Jak zaměnit staré oběhové čerpadlo

Podívejte se, jak jednoduše lze za dvě minuty zaměnit staré oběhové čerpadlo za moderní čerpadlo ALPHA2.

V tomto dvouminutovém videu vám ukážeme, jak nahradit staré čerpadlo novým oběhovým čerpadlem ALPHA2.

Nejdříve zaměňované čerpadlo vypněte a odpojte od zdroje napájení. To lze provést buď odpojením síťového kabelu čerpadla anebo vypnutím elektřiny v rozvaděči. V otopných soustavách vypněte také kotel. Dále odstavte čerpadlo od soustavy uzavřením obou uzavíracích ventilů.

Nyní můžete nahrazované čerpadlo odpojit od potrubí. V tomto případě odstraňujeme původní čerpadlo celé, ale v některých případech stačí vyměnit pouze hlavu čerpadla.

Instalujte těsnění dodaná v balení s čerpadlem a před utažením matic se ujistěte, že je čerpadlo ALPHA2 správně namontované. Až budete hotovi, znovu otevřete uzavírací ventily. Čerpadlo se tak naplní vodou a vy budete mít dostatek času na připojení ALPHA konektoru.

Konečně je čas spustit ALPHA2. Výchozí režim AUTOADAPT je nejúčinnější volbou pro více než 80 % topných systémů. ALPHA2 má však na výběr z dalších devíti režimů pro případ, že by Váš systém vyžadoval jiný řídící režim.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončení
Čas dokončení: 8 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý