Jak používat Grundfos GO Remote u instalace ALPHA3

V tomto úkolu se podíváme na aplikace GO Remote a GO Balance z praktického hlediska a ukážeme Vám, jak fungují.

Aplikace GO Remote a GO Balance od Grundfos s jednoduchým použitím v kombinaci s ALPHA3 s Bluetooth připojením dělají nastavení a monitorování čerpadla a vyvážení systému vytápění mnohem pohodlnější. To vám pomůže zlepšit Vaši práci a výsledky u více spokojených zákazníků.

V tomto úkolu se podíváme na aplikace GO Remote a GO Balance z praktického hlediska a ukážeme Vám, jak fungují. Pojďme na to.

Za prvé je třeba nainstalovat aplikaci GO Remote na Vašem chytrém telefonu. Ta je k dispozici v AppStore a GooglePlay.

Pak budete muset připojit GO Remote k čerpadlu. Otevřete aplikaci a jednoduše si vyberte připojení Bluetooth v aplikaci, stiskněte tlačítko Bluetooth na ALPHA3 a aplikace načte údaje čerpadla.

Při připojení ALPHA3 ke GO Remote poprvé budete automaticky přesměrováni na Průvodce nastavením.

V prvním kroku vyberete, zda je instalace v rodinném domě nebo v komerční budově.

Pak zvolíte, zda se jedná o nastavení vyvažování nebo manuální nastavení. Obvykle je nastavení vyvažování pro rodinný dům, zatímco vyberte ruční nastavení pro komerční budovy.

V tomto úkolu se však výhradně soustředíme na domácí rodinné domy, kde Vás provedeme nastavením vyvažování a manuálním nastavením.

Pojďme rychle definovat, co rozumíme pod pojmem „nastavení vyvažování“ a „ruční nastavení“.

  • Nastavení vyvažování sestává z vyvažování přes aplikaci GO Balance. Po dokončení vyvažování aplikace doporučuje řídící režim ALPHA3 na základě aplikace, zvolené v aplikaci.
  • Manuální nastavení je vhodné tam, kde si Vy jako instalatér vyberete nejvhodnější řídící režim pro aktuální aplikaci, a nezahrnuje žádné vyvažování.

Začněme s nastavením vyvažování:

Představte si situaci, ve které je ALPHA3 nainstalována v systému radiátorů, a budete vyvažovat systém vytápění pro zlepšení pohodlí v domácnosti a potenciálně šetřit peníze za účet za spotřebu energie.

Jakmile vyberete nastavení vyvažování, GO Balance se otevře a Vy jste připraveni začít vyvažování. Pokud aplikace není nainstalována, budete vyzvání k otevření AppStore nebo GooglePlay a nainstalujte aplikaci odtud.

Jednoduše postupujte podle kroků v aplikaci a můžete vyvážit systém za ne více, než dvě hodiny.

Po vyvážení aplikace automaticky nastaví čerpadlo do doporučeného řídícího režimu. 

Pro dokumentaci vyvážení můžete vygenerovat zprávu o vyvážení z aplikace a sdílet jí s uživatelem.

A teď si představte další situaci. Tentokrát by instalatér chtěl nastavit čerpadlo do systému podlahového vytápění. Požadovaný konstantní tlak je 5,8 m. A proto byste si měli zvolit ruční nastavení.

Jakmile je vybráno manuální nastavení, budete muset vybrat požadovaný režim řízení, ve kterém čerpadlo bude pracovat. Zde si můžete vybrat mezi 6 různými režimy. Jsou to: Režim radiátorů, režim podlahového vytápění, režim radiátorů a podlahového vytápění, režim konstantního tlaku, režim proporcionálního tlaku a režim konstantní křivky,

Pokud vyberete jeden z režimů konstantního tlaku, proporcionálního tlaku nebo konstantní křivky, můžete přizpůsobit křivku dle Vašich požadavků, což znamená, že můžete nastavit čerpadlo tak, aby pracovalo podle specifické požadované hodnoty.

Pro křivku konstantního tlaku a křivku proporcionálního tlaku požadovaná hodnota může být zvolena kdekoli mezi minimální a maximální křivkou v intervalech po 0,1 m.

Pro nastavení konstantní křivky je možné zvolit kdekoli mezi minimální a maximální křivkou v intervalech po 1 %.

Volíme konstantní tlak, a jelikož tento systém podlahového vytápění vyžaduje konstantní tlak 5,8 m, upravíme požadovanou hodnotu přetažením křivky na správnou požadovanou hodnotu.

Zde je pohled na řídicí panel. Na řídicím panelu získáte rychlý přístup k nastavení čerpadla včetně režimu řízení, provozního režimu a požadované hodnoty. Grundfos Eye indikuje aktuální stav alarmu, a můžete odčítat klíčové údaje, jako aktuální proud a spotřebu energie.

Na řídicím panelu najdete také menu Stav, Nastavení, Plánování, Alarmy a Varování a Assist.

V každém okamžiku můžete monitorovat údaje čerpadla ve stavovém menu. Všechny údaje o výkonu mohou být vyhledány.

V menu Nastavení získáte přehled o všech nastaveních pro čerpadlo a možnosti změnit nastavení, je-li to nezbytné.

To je také tam, kde najdete aktualizace firmwaru, pokud jsou k dispozici.

V menu Plánování můžete nastavit čerpadlo tak, aby běželo podle plánu, a můžete aktivovat letní režim, jak je popsáno v úkolu 2.

Menu Alarmy a varování zobrazí záznam o selhání čerpadla od instalace čerpadla. Resetování čerpadla po selhání lze provést v aplikaci nebo stisknutím tlačítka výkonu/průtoku na uživatelském rozhraní.

Poslední položka v seznamu je menu Assist. To je ta, kde můžete získat:

  • Asistované nastavení čerpadla
  • Asistované poradenství v případě poruchy 
  • Aktivaci odvzdušnění čerpadla

V operačním režimu máte možnost spustit čerpadlo, zastavit čerpadlo nebo jej nastavit tak, aby pracovalo na maximální nebo minimální výkonovou křivku.

Když jste dokončili nastavení ALPHA3, jednoduše spusťte čerpadlo stisknutím „Normální“.

Před odchodem od čerpadla máte možnost vygenerovat zprávu, dokumentující instalaci čerpadla. Můžete ji sdílet s uživatelem.

Nakonec musíte odpojit aplikaci GO Remote od čerpadla. To provedete zmáčknutím ikony odpojení ve spodní části řídícího panelu a ikona bezdrátového připojení v uživatelském rozhraní se vypne.

Takže pokud si shrneme tento úkol, je o tom, jak používat aplikaci GO Remote s ALPHA3 čerpadlem:

  • GO Remote je snadno použitelná pomocí Průvodce nastavením a intuitivního řídicího panelu.
  • Můžete si vybrat nastavení vyvažování nebo manuální nastavení bez vyvažování
  • Řídicí panel poskytuje kompletní přehled o aktuálním stavu ALPHA3 a nastavení čerpadla lze snadno upravit

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní