Řídící režimy oběhového čerpadla ALPHA2

Získejte základní znalosti o 10 řídicích režimech, které má oběhové čerpadlo ALPHA2 k dispozici. Jde o režimy pro konstantní otáčky, režimy pro konstantní a proporcionální tlak a v neposlední řadě režim AUTOADAPT.

Začneme se základními režimy řízení – režimy s konstantními otáčkami. Pak přejdeme k režimům pro konstantní tlak a proporcionální tlak. Nakonec vysvětlíme použití a výhody nejpokročilejšího režimu řízení AUTOADAPT.

Základní režimy řízení u Alpha2 jsou režimy s konstantními otáčkami.

Pokud jsou tyto zvoleny, čerpadlo bude prostě pracovat při konstantní rychlosti – nízké, střední nebo vysoké. To poskytuje klasický vztah mezi dopravní výškou a jejím průtokem.

Při konstantních otáčkách, pokud potřebujete, aby se média pohybovali opravdu rychle, ztratíte téměř veškerou sílu – a pokud se médium sotva pohybuje, čerpadlo k tomu bude používat veškerou svou sílu.

Tyto řídící režimy jsou velice zastaralé, ale stále občas nabízejí nejefektivnější alternativy v několika specifických aplikacích jako jsou například některé jednotrubkové systémy, systémy s 3cestnými obtokovými ventily nebo napájení nádrží s teplou užitkovou vodou u aplikace kotlů na tuhá paliva.

Rovněž upozorňujeme, že nikdy byste neměli používat  řídící režimy s konstantními otáčkami u systémů s termostatickými radiátorovými ventily.

Tři režimy konstantního tlaku – I, II a III – umožní, že čerpadlo Alpha2 zachová stejný nízký, střední nebo vysoký tlak v systému bez ohledu na průtočné množství. To umožňuje čerpadlu v určitých aplikacích šetřit své „síly“, zejména vpřípadě, že médium se přes systém pohybuje pomalu.

Režimy konstantního tlaku jsou preferovány pro podlahové vytápění, ale jsou také občas použivány v systémech s radiátory a termostatickými ventily nebo  automatickými obtokovými ventily.

Třemi režimy proporcionálního tlaku jsou již běžně vybaveny modrní oběhová čerpadla.

Proporcionální tlak jednoduše znamená, že tlak se řídí poptávkou – čerpadlo bude poskytovat vyšší výkon,  když je potřeba velký průtok, a nižší výkon, když průtok je nízký.

To zlepšuje energetickou účinnost a tyto režimy jsou ideální pro dvoutrubkové systémy s radiátory a termostatickými ventily, které zahrnují většinu domácích topných systémů. Proporcionální tlak je ale jen začátek – protože teď se dostaneme do vlastního řídícího režimu Grundfos AUTOADAPT.

AUTOADAPT je založen na výhodách řízení proporcionálního tlaku a byl vyvinut společností Grundfos pro použití v dvoutrubkových systémech.  Volba tohoto režimu řízení je vhodná pro více než 80 % všech systémů, u kterých čerpadlo ALPHA2 lze použít.

AUTOADAPT je inteligentní řídicí režim, který bude analyzovat systém vytápění od přednastavené požadované hodnoty na křivce proporcionálního tlaku uprostřed oblasti AUTOADAPT.

Za pár dní AUTOADAPT zjistí všechno, co pořebuje vědět o systému vytápění. 

Funkce AUTOADAPT vždy nastaví výkon čerpadla Alpha2 tak, aby poskytovalo ideální výkon při nejniřžší možné spotřebě energie. Při změně požadavků na teplo v domě funkce AUTOADA/T výkon čerpadla opět přizpůsobí.

AUTOADAPT je výchozím továrním nastavení čerpadla Alpha2 a doporučený řídící režim pro více než 80 % všech aplikací. Pokud však potřebujete změnit řídící režim tak to provede snadno jedním tlačítkem.

Jednoduše stiskněte tlačítko „Domů“ opakovaně, dokud není vybrán požadovaný řídící režim.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 30 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý