovat čerpadlo TPE3.

Čerpadlo je řízeno režimem konstantního diferenčního tlaku, takže je ve výparníku udržován správný tlak, a tudíž i správný průtok. Díky tomu výparník nezamrzne a nevyhodí se pojistky chladiče. Nyní se podíváme na čerpadla v primárním okruhu. Nainstalovali jsme tři čerpadla, která jsou bezdrátově propojena bez jakýchkoli externích ovladačů.

Čerpadla s proměnlivými otáčkami jsou v kaskádovém režimu. Jejich úkolem je udržovat tlak v soustavě, v níž se mění průtok  a také zatížení. Chod čerpadel TPE3 je řízen režimem proporcionálního tlaku, který se spoléhá na zabudované snímače diferenčního tlaku. Díky této funkci mohou čerpadla pracovat v několika řídicích režimech a v soustavě nejsou potřeba žádné externí snímače tlaku.

Tím jsme završili ukázku naší varianty chladicí soustavy. Doufáme, že se nám podařilo objasnit, proč je soustava s primárním okruhem a proměnlivým průtokem daleko účinnější než klasické soustavy. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 15 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní